Mätäkuun juttu: EU on ihan pihalla palkkavertailuissaan

EU on ihan pihalla, mitä tulee termeihin palkkataso ja ansiotaso. EU Justice on vienyt Youtubeen videomainoksen, joka todistaa, että EU toimii eri tavalla kuin se itse sanoo.

Videossa kerrotaan, että naiset ansaitsevat 17 % vähemmän kuin miehet. Ja lopussa puhutaan palkkaerosta, mutta nehän eivät ole sama asia.

EU Justice itse on tänä vuonna julkaissut kirjan, jossa ansiotaso- ja palkkataso-käsitteet selitetään perinpohjaisesti. Kirjan nimi on ”Tackling the gender pay gap in the European Union”. ISBN: 978-92-79-29690-1.”

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130422_…

Siinä sivulla 3 sanotaan näin:”The gender pay gap is shown as a percentage of men’s earnings and represents the difference between the average gross hourly earnings of male and female employees.” Huomaa, että ”hourly earnings” tarkoittaa tässä tuntipalkkaa teoreettista minimiviikkotyötuntia kohden. Eli sitä teoreettista työaikaa, jonka jokainen on velvollinen vähintään tekemään viikossa, jos ei ole lomalla, sairaana tms. Sillä ei ole mitään tekemistä tehtyjen työtuntien kanssa.

Miksi EU:ssa on tämän julkaisun mukaan palkkaeroa? Sivulta 3: ”In the EU, the gender pay gap is referred to officially as the ‘unadjusted gender pay gap’, as it does not take into account all of the factors that impact on the gender pay gap, such as differences in education, labour market experience, hours worked, type of job, etc.

Erityisesti on huomattava, että englannin kielessä on useita termejä ”Gender pay gap, gender earnings gap, gender wage gap”, mutta se tärkein puuttuu ”gender wage gap per productive working hour”, jota EU päätöslauselmassa 2008/2012 halutaan käytettävän. Itse olen kirjoissani kertonut jo vuosia tämän olevan tasa-arvoisimman mittauksen palkkaeroissa. Eli ”Saavatko eri sukupuolet tasa-arvoisen korvauksen siitä työpanoksesta, jonka he tekevät työnantajalleen?” Työnantajilla (ainakin yksityisellä sektorilla) on halu maksaa tasa-arvoista palkkaa sille, joka tekee ne työt, jotka työnantaja haluaa tehtäväksi, jotta selviytyisi kilpailusta muiden työnantajien kanssa.

Suomessa kokoaikatyötä tekevät naiset tekivät vuonna 2008 Tilastokeskuksen työvoimatilaston (puhelinhaastattelu tunnin tarkkuudella) mukaan vuodessa 1600 työtuntia ja miehet 1800 työtuntia. Vuonna 1999 Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen (lomaketutkimus 10 minuutin tarkkuudella) mukaan kokoaikatyötä tekevät miehet tekivät noin 1900 tuntia ja naiset noin 1600 tuntia vuodessa.

Yhteenveto: EU, STM:n tasa-arvoyksikkö sekä Samapalkkaohjelma käyttävät vertailuissaan ”unadjusted gender pay gap” iä. Mitähän se olisi suomeksi? Ehkä ”epätasa-arvoista ansiotasotilastoa”. Tilastokeskuksen pääjohtaja sanoi Tilastokeskuksen virallisesta palkkatilastosta (Palkkarakennetilasto), että se ei ole tasa-arvotilasto. Jos käytämme tasa-arvoista palkkavertailua, Suomessa ei ole keskimäärin palkkaeroa miesten ja naisten välillä.

EU on ihan pihalla. Mutta onko tuokaan mikään uusi tai mullistava uutinen?

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu