Tilastokeskuksen valehtelu saa jatkua

Pari vuotta sitten valitin Oikeuskanslerille ja Eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että Tilastokeskus valehtee palkkatilastojen sisältöä kuvatessaan. Oikeuskansleri siirsi asian kokonaan Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Eduskunnan oikeusasiamies vastasi mm. näin: ”Sen perusteella, että  sukupuoli esiintyy yhtenä palkkarakennetilaston luokitustekijänä, ei tätä tilastoa kuitenkaan voi kutsua tasa-arvotilastoksi. Tilastokeskuksen mukaan palkkarakennetilasto kuvaa kokonaistyöajan ansioita työtuntia- tai -kuukautta kohti laskien”

Mikä oli seuraus? Ei mikään. Tilastokeskus ja STM:n tasa-arvoyksikkö jatkavat valehteluaan nettisivuillaan ja ”muka tasa-arvo”-julkaisuissaan seuraavissa asioissa:

1. Tilastokeskus sanoo: ”Palkkatilastoissa verrataan tehdyn työajan ansioita”. Totuus: Kuukausipalkoissa ei voi erotella tehdyn ja ei-tehdyn työajan ansioita toisistaan, joten kysymyksessä on tehdyn + ei-tehdyn tai kokonaistyöajan ansiot, niin kuin Eduskunnan oikeusasiamieskin toteaa.                                                                                                                                

2. Tilastokeskus sanoo: ”Palkkatilastoissa verrataan säännöllisen työajan ansioita.” Totuus: Säännöllisen työajan ansiota ei voida erotella kokonaispalkkauksessa olevilla kokonaistyöajan ansiosta, joten pitää sanoa: ”Palkkatilastoissa verrataan kokonaistyöajan ansioita, joista on poistettu tuntiperustaisesti maksetut ylityölisät”. Kysymyksessä on siis kokonaistyöajan ansiot, niin kuin Eduskunnan oikeusasiamieskin toteaa.                                                                          

3. Tilastokeskus sanoo: ”Palkkatilastoissa työpanos on vakioitu. Vakiona on kuukauden työpanos”. Totuus: Se ei ole tieteellisesti mikään vakio, sillä kuukaudet ovat eri pituisia. Lokakuussa on tänä vuonna 23 työpäivää ja joukuussa 17. Mikä ihmeen vakio kuukauden työpanos muka voi olla? Toiselta kantilta katsottuna palkkavertailun kokoaikatyötä tekevät miehet tekevät kuukaudessa noin 19 % enemmän työtunteja kuin naiset. Totuus:  ”Palkkatilastoissa työpanos on vakioimatonta eikä miesten ja naisten todella tehtyjä työtunteja ole siten huomioitu mitenkään.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Seuraavaksi valitin näistä kolmesta valheesta (Valtion ylläpitämälle) Tutkimuseettiselle Neuvottelukunnalle (TENK). Taas tuli hukkakeikka. TENKin vastaus: TENK ei anna asiasta lausuntoa, koska kyseessä ei ole TENKin toimivaltaan kuuluva asia. Tilastokeskus ei ole myöskään allekirjoittanut TENKin ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen – ohjetta”.                                                                                                                                                                                                  Ei korppi korpin silmää noki. Mutta olisiko jollain tiedossa paikka, johon valittamalla valehtelu saataisiin loppumaan? Luvassa kirjapalkinto jokaiselle ehdottajalle.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu