All lives matter? – sähköistä kokemusasiantuntijuutta enemmän kuin halusin

Hapen puutetta, rytmihäiriöitä ja tinnitusta

Viime maaliskuussa muutin uuteen kotiin uudisrakennukseen ja uudelle alueelle Helsingissä. Uudessa kodissani aloin vähitellen saada poikkeuksellisia terveysongelmia. Nukkumaan mennessä ja aamuisin toistuivat rytmihäiriöt, korvissani soi asunnossa jatkuva sähköisen äänen konsertti ja pitkiä aikoja oleskeltuani kotona tuntui kuin en saisi happea keuhkoihini. Kaikki näistä ilmiöistä hävisivät tai laimenivat huomattavasti, kun olin muissa tiloissa tai toisilla alueilla. Maaseudulla oireet hävisivät lähes kokonaan.

Aloin tutkia terveysongelmieni kirjoa, johon viittaavia yhteyksiä löysin mobiilisäteilystä oirehtivien kertomuksista. Viitteitä tähän sain myös siitä, että korona-aikaan kotona töitä tehdessäni olin käyttänyt mobiiliyhteyksiä, joiden jäljiltä olin toistuvasti huonovointinen. Pohdin myös mahdollisia yhteyksiä 5G:hen, joka oli levinnyt alueelle.

Lukemattomien laitteiden ympäristö

Asuntooni liittyi koko joukko sähkömagneettiseen ja mobiilisäteilyyn riskitekijöitä, joita en valitettavasti voinut tietää kaikilta osin etukäteen. Muutoin en olisi koskaan edes valinnut asuntoa. Asunnossani oli sähkökaappi keittiön ja makuuhuoneen välisellä seinällä, mikä on poikkeuksellinen, eikä aivan rakentamissuositusten mukainen asennus. Sähkökaapissa tosin ei ollut älykästä sähkömittaria, mikä sinänsä vähensi mahdollisia ongelmallisia terveysvaikutuksia. Keittiön lattian alapuolella sijaitsi kuitenkin koko talon sähkökaappi, ja rakennuksen älykkäät sähkömittarit. Lisäksi rakennuksen vastapäätä noin 10-20 metrin säteellä on toisen kerrostalon muuntajarakennus. Kaikki näistä voivat olla mahdollisia sähkömagneettisen säteilyvuodon aiheuttajia. Sain myös jatkuvasti pieniä sähköiskuja keittiön metallipinnoista ja tekstiilini sähisivät sähköstä makuuhuonetta myöten.

Tukiasemaviidakko ja voimalinjat täydentävät mahdollista säteilykuormaa. Asunnon läheisyydessä alle 200 metrin päässä toimistorakennuksen katolla on kolmeen eri suuntaan osoittavat mobiilitukiasemat. Muuttoni jälkeen alueelle on tullut alle 500 metrin päähän lisää tukiasemia. Kaikkinensa tukiasemia on 5-6. Käytännössä asuntooni päin suunnattuja ns. makrotukiasemia on eri suunnista kolme kappaletta. Lisäksi alueelle on tullut 5G, jonka näen jo yhteyksiä valitessani tietokoneeltani. Noin puolen kilometrin päässä kulkee myös 100 kv voimalinja.

Luonnollisesti kotonani on myös joukko äly- ja mobiililaitteita. Läppäri, älykännykkä, älytön kännykkä, digiboxi ja reititin. Kerrostalossa on huomioitava, että samat laitekokoonpanot löytyvät moneen kertaan myös naapureilta. 5g-laitteita ei pitäisi rakennuksessa olla yleisissä tiloissa, tämä tuli myös selvitettyä.

Poikkeusolojen tarina

Korona-ajan poikkeuksellisen työskentelyn takia, olen tehnyt etätyötä kotona pääosin maaliskuun puolesta välistä tähän saakka. Aluksi työskentelin mobiiliyhteyksillä, joiden seurauksena 7 tunnin työpäivän jälkeen olin kasvoiltani punainen kuin aurinkoa ottanut ja voin huonosti. Olen jopa ottanut valokuvat kasvoistani ennen työjaksoa ja työjakson jälkeen, jossa ilmiö käy selväksi skeptikoillekin.

Mobiiliyhteydet työkännykän kautta olivat heikot. Huolimatta useista tukiasemista, Elisan tukiasemiin nähden asuntoni oli katvealueella ja toimin siis heikkojen verkkoyhteyksien alueella. Säteilykuorman tiedetäänkin olevan kovin juuri heikkojen yhteyksien alueella.

Muutamassa viikossa aloin kotona työskennellessäni voida niin huonosti, että neuvottelin mahdollisuuksista tehdä töitä työpaikalla. Lisäksi yhteyteni kokouksiin pätkivät pahasti ja häiritsivät kokouksia. Muutaman kuukauden jälkeen tuli myös mahdolliseksi hankkia kuituyhteys asuntooni. Tyytyväisenä uskoin ongelmien ratkeavan tällä. Näin ei kuitenkaan käynyt.  Ensinnäkään kuituyhteyttä ei saanut toimimaan koneellani langallisena – langaton yhteys tuotti edelleen enemmän säteilykuormaa. Tosin katvealueen heikoista yhteyksistä selvästikin päästiin. Ilmeisten asunnostani johtuvien terveysongelmieni takia sain luvan myös käyttää työpaikan työhuonetta, jossa voin paremmin.

Tutkimusmatka sähköiseen ympäristöön

Pohdin myös mahdollisia terveysongelmia, jotka eivät johtuisi laitteista ja tiloista. Kävin fyysisten oireiden takia terveystarkastuksissa, joissa osoittautui, että kuulossani ei ole mitään vikaa, ja EKGni on normaali. Ainakaan korvissa ja sydämessä ei siis ollut yleistä toiminnallista häiriötä. Lisäksi oli selvää, että terveysongelmat olivat paikallisia, ja muissa tiloissa vointini oli aivan toista luokkaa.

Tutkitutin myös asunnon sähköasennukset. Sähköisten ilmiöiden ja ongelmien mittakaava ylitti ymmärrykseni. Maaliskuun lopussa tein ensimmäinen valituksen asunnon sähköongelmista taloyhtiölle. Selvitystyö oli pitkällistä ja kesti kuukausia. Maaliskuun lopussa tehty ilmoitukseni ei johtanut vielä toukokuulle saakka mihinkään toimiin, jossa olisi tultu paikan päälle selvittämään asiaa. Kärsivällisyyteni alkoi loppua. Aloin pommittaa mahdollisia asianosaisia viesteillä ja viikon sisällä asunnossani olikin joukkue eri osapuolia ja sähkömies tutkimassa sähköisiä ongelmia.

Osaan ongelmista tuli selvyyttä. Sähköiskut selittyivät tekokuituisen maton ja lattian laminaattipinnan yhdistelmästä, joka synnytti staattista sähköä. Jäin kuitenkin ihmettelemään, miksi samoja ilmiöitä ei ollut kahdessa aiemmassa asunnossani, joissa olivat samat matot keittiössä ja laminaattipinta lattiassa. Myöhemmin olen arvellut, liittyisikö keittiön alla olevan sähkökaapin vuodot asiaan. Säteilymittauksiin paikalle tulleella sähköasentajalla ei ollut laitteita.

Mittaus avartaa asiaa

Ongelmavyyhti alkoi näyttää sen tasoiselta, että muutto toiseen asuntoon alkoi vaikuttaa ainoalta ratkaisulta. Teetin kuitenkin yksityisesti erikseen säteilymittauksen, jotta olisi edes jotain lukuja epäilyksiäni hälventämään.

Mittauksessa osoittautui, että alueella on ulkotiloissa korkeampia säteilytasoja verrattuna toiseen alueeseen, jonne muuttamista harkitsin. Alueen monet ja alle 300 metrin päässä sijaitsevat tukiasemat selittänevät korkeampi arvoja. Sisätiloissa mobiilisäteily vaikutti kuitenkin olevan lähtökohtaisesti hyvin turvallisella tasolla. Seinät ja ikkunat aivan ilmeisesti suojasivat erinomaisesti.

Keittiön lattiapinnassa oli kuitenkin huomattavan korkeita sähkömagneettisia arvoja, joiden selityksenä oli tilan alla sijaitseva koko talon sähkökaappi. Kun mittauksia tehtiin sähkökaapin läheltä kellarista, mittarit lauloivat ja vilkkuivat punaista asteikkoa.

Yhtälö ei kuitenkaan ollut aivan yksinkertainen. Osoittautui, että omat äly- ja mobiililaitteeni tuottivat suurimman mobiilisäteilyn kuorman. Erityisesti älykännykkäni, reititin ja television digiboxi. Kuorma maksimoitui suhteessa siihen, kuinka lähellä mittaria laite sijaitsi. Tämä tarkoitti myös työskentelyn kannalta sitä, että laitteen läheisyys kehoon on lisännyt vastaavasti säteilykuormaa.

Mittaustulosten arvioinnissa on kuitenkin omat ongelmansa, koska eri maiden viranomaisilla on erilaisia turvarajoja. Lisäksi mittauksissa käytetään eri mittayksikköjä. Viittaan tässä Euroopan neuvoston turvarajoihin, mutta mobiilisäteilyn turvallisuuden mittaaminen on todella monimutkainen asia ja turva-rajoista on eri maissa erilaisia asteikkoja. Voin vain sanoa, että on todella haastavaa saada ymmärrystä tästä, ja viranomaisista on tähän rajallisesti tukea ja terveysongelmat käytännöllisesti katsoen mitätöidään.

Säteilee – yli turvarajojen

Lopulta hankin oman säteilymittarin ja mittaamisesta tuli tarkempia tuloksia. Mittaukset ovat muuttaneet dramaattisesti laitteideni käyttöä ja suhtautumistani älylaitteisiin. 

Säteilykuormituksen kannalta riskialtteinta näyttää olevan työnteko asetelmassa, jossa alle metrin etäisyydellä on reititin, digiboxi, älykännykkä ja tietokone. Laitteet nostavat säteilyarvot satakertaisesti yli Euroopan neuvoston turvarajojen. Älykännykkä tekee sen jo paikoin yksinään. Mittari heiluu punaisella asteikolla. Ajatelkaa mitä se tarkoittaa 7 tunnin työpäivinä?

Mittailin kiinnostuksesta myös ulkotiloissa ja kaupungilla. Kampin keskuksessa säteilyarvot ovat melkoiset suhteessa ulko- ja sisätiloihin omalla asuinalueellani. Euroopan neuvoston turvarajat ylittyvät mennen tullen. Asiassa on ainoastaan se hyvä puoli, että Kampin keskuksessa ei tarvitse oleskella kuin läpikulkumatkoilla ja ostoksilla.

Työpaikan työhuone osoittautui mittauksillani turvallisimmaksi työskentelyn ympäristöksi. Tietokoneen käyttö kiinteillä yhteyksillä näyttää vähiten säteilykuormittavalta tavalta tehdä työtä. Kuormaa voi vähentää myös sillä, että pitää älykännykkää toisella puolella huonetta. Säteilyä vähentää myös kännykän mobiilidatan (= internetyhteyttä) pitäminen pois päältä, mutta vasta lentotila vähentää säteilyä oleellisesti. Valitettavasti näin ei kuitenkaan voi työn arjessa toimia, jos haluaa ylipäänsä käyttää kännykkää puheluihin ja tekstiviesteihin.

Etäisyys vaikuttaa

Kotona mittaukset osoittavat, että vaarallisimman säteilykuorman saa itselleen pitämällä älykännykkää, tietokonetta, digiboxi ja reititintä alle metrin etäisyydellä kehostaan. Kaikista vaarallisinta on tietokoneen käyttö mobiiliyhteyden kautta ja internet-yhteyden jatkuva päällä pito kännykässä. Säteilyarvot nousevat 100-kertaisiksi yli Euroopan neuvoston turvarajojen ja 100 000 kertaisiksi verrattuna tilaan, jossa kaikki näistä laitteista ovat pois päältä.

Mittauksissani osoittautui, että suurimmat raja-arvoja ylittävät paukut lähtevät älykännykästäni. Säteilykuormitus asunnossani nousee pelkästään älykännykän internet-yhteydellä paikoin 100 000 kertaiseksi siihen nähden, kun älykännykkä on kiinni.

Onneksi omien laitteidensa säteilyriskejä voi säädellä nykyisellään monin tavoin.  Säteilykuorma tietokoneella vähenee oleellisesti etäisyydellä reitittimeen, älykännykkään ja läppäriin. Nykyisin kotona työskennellessäni pidän älykännykkää toisella puolella asuntoa, enkä istu reitittimen vieressä. Läppäriin saa etäisyyttä ja vähentää säteilykuormaa käyttämällä erillistä näppäimistöä.

Laitteita ja niiden yhteyksiä voi säädellä myös niiden aktiivisen käyttötarpeen mukaan. Älykännykän säteilytasot putoavat oleellisesti, kun kännykässä pitää mobiilidataa pois päältä. Muita laitteita voi säädellä aktiivisen käytön mukaan. Digiboxi on päällä vain televisiota katsoessa. Reititin, tietokone ja kännykät eivät koskaan enää ole päällä öisin taloudessani. Yhtään ylimääräistä älylaitetta ei tule enää talouteeni kuin vahvoilla käytön perusteilla.

Rytmihäiriöille loppu

Säätelemällä omia laitteittani olen päässyt eroon rytmihäiriöistä. Sähköinen ääni soi edelleen korvissani, mutta hieman heikommalla volyymilla, kun mobiilidata on pois päältä ja ne laitteet, joita ei aktiivisesti käytetä, pidetään suljettuna. Hengitysongelmissa epäilen vielä heikon ilmastoinnin osuutta, josta on ollut keskustelua ja jaettuja kokemuksia myös naapurin kanssa.

Pidän kuitenkin itseäni erittäin onnekkaana, jos edes yksi terveysongelmista väistyy. Säteilyn vaikutus ei välttämättä kehossa lakkaa, vaan kumuloituu eli kerääntyy. Silloin entisten ongelmien päälle rakentuu uusia, ja aiemmistakaan ei päästä eroon. Monet sähköherkkien kertomukset, joita olen ehtinyt tähän mennessä lukea, osoittavat nimenomaan sen, että herkistyminen jatkuu ja lisääntyy. Ääniongelma näyttää minulle juuri tämänsuuntaiselta.

Ympäristövaikutusten selvittäminen suhteessa terveysongelmiini johti myös vähemmän mustavalkoiseen kuvaan vaikuttavista tekijöistä. Asiat eivät aina ole yksinkertaisia, vaan terveysongelmat asunnoissa saattavat olla monen tekijän yhtälö, kuten tässäkin tapauksessa mielestäni on osoittautunut. En kuitenkaan voi sulkea pois mobiilisäteilyn ja sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta asioihin. Lisäksi vain arvailujen varassa on 5Gn vaikutus, jota en voinut mitata, enkä mittauttaa.

All lives matter?

Olen myös etsinyt jo uuden kodin. Asunnon läheisyydessä ei ole muuntajia, eikä koko kiinteistön sähkökaappeja. Rivitalon päätyasunnossa on vain yksi seinänaapuri, joka rajaa naapurin laitteista tulevaa säteilykuormaa, jota ei itse pääse säätelemään. Alueen säteilytaso ulkona on matalampi kuin nykyisen kodin ympäristössäni, jossa on alle 500 metrin alueella useita tukiasemapisteitä. Uuden asunnon alueella ei vielä ole 5Gtä, jonka vaikutusta tosin en ole voinut todentaa.

Ikävämpi osa asiaa on, että olen herkistynyt kuulemaan sähköisiä ääniä myös muissa tiloissa. Loisteputket, mobiili- ja älylaitteet, näytöt tuottavat kaikki taustaääntä, joka tuntuu ensiksi epämiellyttävältä ja paikoin todella häiritsevältä.  Voimalinjojen läheisyyteen olen reagoinut poikkeuksellisen voimakkaasti. Voimalinjatolpan ohi kävely kaupassa käydessäni aiheutti kipua korvaani, sai korvan menemään lukkoon ja tajunnan sumenemaan.

Seikkailuni mobiilisäteilyn maailmassa on tullut minulle inhimillisesti, ja taloudellisesti  kalliiksi. Terveysongelmien selvitykseen on mennyt aikaa terveysasemilla. Lisäksi osa näistä terveysongelmista ei todellakaan ole leikin asioita. Mittauksista olen maksanut erikseen. Säteilymittariin meni satoja euroja. Muuttaminen on kallista, ja uusi asunto tulee olemaan nykyistä kalliimpi. Lisäksi joudun maksamaan päällekkäisiä kuluja kahdesta asunnosta. Kallista on minulle kuitenkin myös oma terveyteni ja elämäni – niistä minä nyt maksan.

Kyse ei ole kuitenkaan vain minun elämästäni, vaan siitä, mitä nämä ilmiöt, joiden tutkimusta vastustetaan ja terveyshäiriöitä mitätöidään, tulevat maksamaan kansanterveydellisesti ensi vuosikymmenellä. Viranomaisten lähtökohtana on oletus, ettei mobiilisäteilyyn liittyvistä terveysongelmista ole todisteita. Tämä koskee Suomessa niin säteilyturvallisuusviranomaisia kuin terveydenhoidon työntekijöitä. Muissa maissa on muitakin näkökulmia asiaan.

5G:n osuus asioissa on omalta osaltani edelleen selvittämättä, enkä tiedä, miten se olisi mahdollista. Mittarit eivät ymmärtääkseni mittaa 5Gn asteikkoja tai ovat niin kalliita, ettei tavallisella kuluttajalla ole varaa niiden hankkimiseen.

Toivottavasti lähitulevaisuudessa tulee olemaan mittareita ja keinoja arvioida 5Gn säteilytasoja ja vaikutuksia terveyteen. Jos 5G osoittautuu tulevaisuudessa erääksi ongelmatekijäksi, joudun jatkossa muuttamaan kauemmaksi kaupungista – enkä varmaankaan ole ainoa. Käsissä voi olla laajemmin myös kansanterveydellinen ongelmavyyhti – ja se vasta kalliiksi tulee.

”Absence of evidence is not evidence of absence”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu