Euroopan unionista kilpailukykyisin talousalue kokonaisturvallisuudella

Euroopan Unionin parlamenttivaalit pidetään 9.6. Näyttää toistaiseksi siltä, että suomalaiset eivät ole vaaleja vielä havainneet. Syy lienee siinä, että EU:n asiat tuntuvat kaukaiselta, vaikka todellisuudessa ne ovat ihan jokaisen suomalaisen arjessa läsnä.

EU-parlamentti on ollut palkansaajan paras ystävä lainsäädäntömielessä. Toki kaikki lait, direktiivit, asetukset eivät ole täydellisiä, mutta erinomaisia alkuja turvaamaan palkansaajan, työntekijän turvallisempi työelämä ja toimeentulo.

Yritysvastuudirektiivi on yksi esimerkki siitä, yrityksille asetetaan velvollisuuksia lieventää ja tunnistaa ja puuttua ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristövaikutuksiin niin omassa toiminnassaan kuin toimitusketjussaan. Seuraavalla parlamenttikaudella on kuitenkin saatava direktiivi avattua ja lisättyä tärkeä joukkokanneoikeus ammattiliitoille. On koko EU-talousalueen etu, että jokainen työntekijä uskaltaa ammattiliittojen kautta tutkia sellaiset ongelmat, jotka liittyvät työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön. Ja jos selvitysten jälkeen löytyy kannetasoisia asioita on ne vietävä ammattiliittojen taholta oikeusasteisiin. Hyvin moni työntekijä ja erityisesti työperäinen maahanmuuttaja ei uskalla pitää omista oikeuksistaan kiinni, koska pelkäävät, että menettävät työnsä. Malli palvelisi myös yritysten mainetta.

Alustatalousdirektiivi on myös hyvä alku sille, että Wolt- ja Foodora- sekä sote-alustoilla työskentelevät ammattilaiset saavat oikean statuksen työelämässä. Alustatyöntekijöiden on jatkossa oltava selvästi työntekijöiden statuksen omaavia. Yrittäjäriski on oltava niillä, jotka keräävät voitot. Työntekijöille on tarjottava työehtosopimusten mukaiset palkat, työajat, eläkekertymät ja työterveyshuolto. Jos näin ei tehdä, lasku jää maksettavaksi eurooppalaisille työntekijöille. Sote-alustatyöntekijöillä on vastuu ihmisten hengestä. On siis tärkeää, että vastuut työnomistaja ja -tekijän välillä ovat selkeät. Palkalla on tultava yksinkertaisesti toimeen, ettei veroeuroista maksettavat sosiaaliturvamenot kasvat.

Suomi ja Eurooppa harmaantuu. Siksi on tärkeää, että kun EU-talousjärjestelmän pakottaa valtioita leikkaamaan taloussääntöjen mukaisesti, perustetaan yhteinen eurooppalainen sote-rahasto. Tämä helpottaisi valtioiden päättäjien poliittista taakkaa. Ihmisiä ei voi jättää heitteille ja EU:n perusoikeudet velvoittavat valtioita hoitamaan ihmisten hyvinvointia.

EU-kansalaisen eduksi on hyvä ottaa hyvinvointipalvelumalli, jota tukee parhaiten suomalainen kokonaisturvallisuusmalli. On vahvistettava eurooppalaisten suojaa vihollisilta ja perustettava yhteinen armeija. Nato ei yksin riitä, koska se on poliittisesti herkkä Yhdysvaltojen poliittisille tilanteille. Kokonaisturvallisuus on laaja käsite ja siihen kuuluu myös sosiaalinen ulottuvuus. Huoltovarmuus on vahvaa omavaraisuutta. Tämä taataan jatkossa siten, että EU on omavarainen mm. sirujen, komponenttien, energian, polttoaineiden, lääkkeiden, veden ja elintarviketuotannon osalta. Julkinen työ on parasta huoltovarmuutta ja se nähtiin erityisesti Suomessa, joko parhaiten selvisi koronasta.

EU-vaaliehdokas

Päivi Niemi-Laine

 

 

 

PaiviNiemi-Laine
Sosialidemokraatit Helsinki
Ehdolla europarlamenttivaaleissa

Nykyinen tehtävä Ammattiliitto JHL:ssä on yhteiskuntasuhteiden johtaja. Kokenut päätöksentekijä, verkostoituja ja vaikuttaja. Toiminut ammattiyhdistysliikkeessä monenlaisissa tehtävissä mm. 7,5, vuotta Ammattiliitto JHL ry:n puheenjohtajana. Poliittista kokemusta paikallisesta ja alueellisesta, valtakunnalliselta tasolta sekä myös Eurooppa-tasolta. Lainsäädäntötyössä lobaajana kotimaassa ja Euroopassa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu