Taas sekoitettu ansio-ja palkkaero toisiinsa

Varoitus: Sisältää asioita, joita naistutkijoiden on mahdotonta ymmärtää.

 

STM:n sivulta löydätte tämän

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1826419#fi  
Raportteja ja muistioita 2012:22 19.09.2012

Paula Koskinen
Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan

”Selvitys tarjoaa kokonaiskuvan miesten ja naisten työmarkkinatilanteesta, siihen
vaikuttavasti tekijöistä sekä kokonaistilanteen vaikutuksesta sukupuolten palkkaeroihin.”

Hän käyttää palkkaerojen mittarina ansiotasoindeksitilastoa. Sivulla 13 taulukossa 6  kerrotaan, että vuonna 2011 naiset ansaitsivat 82,1 % miesten ansioista. Sivulla 12 hän kertoo tilastosta näin: ”Ansiotasoindeksissä mitataan määrältään vakioidun työpanoksen kehitystä, joten siinä ei ole mukana yli- ja lisätöiden vaikutusta.”

Raportissa on paljon korjattavaa, mutta puutun yhden ainoa lauseen kahteen virheeseen. 1. Mitataanko ansiotasoindeksissä määrältään vakioidun työpanoksen kehitystä? 2. Onko ylityöt poistettu?

Taas on putkahtanut julkisuuteen naistutkija, joka on sortunut Dunning-Kruger efektiin.
Kun hän on hieman tutustunut palkkatilastoihin, hän olettaa olevansa perillä kaikesta.

1. Jos hän olisi lukenut Ansiotasoindeksin käsikirjan, hän olisi huomannut, mitä Tilastokeskuksen sana ”vakioida” tarkoittaa. Siellä sanotaan näin: ”Työpanosyksikkö on tuntipalkkaisilla täysin vakioitu – kuvataan tuntipalkkaa. Kuukausipalkkaisilla määräkomponentin muutos voi joskus vaikuttaa ansiotasoon. Esimerkiksi viikkotyöajan lyhennys ansiotasoa vastaavasti laskien kuvautuu ansiotasoindeksissä negatiivisena ansiokehityksenä, vaikka työtuntia kohti ansiotaso säilyisi ennallaan.”

Suomennan tuon: Tuntipalkkaisilla vakio on yksi työtunti. Kuukausipalkkaisilla ei huomioida tehtyjä työtunteja kuukaudessa. Antti ja Bertta tekevät 170 tuntia kuussa ja saavat 1700 seuroa. Heillä on siis sama ansiotaso ja sama palkkataso. Kun Bertta haluaa ja saa luvan tehdä 160 tuntia kuussa ja saa 1600 euroa, hänellä on edelleen sama palkkataso kuin Antilla. Me tavalliset ihmiset luulemme harhaisesti, että siinä ei rikota tasa-arvolakia, mutta Samapalkkaohjelman mukaan Bertan palkkaa tulee nostaa 100 euroa kuussa tasa-arvon vuoksi. Suomessa kun nämä viisaat naistutkijat käyttävät ansiovertailua synonyyminä palkkavertailulle. Kukaan miestutkija ei kiistä, etteikö Bertan ansiotaso ole alempi kuin Antin. Mutta asialle ei pidä tehdä mitään, ainakaan tasa-arvon vuoksi.

Toivottavasti tämä Tilastokeskuksen kirjan mukaisesti laskettu esimerkki osoittaa, miksi Tilastokeskuksen muka ”palkka”tilastot antavat täysin väärän kuvan miesten ja naisten palkkatasosta. Niissä ei ole vakiotu kuukauden työpanosta kaikille tilastoitaville samalle tasolle (esimerkiksi 170 t/kk). He käyttävät ”vakiona” kuukautta,joka miehellä  on 20 % pidempi kuin naisella. Minä en parhaalla tahdollakaan voi kutsua tuota vakioimiseksi tieteellisenä terminä.

Mikä vakio on työkuukausi? Lokakuussa on 23 työpäivää, joulukuussa 17. Mies tekee kuukaudessa keskimäärin 183 tuntia ja nainen keskimäärin 154 tuntia.

2. Onko ylityöt poistettu ansiotasoindeksistä? Vastaus on ei. Tilastokeskus ei tunnusta kokonaispalkkausmuotoa, joten sellaista tietoa ei palkka-aineistoon voi koodata. Kun kokonaispalkkauksessa olevalla säännöllinen kuukausiansio sisältää myös ylityökorvauksen, on Paula Koskisen väite väärä. Aineistosta on poistettu tuntiperustaisesti maksetun ylityön määrä, mutta sehän ei ole koko totuus, ei lähellekään totuutta.

Minä olen tutkimuksissani tehnyt tuon vakioinnin ja lopputulos osoittaa, että yhden tehdyn tunnin työpanosta kohden Suomessa maksetaan keskimäärin yhtä paljon palkkaa sekä miehille että naisille. Mitään oikein laskettua palkkaeroa ei meillä ole.

Näistä ”tieteilijöistä” ei voi edes valittaa mihinkään, sillä ei Tilastokeskus eikä STM ole allekirjoittanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen” -ohjetta.

Hyvä tieteellinen käytäntö ei asustele Tilastokeskuksessa, STM:n tasa-arvoyksikössä eikä Samapalkkaisuusohjelman nurkissa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu