Onko Tilastokeskus feministipesäke?

Tilastokeskus on julkaissut vuoden 2012 työtunnit.

https://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_ka…

”Vuonna 2012 naispalkansaajien tehty vuosityöaika oli 226 tuntia
lyhyempi kuin miesten. Naiset ovat useammin esimerkiksi
osa-aikatyössä kuin miehet. Kaksi kolmasosaa osa-aikaisista
palkansaajista on naisia. Naisilla myös perhevapaat lyhentävät
tehtyä työaikaa enemmän kuin miehillä.    Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus.    Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690,
Joanna Viinikka 09 1734 3796,   Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala”

Feminististä tiedottamiskulttuuria tässä edustaa se, että tuo lopussa kerrottu 226 vuosityötunnin ero pyritään mitätöimään tiedon perässä olevilla selityksillä, joihin ei kerrota faktatietoa vaikutuksesta. Ja ”unohdetaan” oleellista tietoa, joka on naisille epäedullista.

Kun katsotte sen yllä olevaa graafia, voidaan arvioida, että naisten työtunnit ovat noin 1530 tuntia, sillä noin puolet naisista toimii julkisella sektorilla. Miesten työtunnit vuodessa ovat siis noin 15 % suuremmat kuin naisten.

Varoitus: Seuraavan tekstin ymmärtäminen edellyttää työelämän tuntemista.

Feminististä tiedottamista:

1. Edellä on kerrottu (taulukko 2), että kokoaikatyössä miesten tehty työaika on 38,7 tuntia viikossa ja naisten 36,4 tuntia. Miehet siis 2018 tuntia vuodessa ja naiset 1898 tuntia, ero 120 tuntia. Noihin lukuihin nyt ei usko Erkkikään. Kokoaikaisten palkansaajamiesten tehty työaika on luokkaa noin 1900 tuntia vuodessa ja naisten noin 1600 tuntia. Senhän sanoo maatiaisjärkikin.

2. Tilastokeskus sanoo, että naiset ovat useammin esimerkiksi osa-aikatyössä kuin miehet. Kysyn: Mitä se on lukuina? Vuonna 2007 palkkarakennetilaston mukaan naisia oli osa-aikatyössä noin 16 % ja miehiä noin 6 %. Vaikutus työtunteihin lienee parin prosentin luokkaa???

3. Tilastokeskus sanoo, että naisilla myös perhevapaat lyhentävät tehtyä työaikaa enemmän kuin miehillä. Kysyn: Kuinka paljon ja kuinka paljon siitä on palkatonta? Oma arvio: Tuskin merkittävästi palkatonta työvoimatutkimuksessa. Kun palkaton poissaolo ei ole merkittävää, sillä ei ole naisen vuosiansioihin merkitystä.

Mitä unohtui?

4. Ylityöt. Miehet tekevät palkallisia ylitöitä enemmän kuin naiset. Vaikutus noin yksi prosentti. Valtiofeministit mieluusti kertovat, että he ovat yhtä ahkeria kuin miehet. Näin: ”Naisista on vuoden aikana tehnyt ylitöitä 68 % ja miehistä 71 %”. Illuusio särkyy, kun ylitöitä mitataan tunneissa.

5. Lomautetut. Lomautetuista on miehiä noin 80 %, vai mikä lienee tilanne 2012? Lomautetut ovat työvoimatilastossa mukana aina kolmeen kuukauteen asti. Lomautettujen vaikutus on noin 1 % miesten ”eduksi”. Onko lomautetut unohdettu siksi, että he ovat pääosin miehiä?

Kun arvioimme miesten ja naisten vuosityötuntien eron niiden miesten ja naisten kohdalta, jotka ovat mukana Tilastokeskuksen Palkkarakennetilastossa, Palkkarakennetilaston miehet tekivät Työvoimatutkimuksen mukaan noin 13 % enemmän työtunteja vuodessa kuin naiset. Sehän merkittävästi kaventaa miesten ja naisten palkkaeroa, jossa vuosityötunteja ei ole huomioitu!

Ja yleisesti ottaen työaikatutkijoiden mukaan työvoimatutkimuksen tyyppiset puhelinhaastattelut eivät edes anna luotettavaa kuvaa miesten ja naisten ajankäytöstä, vaan aliarvioivat miesten työtunteja ja yliarvioivat naisten työtunteja.

Tämä lienee vaikeasti ymmärrettävää luettavaa sille, joka ei itse ole tehnyt oikeita töitä. Valitettavasti meillä on tasa-arvo-organisaatiot ja Tilastokeskus pullollaan sellaisia ihmisiä.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu