Pinssisota alkakoon

Tänään 14.1.2013 tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun kansainväinen työjärjestö ILO kirjasi Suomen ratifioiman ILO 100 – sopimuksen saapuneeksi Geneveen ja se on siis virallinen voimaantulopäivä. Sen kunniaksi tein Miesten Tasa-arvo ry:n tukemana miehen euro – pinssin, joka kuvaa sitä, että mies saa Suomessa yhdestä tekemästään normaalista työtunnista palkkaa noin 87 % siitä, mitä naiselle maksetaan yhden normaalin työtunnin tekemisestä.

Pohjois-Uudellamaalla ilmestyvä Aamuposti kertoi uutisessaan, että ”pinssien sota on alkanut”.

Jaan 400 pinssiä kansanedustajille ja heidän eduskunta-avustajilleen. Yli 100 menee eri medioiden uutistoimituksiin, loput jaan halukkaille ilmaiseksi, kunhan pakkaus-, lähetys- ja postikulut maksetaan.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE tilasi syksyllä tuhansia ”kultaisia” naisen euro – pinssejä, joita saatte sieltä. Kuvia löytyy netistä.

__________________________________________________________

Tässä saatekirje, joka tulee pinssin mukana, lopussa tilausohje:

1.
Miehet ja naiset saavat samaa palkkaa tekemäänsä normaalia
työtuntia kohden


 

ILO
hyväksyi Suomen 100-sopimuksen ratifioinnin 14.1.1963 eli 50 vuotta
sitten. Tässä ensimmäinen palkkavertailu, joka on tehty ”sama
palkka samanarvoisesta työstä” – periaatteella:

 

Vuonna 1999
miesten keskimääräiset vuosiansiot olivat Tilastokeskuksen
ansiotasoindeksitilaston mukaan 25 740 euroa ja naisten 21 120 euroa.
STM:n tasa-arvoyksikkö sanoo, että ”on päätetty”
käyttää ansiotasoindeksitilastoa. Naisten ansiot olivat siis 82,1
% miesten ansioista. Mutta tämä tilasto ei ole tasa-arvotilasto
Tilastokeskuksen pääjohtajan Heli Jeskanen-Sundströmin antaman
lausunnon mukaan (Dnro TK-41-274-11 STM:n selvityspyyntöön
21.2.2011; STM/788/2011). Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE tilasi
2012 lisää tuhansia ”kultaisia naisen euro” – pinssejä,
vaikka kukaan ei ole todistanut, että ero kuukausiansioissa edes
olisi tasa-arvo-ongelma.

 

ILO
100 – sopimuksen mukaan samasta tai samanarvoisesta työstä on
maksettava sukupuolesta riippumatta sama palkka. EU
parlamentin päätöslauselmassa 2008/2012(INI) kohdassa G kehotetaan
ottamaan huomioon tehdyt vuosityötunnit palkkavertailussa
.
Ajankäyttötilaston 3/1999-2/2000 mukaan miehet tekevät noin 19 %
enemmän työtunteja vuodessa kuin naiset. Kun huomioimme tämän,
naisten keskituntiansio on 97,4 % miesten keskituntiansiosta tehtyä
työtuntia kohden. Mutta ILO 100 – sopimuksen mukaan mm. sellaiset
työaikojen ja työolosuhteiden perusteella maksettavat lisät,
joissa ei ole sukupuolierottelua, on poistettava vertailusta.
Esimerkiksi yötyötä tekeviä miehiä on kaksinkertainen määrä
naisiin verrattuna. Kun poistamme kyseiset lisät vertailupalkoista,
saamme lopputuloksen, että normaalia
tehtyä työtuntia kohden Suomessa maksetaan keskimäärin
samansuuruista palkkaa miehille ja naisille
.
(Virhemarginaali on noin 2-3 prosenttiyksikköä.) YLE:n ohjelma,
jossa käsitellään palkkatasa-arvoa, ei päässyt eetteriin, mutta
löytyy täältä:

http://areena.yle.fi/tv/1772118.  

Kannattaa
uhrata 10 minuuttia katsomiseen!

 

2.
Miksi miehen euro – pinssissä on lovi ja miksi pinssi on ”hopeinen”?

 

Pinssissä
on lovi,
sillä
vaikka miehet ja naiset saavatkin Suomessa keskimäärin samaa
palkkaa tekemäänsä normaalia työtuntia kohden, se ei vielä ole
ILO – 100 mukainen palkkavertailu.

1.
Vertailupopulaatio ei ole
tasa-arvomielessä sama.
Miehistä
puuttuu yksi ikäluokka. Se, joka on poissa kaikista Tilastokeskuksen
tilastoista asevelvollisuuslain
johdosta
. Osa miehistä on
asepalveluksessa, osa siviilipalveluksessa ja osa vankilassa. Miehet
menettävät keskimäärin noin 3 % elinikäisistä tuloistaan
miesten
yleisen asevelvollisuuden vuoksi.

2.
Eläke on osa palkkaa.
EY – tuomioistuin on antanut ratkaisun 15.5.1990 C-262/88 (1), jossa
eläke määritellään Rooman sopimuksen mukaiseksi palkan osaksi.
Vuonna 2010 miesten palkkasumman perusteella kerättiin eläkemaksuja
11,1 miljardia euroa ja miehet saivat eläkesuorituksia 10 miljardia.
Vastaavasti eläkemaksut naisten palkkasummasta olivat 7,9 miljardia
euroa ja eläkkeet naisille 9 miljardia euroa. Eläke-ero tekee noin
7 % nykypalkkaan diskontattuna.

3.
Naisilla on Suomessa keskimäärin
alhaisempi täyden eläkkeen alkamisaika kuin miehillä
.
Tämä johtuu kuntasektorista, jossa noin 80 % on naisia.
Kuntasektorin eläkeikää nostetaan pikkuhiljaa 63:en vuoteen, mutta
siirtymäaikaa on vuoteen 2025 asti. Kuntasektorin työntekijät
olisivat saaneet palkankorotuksen eläkeiän nostosta, mutta valtaosa
valitsi alemman eläkeiän.Muitakin piiloetuuksia julkisen sektorin palkoissa on.

++++
Uutterammasta työnteosta johtuen
miehet maksavat keskimäärin
työtunnistaan ansiotuloveroa noin viisi prosenttiyksikköä naisia
enemmän.
Eli palkkatilille mies saa 5
% naista vähemmän palkkaa tekemäänsä työtuntia kohden
verotuksen jälkeen. Se ei liene tasa-arvo-kysymys, sillä jos miehet
tekisivät yhtä vähän töitä kuin naiset, he maksaisivat veroakin
yhtä vähän.

Pinssi
on hopeinen, koska tasa-arvoisessa palkkavertailussa miehet jäävät
hopealle.

 


Miesten tasa-arvo ry / Pauli Sumanen 

Lisätilaukset: paulisumanen miuku gmail(piste)com, hinta n+2€ (n = tilaamasi pinssien lukumäärä, esim 1 = 3€, 2 = 4€ jne

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu