Putting the perus into the perussuomalaiset?

Lähetin tällaisen kirjeen tätä asiaa fundeeraten tänään, eli uskaltaako näillä seteillä liittyä PS:ään?

5 tärkeintä asiaa politiikassa

 1. Yksilönvapaudet
  • Saako ilmaista mielipiteensä, saako rakentaa omalle tontille, puuttuuko valtio ihmisten rakkauselämään…
 2. Hyvä työllisyys
  • Työn verotus, TES yleissitovuus, rahapolitiikka, julkisen sektorin koko, elinkustannukset, opintopaikkojen nosto käänteisesti verrannollisena työttömyysasteen mukaan per ala…
 3. Tarkoituksenmukainen ja edullinen yhteiskunta työntekijälle verotuksellisesti
  • Verokertymä tehdään luonnosta, teollisuudella; human sweat, blood and tears
  • Verojen tuhlaus kasvattaa kulutusta, päästöjä ja tuhoaa luontomme – turhaan!
  • Ihmisen pitää saada pakotetun materialismin sijaan valita myös vapaa-aika
  • Kevyempi verotus palauttaa valinnan työntekijälle siitä, miksi hän käy töissä
 4. Hyvinvointivaltion perustarpeet kaikille kansalaisille (vain perusasiat, ei ekstra++ asioita)
  • Koulutus, terveys, minimisosiaaliturva, infra, huoltovarmuus, oikeuslaitos, puolustus…
 5. Ihmisille mielen rentous keskittyä omiin asioihin, että valtio ei ole tekemässä mitään katastrofaalisia virheitä taustalla, minkä takia yksilön pitää miettiä muuttoa pois maasta tai jarrutella perheen perustamista yms. enemmän kuin keskittyä ammattiinsa ja elämäänsä.

Tietenkään en aio muuttaa puoluetta mitenkään täydellisesti, tai ole ehdoton kaikesta. Mutta tässä jotain näkemyksiä:

Maahanmuutto

Sosiaalituetun maahanmuuton osalta vapaaehtoisen järjestön alle, johon voi kirkollisveron tapaan laittaa rahaa halutessaan – toiminta skaalataan sille tasolle, mihin rahoitus riittää. Työperäisen osalta ja noin muuten, niin jonkinlainen osuuskuntamaksu pitäisi veroissa tai muuten suorittaa ennen kuin voi olla täysivaltainen pysyvä asukas sosiaalitukiin oikeutettuna, tai muuten olisi em. järjestöjen tuentakyvyn varassa.

Hyvinvointivaltiohan on työläisten osuuskunta sukupolvelta toiselle, johon liittyminen ei voi olla ilmaista kuten ei mihinkään muuhunkaan osuuskuntaan, sillä muuten järjestelmä romahtaa. Joko osuuskuntamaksun maksaa työnantaja, tai sitten tekijä itse veroissaan muutaman vuoden aikajänteellä. Vaatimus ei ole kohtuuton, sillä Suomen valtion nettovarallisuus per kansalainen on noin 23ke (23.11.2019, http://ketoharju.info/saatavakello/). Ideaalisti tämä luku haluttaisiin kuitenkin ainakin tasolle 35-50ke, joten osuuskuntamaksun pitäisi olla enemmän sitä luokkaa. Hinta on halpa yritykselle, ja sille voitaisiin tarjota myös leasing-sopimusta, jossa pienemmällä maksulla kuukausittain voi pitää ulkomailta tuotuja osaajia, ja heillä on täysi hyvinvointivaltion tuki, mutta vain työsuhteen ajan. Läpinäkyvää. Syrjimätöntä. Helposti selitettävissä. Helppo ymmärtää syyt. Helppo laajentaa täysivaltaiseksi kansalaiseksi työn kautta milloin vain, mutta hinta on maksettava, joten prosessi on markkinaehtoinen, ja nettopositiivinen yhteiskunnalle. (ehkä)

EU

EU:sta ei pidä tulla liittovaltiota tai talousunionia, koska muuten olemme mukana Saksan/Ranskan byrokraattisessa tuhlauksessa. Jos EU ei kehity paremmaksi, niin sitä ei kannata tästä kehittää yhtenäisemmäksi, vaan kohti kansallisvaltioiden EU:ta, joka toimii lähinnä talousalueena, ja muutaman yhteisen pelisäännön sopijana.

Eläkemaksut, suurin menoerä, suurin poikkeamani PS:n linjaan

Yli 25% eläkemaksut (21 miljardia vuodessa, jolla saisi jo 400e/kk perustulon kaikille aikuisille) heikentävät työllisyyttä, kilpailukykyä, palkkoja ja siten perheiden perustamista, musertaen unelmia ja kokonaisia sukupolvia, mt-palveluiden kysynnän vain kasvaessa. Miksi? Noin 70% eläkemaksuista menee suoraan eläkkeensaajille, jotka ovat eläköityneet jo 55-60v. Samaan aikaan nuorille luvataan 67-70v eläkeikä, vaikka heidän isovanhempansa ovat kuolleet jo ennen ikää 70v, eikä voida olettaa, että työttömämpi ja perheettömämpi sukupolvi eläisi pidempään, vaikka lääketiede onkin kehittynyt, sillä hyvätuloisuus ja aviollisuus pidentävät ikää. Nuoret eivät välttämättä koskaan saa mitään eläkettä, eikä kukaan edes peri sitä, minkä he järjestelmään maksavat. Koko järjestelmä riistää sen lyhyenkin elämän mikä heillä olisi ollut ilman sitä järjestelmää. Ja nyt SDP haluaa mielivaltaisesti vielä ryöstää rahastoidut varatkin omiin käyttötarkoituksiinsa. Jos tätä järjestelmää on pakko käyttää, niin kaikille on annettava reiluuden nimissä sama eläkeikä, maksetut rahat tulee kirjata tarkasti, ja olla korvamerkitysti saatavissa pois.

Nykyään maksetut eläkemaksut saattavat mennä Espanjan asuntoihin ja aurinkoon jonkun nykyisen eläkeläisen hummatessa rahat, samalla kun Suomen palkkakilpailukyky ja työllisyys on 25% heikompi kuin muiden maiden.

Ratkaisu on palauttaa rahat työntekijälle. Minimikansaneläke riittää pienemmin eläkemaksuin. Loput eläkkeestä voi kukin säästää itse verovapaalla eläkesäästötilillä, ja siten jopa aloittaa eläkkeensä aiemmin, jos rahaa riittää. Tällöin ansiosidonnaisuus toteutuu reilusti, ja samoin perittävyys. Ihminen ei voi valita kuinka pitkään hän elää, ja on moraalisesti väärin pakottaa eläkejärjestelmää, jonka eläkeikä on 70v, jos hän ei koskaan edes elä sinne. Elämä rakennetaan ikävuosina 20-50v, ja 55+ jälkeen työelämä on raadollista ihmisille.

NATO

Venäjä tarvitsee yhtenäisen vastustuslinjan. Meillä on vieressä kaksi hienoa maata: Norja ja Viro – kumpikin taloudellisesti menestyviä, ja kumpikin NATO:ssa. Lopetetaan nyt tämä pelleily; meillä ei ole ydinaseita, joten me tarvitsemme liittolaisia. Yhdysvalta-keskeinen maailma on paljon miellyttävämpi kuin Venäjä- tai Kiina-keskeinen maailma. Jos Turkki ja Ranska säätää liikaa NATO:ssa omiaan, niin sitten vaihtoehto on parantaa omaa puolustusta uskottavalle tasolle, palauttaa maamiinat ja nostaa pelotteen määrää sellaiselle tasolle, että reserviläisen ei tarvitse miettiä sodan uhkaa elämässään ikinä.

Kokonaisveroasteen destruktiivinen luonne

Jos kokonaisveroaste on tulojen, asumisen ja elinkustannusten verotusten jälkeen lähes 70%, niin yksilö päättää vain 30%:sti mihin maailma menee, ja järjestelmä 70%:sti, jolloin ilmastonmuutos on järjestelmän, ei yksilön vika. Yksilö olisi tehokkaammassa järjestelmässä voinut finalisoida työnsä jo 45-vuotiaana, ja jäädä elämään osingoilla, esimerkiksi sinnikkäällä säästämisellä MSCI World indeksiin. Kun yliverotamme työntekijää, me riistämme tämän mahdollisuuden ja tuhoamme toimintavaltaisen yksilön. Aiheutamme kohtuutonta päänsärkyä ihmisille aktiivimalleissa ja muissa kiihdytysratkaisuissa, jotka ovat täysin turhia, kun hukan minimointi olisi ollut parempi. Ihmistä ei pidä herättää kello 5 töihin turhien asioiden maksattamiseksi, eikä yhtään puuta kaataa turhien asioiden vuoksi.

Keep it simple stupid. Pätee myös opetussuunnitelmiin.

Progressiivinen tulovero sitoo ihmisen töihin joka vuosi, pulssimaisen työn sijaan

Progressiivinen palkkojen verotus tuhoaa idean, jossa kannattaa tehdä vientitöitä, jotka vetää hyvin 5 vuotta, mutta on 2 vuotta lomautusta laman takia. Ihmisten primäärimotivaatioksi syntyy TES:sien voimaannutus, tehden irtisanomisista vaikeampaa, nostaen työn hintaa entisestään, ja pahentaen työllisyysastetta. Rikkurihuudot 8% työttömyyden vallitessa ovat lähinnä koomisia. Ei ole aika lakkoilla, jos talousjärjestelmä on muutenkin rikki. Ainut lakkoilu mitä pitäisi tehdä, on lakkoilu verotusta vastaan.

Huonon talouden tuoma toinen motivaatio on halutut julkisen sektorin työt ja tuet, sekä suojatyöpaikat. Näiden verokuorma edelleen heikentää kilpailukykyä ja työllisyyttä. Ihmiset eivät yksilöinä ole tyhmiä, mutta he äänestävät itsekkäästi näkemättä kokonaiskuvaa. Me myrkytämme oman yhteiskuntamme liian vahvoilla työehtosopimuksilla, liian korkealla verotuksella, ja liian suurella julkisella sektorilla. Julkinen sektori on riippuvainen viennin tuloksenteosta, eikä julkinen sektori saa kasvaa suuremmaksi kuin mihin on voimavaroja. Ennen julkisen sektorin koko indeksoitiin markalla, ja siten skaalattiin markkaa devalvoimalla alas suhteessa viennin tuloihin, kulloisenkin suhdanteen mukaan. Mitään tällaista kansallisen tuloksenteon indeksiä ei enää ole, joten julkinen sektori ei huonoina aikoina koskaan skaalaudu alas, vaan tilanne purkautuu velkaantumalla lisää.

Toki, tätä vientialojen syklisyyttä varten on ansiosidonnainen työmarkkinaturva, mutta meidän pitäisi siirtyä silti kohti alhaisempaa tasaveroa, jotta ihminen voi tehdä vuoden aikana kahden vuoden työt, ja maksaa samat verot kuin tekisi sen kahdessa vuodessa. Näin hän voisi pitää toisen vuoden sapattivapaata, ja tehdä kirjallisuutta, taidetta, perustaa yrityksen, olla koti-isänä, seikkailla jne. Meidän pitää voimaannuttaa yksilö, ei järjestelmää. Ihmisille pitää antaa oikeus olla työn sankari ja tehdä suurenmoisia asioita.

Työn erikoistuminen vähenee kun tuloveroa nostaa

Työn verotus vähentää myös työn erikoistumista: insinööri ja lääkäri tulevat kotiin, ja alkavat kuorimaan perunoita ja korjaamaan omaa autoaan. Kun palvelualat maksavat 25% eläkemaksut, 20% kunnallisveron, 20% yhteisöveron, 10-20% valtionveron jne. niin kukaan ei osta mitään palveluita ikinä mihinkään. Työn erikoistumisen idea katoaa.

Sama koskee pääomaa: vuokraus ja leasing ei kannata, kaikkien on omistettava kaikki itse

Jos vuokrassa on 30-34% vuokravoittoveroa tai 20% yhteisöveroa, niin vuokrassa on niin paljon veroja, että kun progressiivisen palkan avulla maksetaan vuokraa, tarvitaan ensin 1500e bruttotuloja maksaakseen 1000e vuokraa, josta itsessään 250e voi olla pelkkiä veroja. Näin ihmisen suurin motivaatio on ostaa aina asunto velaksi, sillä 150 euron vastikkeen ja 1000 euron vuokran bruttotuloissa mitattu säästö on niin mielettömän suuri summa täysin verotonta pääomahyötyä, mitä ei mistään pörssiosakkeesta tai muusta sijoituksesta saa. Tämä yhdessä asumistukien, kaavoitusrajoitusten ja nollakorkopolitiikan kanssa on nostanut asumisen hinnan sietämättömäksi.

Mikä on siis pääoman erikoistuminen? Ihmiset joutuvat omistamaan autonsa (leasing ALV 24%), asuntonsa ja eivät kerrytä osakevarallisuutta, koska osakevarallisuus ei ole edes suojeltu toimeentulotuessa osingoillaan vuokran alittavalta osalta, mutta omistusasunto on suojattu.

Työvoiman liikkumisen kitka ja asuntojen hintakuplat selitettynä yhdellä kuvalla

 

Pääomaluokat ovat epätasapainossa: virtuaalisen asunnon konsepti ei toimi

Et voi ostaa Kojamon osaketta, ja maksaa osinkoverojen jälkeen vuokraasi verotehokkaasti, tai kuvitella toimeentulotuella, että sinun ei pitäisi myydä ”virtuaalista kotiasi” – eli Kojamon osakkeita. Pääomaluokat eivät ole tasavertaisesti kohdeltuja tai verotettuja. Vaikka sinulla olisi 200 000 euroa Kojamoa, et saisi vastaavan hintaisen asunnon vuokraa osingoilla maksettua triplaverotuksen takia: yhteisövero, osinkovero, vuokran verollisuus. Joten sen sijaan, että asuminen ja autoilu olisi professionaalisesti hoidettu palvelu ja kustannus, niin ihmiset omistavat ne itse, ja pitävät niistä huonompaa huolta, valitsevat sijainnit huonommin jne. Tätä sitten demarit haluavat paikata asuntojen ja autojen romutuspalkkioilla. Ei missään nimessä. Ei verotuksen vääryyksiä korjata lisäämällä verotusta ja lisäämällä byrokratiaa. Se on bloatware-valtion ajattelua, vähän kuin kotitalousvähennyksillä yritetään korjata sitä, minkä ALV ja eläkemaksut rikkoi.

Tuloveroasteen kevennys suoraan parantaa työn kannattavuutta, työllisyyttä ja palkkoja. Silloin jokainen voi omistaa, harrastaa ja organisoida elämänsä miten haluaa. Suorat romutuspalkkiot ja tuennat ovat suunnitelmataloutta ja kommunismia, jolla tuetaan jonkun elämänvalintoja, mutta toisten ei. Sen lisäksi lakikirjasta tulee sotkuinen, pitkä, typerä, ja järjestelmästä byrokraattinen, hidas ja kallis.

–> Lean-valtion idea on olla bloatware-valtion vastakohta, ja sallia monimuotoiset elämänvalinnat yhden ainoan oikean elintavan sijaan.

 

Työllisyys

Me olemme 5.5 miljoonaa 7500 miljoonan maailmassa. Suomen pörssi on 0.4% koko maailman pörssistä (FTSE Global All Cap –indeksi). Jos me voimme nostaa kilpailukykyämme, ja jos me voimme nostaa Suomen pörssin edes 1% koko maailmasta, ja jos meidän 0.2% osuus maailman satamakuljetuksista nousisi edes 0.5%, niin me absoluuttisesti hukuttaisiin tilauksiin ja työntekoon. Ei ole mitään tekosyitä ajaa 6-10% työttömyyttä ja korkeaa nuorisotyöttömyyttä. Työtä on loppumattomasti, kunhan vain hinta, laatu ja toimitusvarmuus on hyvä.

Kaikki alkaa sisäisen järjestelmän tehokkuuden optimoinnista, koska asiakas ei halua maksaa asuntokuplasta, pitkistä työmatkoista, isosta julkisesta sektorista, kalliista eläkejärjestelmästä ja niin edelleen. Bloatware-valtiolla ei ole tulevaisuutta.

 

Poliittinen sijainti nelikentässä

Video koskee sitä, että miten koen vasemmiston ja oikeiston erot, ja sitä, että vappupallon makuinen feelgood-politiikka johtaa aina tyrannian kasvuun, koska rahat loppuvat, ja sen vuoksi on säädeltävä elämää rankemmalla kädellä maastapoistumisveroin ja sananvapauden kavennuksin.

Piirsin aiheesta tällaisen kirkkovenekaavion, jonka akselistot ovat 100% verotus ja 100% sääntely, ja 0% verotus 0% sääntely.

 

Leikkauslistani on karrikoidusti tällainen, vaikka sitä ei voi kokonaisuutena toteuttaakaan. Se on enemmänkin ihan demonstraatio vaan:

Kannattaako näillä seteillä liittyä perussuomalaisiin?

 

https://www.facebook.com/juhosalo.vaalit/

JuhoSalo

Haluan antaa sinulle mahdollisuuden säästää sanomalla 'kiitos ei' kaikelle ylimääräiselle. Me kaikki tiedämme, mitä me oikeasti valtiolta tarvitsemme: puolustus, oikeus, infra, terveys, koulutus, sosiaaliturva, ym. Kun nämä on määritelty, maksetaan ne vastikemaisesti veroissa. Vain säästämällä voi saada enemmän vähemmillä päästöillä. http://juhosalo.kapsi.fi/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu