Postia kansanedustajille

Tänään vien jokaiselle kansanedustajalle 2 miehen euro – pinssiä. Alla saatekirje:

Mukana on myös pinssin saateseloste, jonka voitte lukea täältä:

http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/129958-pinssisota-alkakoon

________________________________________________________________

Arvoisa kansanedustaja,

 

”Miehen euro” – pinssi julistaa pinssien sodan!

 

Kansainvälinen työjärjestö ILO
vastaanotti Suomen ratifioiman ILO 100 – sopimuksen ”sukupuolesta
riippumatta samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka”
ja hyväksyi sen 14.1.1963, eli 50 vuotta sitten. Tämän ns.
samapalkkasopimuksen teksti on takasivulla.

 

Tilastokeskuksen palkkatilastot eivät
mittaa miesten ja naisten välistä palkkaeroa ILO 100 – sopimuksen
mukaisesti. Miksi? Esimerkiksi:

1. Kaikkiin Tilastokeskuksen
palkkatilastoihin kuuluu mukana palkanlisät esimerkiksi erilaisista
työaika- ja olosuhdelisistä, vaikka ILO 100 – sopimuksessa tämä
kielletään.

2. Yhdessäkään Tilastokeskuksen
palkkatilastossa ei oteta huomioon käsitettä ”samanarvoinen
työ”.

Edes tehtyjen työtuntien eroja ei
niissä huomioida, vaikka sitä vaaditaan EU parlamentin
päätöslauselmassa 2008/2012(INI) kohdassa G. Siinä vaaditaan työn
tuottavuutta mitattavaksi määrällisesti (fyysiset läsnäolotunnit
työpaikalla).

Tilastokeskuksen pääjohtaja onkin
sanonut palkkarakennetilastosta, että se ei ole tasa-arvotilasto.

 

Jos laskemme miesten ja naisten
välisen palkkaeron siten kuin EU ja ILO 100 sen määrittelevät,
ottaen huomioon, että kokoaikatyötä tekevät miehet tekevät
vuodessa noin 13 % enemmän työtä kuin naiset (työvoimatilaston
mukaan) tai noin 19 % enemmän kuin naiset ajankäyttötilaston
mukaan, niin
mies
ja nainen saavat suunnilleen samaa keskituntipalkkaa normaalia tehtyä
tuottavaa työtuntia kohden”.

 

Miksi
eräät tutkijat väittävät palkkaerosta muuta?

Seuraavat
kolme Tilastokeskuksen sanontaa ovat aiheuttaneet ymmärtämisongelmia:

1.
Tilastokeskuksen palkkatilastojen on tulkittu vertaavan tehtyä
työaikaa. Esimerkiksi Anna-Maija Lehto väittää näin
Tilastokeskuksen kirjassa ”Tasa-arvo työn takana”. Sama
väite esiintyy myös hallituksen tasa-arvoselonteossa 2011.
Palkkatiedoissa ei kuitenkaan ole erittelyä tehdyltä ja ei-tehdyltä
työajalta. Tehtyjä työtunteja ei tiedetä, koska kk-palkat
maksetaan kuun puolessa välissä.

Tilastokeskuksen
palkkavertailuissa verrataan kokonaistyöajan kuukausipalkkoja,
joista on vähennetty tuntiperustaisesti maksetut ylityöpalkat.

2.
Kun Tilastokeskus ilmoittaa, että palkkavertailussa on ”säännöllisen
työajan” palkka, ovat eräät tutkijat tulkinneet sen
tarkoittavan samaa kuin miten ”säännöllinen työaika” on
määritelty työaikalaissa. Näin ei ole. Tilastokeskus on antanut
”säännölliselle työajalle” oman tulkintansa. Pääjohtaja
Heli Jeskanen-Sundströmin mukaan ”säännöllinen työaika =
kokonaistyöaika, josta on vähennetty tuntiperustaisesti maksetut
ylityötunnit”.
Työvoimatilaston mukaan kokoaikatyötä
tekevien miesten säännöllisen työajan työtunnit ovat siten noin
13 % ja ajankäyttötutkimuksen mukaan noin 19 % suuremmat kuin
naisten säännöllisen työajan työtunnit.

3.
Eräät tutkijat ovat hämääntyneet Tilastokeskuksen ilmoituksesta,
että palkkatilastoissa ”työpanos on vakioitu”. Kun
määritelmään tutustuu tarkemmin, oivaltaa, että tuntipalkkaisten
työtunneiksi on määritetty 170 tuntia/kk, eli heidät on vakioitu.
Mutta kuukausipalkkaisten työpanosta ei ole vakioitu tehtyjen
työtuntien mukaan
. Miesten vakioitu työpanos on 13-19 %
suurempi kuin naisten vakioitu työpanos, kun työpanosta mitataan
tehtyinä työtunteina
.

 

Katso myös YLE:n tv-ohjelma ”Miehen
euro on 87 senttiä”, http://areena.yle.fi/tv/1772118

 

Teillä on oikeus vaatia, että
Suomessa viimeinkin tehdään virallinen ILO-sopimuksen ja EU
parlamentin päätöslauselman mukainen palkkaerovertailu. Käyttäkää
oikeuttanne!

 

 

 

 

Miesten tasa-arvo ry / Pauli Sumanen

 

Tilaa tutkimukseni: paulisumanen miuku gmail.com

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu