EU on palkansaajan paras ystävä – palkkojen polkemisesta on rangaistava

 

Koko Eurooppa on tilanteessa, missä palkkatasa-arvoa on parannettava yhdessä kaikkien Euroopan Unionin valtioiden kanssa. Euroopassa naisen euro on 13 prosenttia pienempi kuin miehen. Suomen tilastokeskuksen mukaan naisten tulot ovat keskimäärin prosenttia pienemmät kuin miesten. Tämä tilanne ei houkuttele töihin naisia Euroopassa hoito-, koulutus tai palvelutehtäviin.

Näistä faktoista huolimatta Suomen hallitus on luomassa lakiin perustuvan vientivetoisen palkkamallin. Tämä laki betonoi lopullisesti naisten palkkaeron kaventumisen suhteessa miehiin. Onkin tärkeää, että tulevalla EU-parlamenttikaudella luodaan koko Eurooppaa koskeva tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma. Suomen hallitus kun toimii lakipohjaisella mallilla vastoin kansainvälisiä sopimuksia. Tällaisia rikkomuksia EU:ssa ei tule sallia.

EU:n komissiossa toimii tasa-arvokomissaari ja yhdenvertaisuuskomissaari. EU on yksi  työmarkkina eli sisämarkkina. Kun työntekijöitä ei saada kriittisille aloille, on tärkeää, että EU:n komissio yhdessä EU-parlamentin kanssa käynnistää ison tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman, johon kaikkien osapuolien – komission, työnantajan ja työntekijöiden on sitouduttava. Ei ole oikein, että työnantajat laiminlyövät tasa-arvo-ohjelmia ja köyhdyttävät vastentahtoisella osa-aikatyöllä, määräaikaisella työllä tai nollatuntisopimuksilla työntekijöitä. Nämä työaikamuodot koskettavat erityisesti naisia. Tästä on tehtävä rangaistavaa, joten työvälineet on saatava lainsäädännössä kuntoon.

On sanktioitava raskaussyrjintä, on sanktioitava vastentahtoinen osa-aikatyö ja pakotettava työnantaja antamaan lisätunteja työntekijöille. Yrityksille, jotka käyttävät tietoisesti verovaroja palkkojensa kattamiseen on rangaistava. Pienet palkat pienentävät merkittävästi yksilön palkkakertymää. Pieniä eläkkeitä joudutaan kompensoimaan julkisilla tuilla, koska maksetaan liian pieniä palkkoja.

Naisten ja miesten täydelliseen tasa-arvoon on vielä matkaa. EU:n ansiosta tasa-arvoasioissa on kuitenkin viime vuosikymmeninä edistytty merkittävästi. Tästä hyvänä esimerkkinä palkka-avoimuusdirektiivi. Siksi uskon, että EU on se taso, jossa palkkatasa-arvoa voidaan edistää aidosti ja laittaa valtiot vastuuseen segregoivasta laista, jolla betonoidaan naisten  palkat Suomessa.

 

PaiviNiemi-Laine
Sosialidemokraatit Helsinki
Ehdolla europarlamenttivaaleissa

Nykyinen tehtävä Ammattiliitto JHL:ssä on yhteiskuntasuhteiden johtaja. Kokenut päätöksentekijä, verkostoituja ja vaikuttaja. Toiminut ammattiyhdistysliikkeessä monenlaisissa tehtävissä mm. 7,5, vuotta Ammattiliitto JHL ry:n puheenjohtajana. Poliittista kokemusta paikallisesta ja alueellisesta, valtakunnalliselta tasolta sekä myös Eurooppa-tasolta. Lainsäädäntötyössä lobaajana kotimaassa ja Euroopassa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu