Feministit eivät kestä kritiikkiä

Feministien vuoro – sivustolla on Helen Longinosta kertova ”tutkimus”. Longino haluaa asettaa kyseenalaiseksi nykyiset tutkimusympäristöt ja asettaa tilalle ”feministiset” ympäristöt.

Minä halusin arvioida omat tutkimukseni ”naisen eurosta”  Longinon vaatimien menetelmien mukaan. Sitä puheenvuoroa ei feministien vuoro- sivusto halua julkaista, joten teen sen täällä. Jokainen voi arvioida, miksi sitä ei julkaistu.

Longinosta kertova tutkimus löytyy täältä:

http://feministienvuoro.wordpress.com/2013/01/04/vieraan-vuoro-tieteen-o…

Minun lähettämäni vastaus on tämä (siis se jota ei julkaistu)

_____________________________________________________________

Kannatan lämpimästi Longinon vaatimuksia tutkimusyhteisön kriteereistä.

Seuraavassa tarkastelen naistutkimuksen yhteisöä ja miten he ovat suhtautuneet minun tutkimuksiini. Minun teoriani on ollut jo vuodesta 2006 alkaen: ”Miehet ansaitsevat vähemmän normaalia tehtyä työtuntia kohden, kun laskelma tehdään ILO 100 – sopimuksen mukaisesti.” Olen kirjoittanut aiheesta kolme kirjaakin. Tämä tutkimus komoaa urbaanin legendan naisen eurosta, jota naistutkijayhteisö ylläpitää.

Vuonna 2008 EU parlamentti antoi päätöslauselman täydentämään tasa-arvodirektiiviä. Päätöslauselmassa 2008/2012(INI) vaaditaan, että tehdyt työtunnit (fyysiset läsnäolotunnit työpaikalla) on otettava huomioon tehtäessä tasa-arvoista sukupuolten välistä palkkavertailua. Ihan niin kuin minä olen vaatinut jo vuodesta 2006.

Longino 1: ”On oltava foorumeita, joilla kriittistä keskustelua voidaan käydä.”

Naistutkimusfoorumit ovat suljettuja. Niissä ei julkaista tutkimustuloksiani. STM:n tasa-arvoyksikkö kieltäytyi julkaisemasta sivullaan tutkimustani, koska siellä julkaistaan vain ”omien” tutkijoiden tutkimuksia. Olen tarjonnut ”feministien vuoro”-sivustolle tutkimustani keskustelun pohjaksi, mutta ei ole kelvannut. Olen käynyt neljä kertaa eri yliopistojen sosiologia-, työntutkimus- ym. päivillä kertomassa tutkimustuloksestani, ilman vastaväitteitä. Työelämän tutkimuspäivien 2011 konferenssijulkaisu julkaisi sen.

Longino 2: Standardit: ”Totuus, teorian yksinkertaisuus, ymmärrettävyys ja joidenkin sosiaalisten tarpeiden täyttäminen ovat esimerkkejä tällaisista standardeista.”

Naistutkijat poikkeavat totuudesta julistaessaan naisen euroa tasa-arvo-ongelmana. He vetoavat tilastoihin, jotka eivät ole Tilastokeskuksen mukaan tasa-arvotilastoja. Kukaan naistutkija ei ole esittänyt ILO 100 – sopimuksen mukaista tutkimustietoa, joka tukisi naisen euron olevan tasa-arvo-ongelma.

Longino 3: ”Yhteisön omaksumien uskomusten on muututtava ajan kuluessa käydyn keskustelun myötä.”

Yhteisön ulkopuolella käytyä keskustelua ei huomioida (Helsingin Sanomat, Taloussanomat). Kun naistutkimusyhteisöt ovat suljettuja ja kritiikkiä ei hyväksytä, ei uskomuksia tarvitse muuttaa. Uskomus ”naisen euro on 80 senttiä” elää todella sitkeästi ilman mitään tieteellistä näyttöä.

Longino 4: ”Objektiivisessa yhteisössä oletusten joukko ei voi olla hallitsevassa asemassa sen   kannattajien poliittisen tai taloudellisen vallan vuoksi.”

Näinhän juuri on naisen euro-tapauksessa. Se oletus on hallitsevassa asemassa tutkimusapurahoja jaettaessa, sillä kukaan tutkija, joka elää apurahoilla tai haluaa julkiseen virkaan, ei voi kyseenalaistaa valtiofeministien ylläpitämää mantraa naisen eurosta. Tutkijan ura on muuten ohimennyttä.

Kiitos Longino. Kunpa vain naistutkijayhteisö toimisi sinun vaatimustesi mukaan!

_______________________________________________________

Feministien vuoro – blogi vahvistaa sitä oletusta, että feministinen tiede on ”uskonto”, jota ei voi arvostaa eikä arvostella tavallisten normien mukaan, koska he ovat luoneet oman normistonsa. Sen mukaan ”uhrilla” on oikeus määritellä, mikä on oikein ja mikä väärin. Teon tekijällä ei ole mahdollisuutta etukäteen tietää, miten ”uhri” tilanteen määrittelee. Sukupuolista sortoa on kaikki, mitä naiset itse kokevat sorroksi olevan. Tilastot, ovat ne vaikka naisten tekemiä, eivät ole asiassa todistusvoimaisia. Naisten subjektiivinen tuntemus on ratkaisevaa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu