Eläkeiän nosto

Luullakseni valtaosa ihmisistä ja järjestöistä alkaa jo olla sitä mieltä, että eläkeikää on nostettava.Kestävyysvaje ei muuten lopu. (Suomeksi: Valtio menee konkurssiin ja Kreikan ja Portugalin on osallistuttava Suomen valtion menojen kattamiseen)

Siihen löytyy kaksi eri tapaa.

Tapa 1: Eläkeiän sitominen ammatin rasittavuuteen. (Minä kannatan tätä, vaikka tämän on joku muu keksinytkin.)

On tosiasia, että tietyissä ammateissa (yleensä tuntipalkkaisia), eläkkeelle siirtyy prosentuaalisesti muita vähemmän palkansaajia ja he nauttivat eläkettä muita lyhyemmän ajan. Nyt en puhu makkaransyönnin ja viinanjuonnin vaikutuksesta, josta ei ole tietääkseni edes tutkimustuloksia, vaan esimerkiksi raskaan, likaisen, vaarallisen ja työajoiltaan hankalan työnteon vaikutuksesta.

Eläkeiän pitäisi määräytyä esimerkiksi niin, että TES-kohtaisesti lasketaan eläkeikä, joka johtaa kymmenen vuoden keskimääräiseen eläkkeen nautinta-aikaan. Sopiva aika (6-15 vuotta ?) voidaan laskea kansantalouden kestävyyden kannalta. Ja sitten yli 40 vuotta työelämässä olleet palkansaajat saavat jokaista kolmea lisätyövuotta kohden vuoden eläkeikäaleneman korvauksena ”ylimääräisista” TEL-maksuista. Jos alan TES-ihmiset elävät keskimäärin 68-vuotiaaksi, olisi eläkeikä 58 vuotta. Jos TES-ihmiset elävät 85-vuotiaiksi, ja he ovat olleet työelämässä 49 vuotta, olisi heidän eläkeikänsä 72 vuotta (85 – 9/3- 10).

Jos palkansaaja vaihtaa TES:siä, eläkeikä lasketaan suhteellisesti tehtyjen työvuosien mukaan. Muutenhan, jos betoniraudottajan eläkeikä olisi 58 vuotta, saattaisi papille, jonka eläkeikä olisi vaikkapa 72 vuotta, tulla houkutus siirtyä betoniraudottajaksi 57-vuotiaana.

Tapa 2: Nykyjärjestelmä sellaisenaan, mutta 66-vuoden yleinen eläkeikä.

Uusi eläkeikä olisi 66 vuotta, ja järjestelmä alkaa vuodesta 2015. Siirtymäaika olisi tällä kertaa yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla sama eli 36 vuotta. Jokainen joka on ollut 36 vuotta työelämässä säilyttää nykyisen eläkeiän. Jokaisesta vuodesta tammikuun ensimmäisenä 2015 alkaen, joka alittuu tuona päivänä 36 työvuodesta, eläikä nousee yhdellä kuukaudella. Esimerkiksi, jos olet ollut 1.1.2015 työelämässä kaksikymmentä neljä vuotta, eläkeikäsi nousee vuodella. Jos olet ollut 12 vuotta, eläkeikä nousee kahdella vuodella jne. Jos olet ilman työkokemusta 1.1.2015, on eläkeikäsi 66 vuotta.

Tällainen eläkeiän nostokaava kehitettiin (tosin 30 työvuoden mukaan) julkisella sektorilla vuonna 1995. Niinpä julkisen sektorin nykyinen eläkeikä nousee kaikilla julkisen sektorin työntekijöillä samaksi kuin yksityisellä sektorilla on (63 vuotta) vasta vuonna 2025. Julkisella sektorilla tarvitaan siis kaksi päällekkäistä eläkeiän nostokaavaa vuosiksi 2015-2025.

Siirtymäaikaa on siis vuoteen 2048, jolloin yleinen eläkeikä on kaikilla 66 vuotta, paitsi jos on tultu järkiin ja siirrytty vaihtoehto ykköseen, joka on ainoa tasa-arvoinen eläkeiän laskentatapa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu