Suomen kansan enemmistö tukee itsenäisyyden puolustamista

Helsingin Sanomat julkaisi eilen tuloksia mielipidetutkimuksesta, jonka mukaan 66 prosenttia suomalaisista ei halua siirtää nykyistä enemmän toimivaltaa Euroopan unionille. Vain pieni vähemmistö kannatti sitä, että ”nykyistä useammista asioista pitäisi päättää Euroopan eikä Suomen tasolla”.

Ilmeisesti enemmistö olisi vastannut kannattavansa päätösvallan siirtämistä takaisin kansalliselle tasolle, jos tätäkin olisi kysytty.

Päätöksenteon palauttaminen on vaikeaa. Siksi olisi aluksi pysäytettävä päätösvallan siirtäminen EU:lle. Sen jälkeen olisi aloitettava sen osittainen palauttaminen kansalliselle tasolle.

x  x  x

Viimeisen blogini otsikoin On itsenäistymistaistelun aika. Virikkeen siihen sain professori Vilho Harlen Pohjantähti-keskuksen seminaarissa pitämästä puheenvuorosta, jossa hän arvioi, että Suomen osallistuminen EU:n elpymispakettiin johtaa itsenäisyytemme lopulliseen tai ainakin pitkäaikaiseen menettämiseen.

Kirjoitin, ettei itsenäisyyden menettämiseen pidä suostua, vaan on aloitettava itsenäistymistaistelu, jolla ryhdymme sitä palauttamaan.

Aikaisemminkin olen käyttänyt sotaisaa retoriikkaa, kun olen kirjoittanut Suomen itsenäisyyden puolustamisesta.

Teoksessani Itsenäisen Suomen puolesta rinnastin EU-jäsenyydestä käydyn kamppailun talvisotaan ja euroaluejäsenyydestä käydyn jatkosotaan. Niiden jälkeen alkoivat ”vaaran vuodet”, jolloin olimme vaarassa menettää itsenäisyyttämme, kun Suomea vietiin osaksi ylikansallista EU-liittovaltiota.

Puolustan kovaa kielenkäyttöäni sillä, että EU:n kehittyminen ylikansalliseksi liittovaltioksi on tuhoamassa Suomen itsenäisyyden, jonka puolustaminen on ollut minulle suoranainen elämäntehtävä.

x  x  x

EU:n elpymispaketin hyväksymisen jälkeen on käynyt ilmi, että se ajettiin läpi valheellisin perustein.

Kansalle ja kansan edustajille vakuutettiin, että elvytysväline oli ainutkertainen. Sanottiin, että se ei johda pysyvään velanottoon eikä unionille tule oikeutta ryhtyä verottamaan jäsenmaiden kansalaisia ja yrityksiä.

Varoituksen sanoja ei kuunneltu. Niitä oli tarjolla mm. Polaris-TV:n videolla Suomen ei tule osallistua EU:n elpymispakettiin.

Suurimpien jäsenmaiden edustajien viimeaikaiset lausunnot osoittavat, että yhteisen velan ottamisesta ja käyttämisestä on tulossa pysyvä järjestelmä.

Jo EU:n ilmastopaketissa yhteisiä veroja aiotaan käyttää uuden yhteisen sosiaalirahaston rahoittamiseen. Sen avulla unioni ryhtyisi toteuttamaan yhteistä sosiaalipolitiikkaa, jonka pitäisi yksiselitteisesti kuulua jäsenmaiden yksinomaiseen toimivaltaan.

Askeleet Suomen itsenäisyyden murentamiseksi olivat ennustettavissa silloin, kun Suomi vuoden 1994 lopulla päätti liittyä Euroopan unionin jäseneksi. Tästä totisesti kansan edustajia varoitettiin, kuten olen teoksessani Itsenäisen Suomen puolesta seikkaperäisesti kertonut.

x  x  x

Kun EU-jäsenyyden ja euroalueeseen liittymisen kielteiset taloudelliset vaikutukset ovat tulleet esille, jäsenyyttä ajaneet ja kannattaneet ovat puolustautuneet sillä, että olemme hyötyneet sisämarkkinoista.

He pyrkivät unohtamaan sen, että Suomi oli vuoden 1994 alussa jo liittynyt osaksi Euroopan talousaluetta (ETA) ja päässyt sitä kautta hyötymään EU:n sisämarkkinoiden tarjoamista eduista.

Tämä huomioon ottaen Suomen jäsenyys EU:ssa ja sen seurauksena euroalueessa on aiheuttanut meille mittavat kansantaloudelliset tappiot. Samalla olemme menettäneet suuren osan itsenäisyydestämme.

Harvat jäsenyyden ajajat ovat joutuneet teoistaan poliittiseen vastuuseen. Sen sijaan heitä on virkanimityksin, arvonimin ja kunniamerkein runsaskätisesti palkittu ja palkitaan.

Valtamedia heitä on suojellut ja tukenut, kun sekin osallistui aktiivisesti toimintaan, jolla jäsenyyttä valheellisin perustein ajettiin.

Tätä palvelee myös HS:n mielipidemittauksen uutisointi. Sen mukaan ”suomalaisten enemmistö äänestäisi edelleen Suomen EU-jäsenyyden puolesta”.

Kansan enemmistö ei aikanaan äänestänyt liittymisestä nykyisenkaltaiseen unioniin, eikä sellaiseen, joksi se on kehittymässä. Tällä tiellä ei kansan enemmistö halua tutkimuksen mukaan jatkaa.

x  x  x

EU:n yhteinen ilmastopolitiikka ja metsästrategia ovat murheellinen osoitus siitä, mihin EU:n kehittyminen liittovaltioksi on johtamassa. Kysymys on sekä politiikan sisällöstä, että sen vaikutuksesta jäsenmaiden asemaan ja kansallisiin etuihin.

EU:n yhteinen ilmastopolitiikka ja metsästrategia eivät sovellu Suomen oloihin. Ne johtavat jälleen päätösvallan siirtymiseen Suomesta Brysseliin.

Päättäjien reaktiot tuovat mieleen keskustelun kuntavaalien tuloksista. Saatiin ”torjuntavoitto”, kun pahimmat ennakkotiedot eivät pitäneet paikkaansa.

Suomelle vahingolliset paketit ja strategiat on torjuttava. Päätösvallan siirroista EU:lle on luovuttava.

Sortokaudesta on siirryttävä kohti itsenäisyyttä, kuten 25.6. julkaisemassani blogissa ja Polaris-TV:n haastattelussa esitin.

x  x  x

Kirjoituksessa mainittu teos on luettavissa ja kuunneltavissa äänikirjana kotisivuni kirja-arkistosta.

Polaris-TV:n kanavalla on runsaasti mielenkiintoisia videoita. Katsokaa, jakakaa ja tulkaa Polaris-TV:n tilaajiksi. Videoiden alapuolella oikealla on punainen TILAA-painike, jota painamalla kanavan tilaajaksi pääsee. Se ei maksa teille mitään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu