KÖYHIMMÄT LAPSIPERHEET

Hallitus vähentää lapsiköyhyyttä ja parantaa lapsiperheiden taloudellista asemaa. Lainaus nyt lausuntokierroksella olevasta hallituksen esityksesta (Hankenumero STM057:00/2019):

”…lapsilisälaissa säädettyä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan 10 eurolla kuukaudessa siten, että yksinhuoltajakorotuksen korottamisesta hyötyvät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet. Tämän toteuttamiseksi ehdotetaan muutettavaksi myös toimeentulotuesta annettua lakia. Neljännen ja sitä seuraavien lasten lapsilisiä korotetaan 10 eurolla kuukaudessa. Elatustukilain mukaisen täysimääräisen elatustuen tasoa nostetaan seitsemällä eurolla kuukaudessa.” 

Tiesittehän, että perheitä joilla neljä tai useampia lapsia on vain 5 % kaikista lapsiperheistä? Ja että lapsilisä sekä elatustuki huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa tuloksi – myös suunnitellut lapsilisien korotukset ja 7 euron korotus elatustukeen – ja ne siis vähentävät maksettavan toimeentulotuen määrää? Ja näin lapsiköyhyys vähenee?

”Ehdotuksen mukaan yksinhuoltajan perusosaa maksettaisiin 14 prosentilla korotettuna, jolloin se tuottaisi noin 20 euroa vastaavan korotuksen yksinhuoltajan perusosaan.” Edellämainittu summa on sama, oli lapsia yksi tai vaikkapa kahdeksan.

Hyvää tarkoittava hallitus on myös sivuuttamassa täysin 40 % toimeentulotukea saavista lapsiperheistä, eli kahden vanhemman perheet.

Edelleen – hyvää tarkoittaen – hallitus on perusturvaa korottaessaan sivuuttamassa 44 % (marraskuun 2018 tilanne) toimeentulotukea saavista kotitalouksista eli ne kotitaloudet joiden pääasiallinen tulonlähde on työmarkkinatuki/työttömän peruspäiväraha. Heiltä leikkautuu myös työttömän  perusturvaan suunniteltu 20 euroa samoin toimeentulotukilaskelmassa pois: kaikki tulot huomioidaan ja ne vähentävät toimeentulotuen määrää.

Hallitusohjelmassa sitoudutaan vähentämään toimeentulotukiriippuvuutta – mutta tehdäänkö se hinnalla millä hyvänsä?

Lisää perheistä ja niiden koosta allaolevasta linkistä.

https://www.stat.fi/…/…/perh_2017_2018-05-25_tie_001_fi.html

THL Toimeentulotuki 2018 (liitetaulukot):

https://thl.fi/…/aikuisten-…/toimeentulotuki/toimeentulotuki

Hallituksen esitys (Hankenumero STM057:00/2019): https://api.hankeikkuna.fi/…/9dff…/ESITYS_20190712070649.pdf

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu