Rikotaanko EU:n periaatteet aluepolitiikassakin?

Helsingin Sanomat julkaisi tänään Seppo Kääriäisen ja Kari Rajamäen yhteisen mielipidekirjoituksen ”EU:n rakennerahastovarat on jaettava Suomen liittymissopimuksen ja EU:n periaatteiden mukaisesti”.

Nämä kokeneet poliitikot vastaavat korkeimpina luottamushenkilöinä Pohjois-Savon Liiton toiminnasta. Kääriäinen edustaa keskustaa, Rajamäki on sosialidemokraatti.

Kääriäinen ja Rajamäki ovat huolissaan siitä, että valmisteluista tihkuneiden tietojen mukaan valtioneuvosto on muuttamassa uudella rahoituskaudella EU:n aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston varojen jakoa siten, että niitä siirretään Pohjois- ja Itä-Suomen alueelta eteläisiin maakuntiin. Tätä korvattaisiin ilmasto- ja energiapolitiikkaan suunnatulla tilapäisrahoituksella.

EU:n ja Suomen aluepolitiikka olivat vahvasti esillä myös Pohjantähti-keskuksen 10.7. järjestämässä seminaarissa. Alustajina olivat Pohjantähti-opiston kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet Ossi Martikainen ja Veikko Kumpumäki.

Molemmat ovat EU:n alueiden komitean pitkäaikaisia jäseniä. Martikainen edusti Keskustaa, Kumpumäki Vasemmistoliittoa. Martikainen työskentelee nykyään Pohjois-Savon Liiton yhteyspäällikkönä.

Polaris-TV:n haastattelussa ”Hallituksen suunnitelmat vaarantavat Suomen edut” Ossi Martikainen kertoo olevansa huolissaan siitä, että rakennerahastovarojen jakoperusteiden muuttaminen uhkaa vaarantaa Suomen mahdollisuudet saada tulevaisuudessa EU:n varoja näihin tarkoituksiin.

Jakoperusteiden muuttaminen vahingoittaisi välittömästi Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntien kehitystä.

Martikainen taustoittaa kannanottoaan kertomalla EU:n ja Suomen aluepolitiikan aikaisemmista kehitysvaiheista

Omassa haastattelussaan ”Alueellisia eroja on tasoitettava” Veikko Kumpumäki kertoo alueiden komitean työstä. Hänkin painottaa sitä, että alueellisten kehityserojen tasoittaminen on keskeinen EU:n periaate, jonka toteutumisesta alueiden komitea omalta osaltaan huolehtii.

Polaris-TV on käsitellyt aluepolitiikkaa aikaisemminkin. Susanna Junttilan 25.5. julkaistussa haastattelussa ”Kehitysaluepolitiikasta keskittävään metropolipolitiikkaan” kerron Suomen aluepolitiikan kehityksestä kautta aikojen.

Kerron muun muassa siitä, kuinka Keskusta ja SDP pääsivät 1980-luvun puolivälissä aluepolitiikan historialliseen kompromissiin. Sen lähtökohtana oli, ettei Helsingin seudun erityisiä ongelmia – asuntopulaa, korkeita asumiskustannuksia, heikkoa palvelutasoa, ympäristön turmeltumista – kyetä ratkaisemaan, kun alueelle suuntautuu voimakas muuttoliike.

Sovimme siitä, että Helsingin seudun kasvua pyritään hillitsemään. Tämän vastapainona valtio suuntasi aikaisempaa enemmän varoja alueen ongelmien helpottamiseen.

Monien vaiheiden kautta on tultu keskittävään metropolipolitiikkaan, jolla valtio tukee keskittymiskehitystä ja samalla kärjistää suurkaupunkien ongelmia.

Haastattelun lopussa esitin toivomuksen, että Keskusta ja SDP pääsisivät yhteisymmärrykseen siitä, että nykyisestä keskittävästä metropolipolitiikasta palattaisiin perinteiseen aluepolitiikkaan.

Olisiko Kääriäisen ja Rajamäen yhteinen kirjoitus merkki siitä, että tämä toive saattaisi toteutua?

x  x  x

Kirjoituksessa mainitut haastattelut ovat katsottavissa Polaris-TV:n kanavalta. Siellä on tarjolla mielenkiintoisia videoita mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja ilmasto- ja ympäristöasioista.

Katsokaa, jakakaa ja tulkaa Polaris-TV:n tilaajiksi. Videoiden alapuolella oikealla on punainen TILAA-painike, jota painamalla kanavan tilaajaksi pääsee. Se ei maksa teille mitään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu