Näin työllisyysaste nousee

Työllisyysaste = Työllisyysprosentti nousee kun:
(myös työn tuottavuus paranee, työntekijöiden hyvinvointi kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät, työurat pitenevät, jne.)
————————————-
Työntekijöistä välitetään ja huolehditaan.
– Työntekijöitä kohdellaan hyvin.
– Työntekijöille maksetaan kunnon, riittävää palkkaa.
– Työntekijöitä kuunnellaan.
– Työntekijöiden ideoita kuunnellaan ja jos ne ovat hyviä ja parantavat työpaikan asioita, niin niistä maksetaan työntekijälle rahallinen korvaus.
– Työntekijät otetaan mukaan päätösten tekoon mahdollisimman usein.
– Työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä.
– Työntekijät saavat tehdä työnsä kunnolla ja rauhassa.
– Työntekijät voivat arvostaa työpaikkaansa.
– Työpaikan ilmapiiri on hyvä.
– Työvoimaa on työpaikalla tarpeeksi.
– Töiden määrä on sopiva työntekijälle.
– Työpaikan epäkohdat voidaan tuoda avoimesti esille ja ne korjataan.
—————————
– Johto toimii oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
—————————-
– Työ ja työpaikka eivät sairastuta työntekijöitä.
– Työpaikalla ei tarvitse pelätä kiusaamista, tmv.
– Työntekijöitä ei stressata turhaan.
– Työntekijöitä ei riistetä ja hyväksikäytetä.
– Työpaikalla ei ole jatkuva epävarmuuden ilmapiiri koskien esim. työpaikan säilymistä, tmv.
– Työntekijät kokevat tekevänsä työtä yhteiseksi hyväksi, eikä esim. siksi, että omistajat ja osakkaat saavat mahdollisemman suuret taloudelliset voitot itselleen.
jne.
———————————-
Älä anna kenenkään kohdella itseäsi huonosti!
Jos työnantaja ei pysty maksamaan sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen, niin sitä työnantajaa ja työpaikkaa ei Suomessa tarvita.
Myös työnantajaa, joka ei kohtele hyvin työntekijöitä, ei Suomessa tarvita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu