Työolobarometri 2012, kommentteja

Työolobarometri 2012 on luettavissa STM:n sivuilla.

Mitä tällainen haastattelututkimus kertoo? Raportti vastaa:”Tasa-arvobarometri käsittelee sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia Suomessa.” Tilastotieteen professorini mukaan tuosta puuttuu eräs ominaisuus: ennakkoluulot, sillä haastattelututkimuksen vastauksissa on aina niitäkin mukana.

Onkin vaikea kirjoittaa vastinetta, mitä mieltä olen ihmisten asenteista, mielipiteistä, ennakkoluuloista tai ”kokemuksista”. Kokemuskin on niin subjektiivinen asia, ettei sellaista voi kun surkutella.

Ehkä rohkenen kuitenkin.

1. ”Naiset kannattavat kuitenkin miehiä enemmän mm. perusteettomien sukupuolen mukaisten palkkaerojen poistamista. Noin yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä että työnantajien ja työmarkkinajärjestöjen tulisi toimia aktiivisemmin naisten ja miesten perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi.”

Hämmästyttävää, etteivät kaikki kannata perusteettomien palkkaerojen poistamista. Minä ainakin kannatan miesten palkkojen korottamista 10 %, sillä sen verran miehet saavat perusteettomasti vähemmän palkkaa tehtyä työtuntia kohden Suomessa. Suomessa kuitenkin on harvinaisen vähän tietoa, kuinka sukupuolten välinen palkkaero mitataan tasa-arvoisesti. Ennakkoluulot naisten ”palkkakuilusta” hälvenevät, jos totuus palkkaeroista kerrotaan julkisesti hyväksytyn tutkimuksen avulla. Tilastokeskuksen palkkatilastot eivät ole tasa-arvotilastoja, sanoi Tilastokeskuksen pääjohtaja.

2. ”Työpaikkakohtaisiin tasa-arvosuunnitelmiin suhtaudutaan varauksellisemmin. Noin kolmannes pitää niitä hyödyttöminä. On vaikea sanoa, kertooko tulos tietoon perustuvasta kriittisyydestä tasa-arvosuunnitelmia kohtaan vai enemmänkin siitä, että niitä ei yleisesti tunneta.”

Niitä voi lukea STM:n tasa-arvotoimiston nettisivuilta. Minä veikkaan, että niitä vastustetaan sen vuoksi, että ihmiset tietävät, kuinka väärin ne  ehdotetaan tehtäväksi. Niissä halutaan esimerkiksi verrata miesten ja naisten bruttopalkkoja ottamatta huomioon tehtyjä työtunteja. Ei siinä, että ”naisen euro on 80 senttiä” ole mitään väärää tasa-arvon kannalta, sillä siinä ei mitata palkkoja, vaan ansioita, joissa ei oteta tehtyjä työtunteja huomioon.

3. ”Kuntasektorin vastaajat arvioivat muita jonkin verran harvemmin, että tasa-arvo toteutuu erittäin hyvin.” Taas tutut kuntasektorin kitisijät. Palkansaajaryhmä, joka tekee vuodessa 150 tuntia vähemmän töitä kuin yksityissektori, kitisee huonoista ansioistaan, työn raskaudesta, milloin mistäkin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen olisi aika tutkia, miksi ainainen kitinä.  Ei kitinä välttämättä kerro ympäristöstä, se saattaa kertoa kitisijästä itsestään. Tämä työntekijöiden fyysinen/psyykinen vertailu muihin sektoreihin olisi kiireellisesti tutkittava asia. Muuten ongelmia ratkaistaan vajavaisin tiedoin, eikä siihen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole oikein varaa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu