Outi Anttilan väitöshutkimus: Kohti tosiasiallista tasa-arvoa?

Tänään tarkastettiin Turun Yliopistossa Outi Maria Helena Anttilan väitöskirja Turun yliopistossa: ”Kohti tosiasiallista tasa-arvoa. Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana”. Virallisena vastaväittäjänä oli OTT, dosentti Liisa Nieminen Helsingin yliopistosta ja kustoksena OTT, professori Kevät Nousiainen. Liisa Nieminen:  OTT, VTM, Valtiosääntöoikeuden dosentti, lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori. Kevät Nousiainen on naistutkimuksen tieteenalan Minna Canth akatemiaprofessori. Nousiainen on tehnyt Suomessa uraauurtavaa työtä sukupuoleen,
tasa-arvoon ja syrjintään liittyvien oikeudellisten kysymysten
tutkimuksessa ja opetuksessa. Hän on toiminut eri tahojen asiantuntijana
käsiteltäessä tasa-arvoa, syrjintää, naisten ihmisoikeuksia ja naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa. (Wikipedia).

Väitöskirja on jälleen kerran naishutkimuksen huuhaata. Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos eivät ymmärrä palkkatasa-arvosta enempää kuin porsas Pohjantähdestä, mutta väitös on saatu aikaan palkkaeroon perustuen. Edellinen samansisältöinen väitös on muuten vuodelta 2004, Anja Nummijärven väitös ”Palkkasyrjintä. Oikeudellinen tutkimus samapalkkaisuuslainsäädännön sisällöstä ja toimivuudesta.” Anja Nummijärvi väitti hutkimuksessaan, että ”naisen euro on 80 senttiä” tarkoittaa, että se 20 senttiä on naisten syrjintää.

Tässä Anttilan hutkimuksen sisältöä: ” Suomessa ei kuitenkaan voida puhua tasa-arvosta loppuunsaatettuna
projektina. Yhteiskunnassamme on tasa-arvo-ongelmia, joihin on
puututtava oikeudellisin tai poliittisin keinoin, Turun yliopistossa
17.8. väittelevä Outi Anttila muistuttaa. Esimerkkejä suomalaisen yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta ovat
naisten ja miesten välillä vallitseva sitkeä palkkakuilu sekä
ammatillinen segregaatio eli jako huonosti palkattuihin naisten töihin
ja paremmin palkattuihin miesten töihin.”

Miten voidaan tehdä väitös aiheesta, joka perustuu väärin ymmärrettyihin tilastoihin? Ovatko väittelijän tilastot EU-parlamentin päätöslauselman 2008/2012 ja ILO 100-sopimuksen mukaisesti tehtyjä palkkavertailuja? Eivät varmasti ole! Vai ovatko ne Tilastokeskuksen tilastoja, joista Tilastokeskuksen pääjohtaja on sanonut, että ne eivät ole tasa-arvotilastoja? Veikkaan, että hutkimus perustuu epätasa-arvotilastoihin, niinkuin Anja Nummijärvenkin väitös.

Minkä tutkimuksen mukaan naisten työt ovat huonosti palkattuja ja miesten työt paremmin palkattuja, niinkuin Anttila väittää?  Eihän kuukauden kokonaisansioilla ja palkoilla tehtyä työtuntia kohden ole mitään keskinäistä riippuvuussuhdetta.

Tuossa toimenpide-ehdotuksessa pistää silmään, että asioihin on puututtava poliittisin keinoin. Politiikkaa tarvitaan epäkohtien poistamisessa. Palkkatasa-arvoon on puututtava silloin, kun osoitetaan, että jompikumpi sukupuoli saa tekemästään työstä epäoikeudenmukaista palkkaa työhön uhraamaansa työtuntia kohden. Nykyisin se on mies, jonka työtuntia kohden saama palkka tai palkkaa sidottu etuus on noin 87 senttiä, kun nainen saa euron.

Suomen lakimiesliitto myy väitöstä hintaan 73 euroa. Jos ilmaiseksi saisin, ottaisin mielelläni, mutta senttikin on liikaa tästä hutkimuksesta.

_________________________________

Lisätty 24.8: Kävin Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa ja totesin, ettei seuraavassa johdannossa esiintyvässä lauseessa ole lähdeviittauksia: ”Esimerkkejä suomalaisen yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta ovat
naisten ja miesten välillä vallitseva sitkeä palkkakuilu sekä
ammatillinen segregaatio eli jako huonosti palkattuihin naisten töihin
ja paremmin palkattuihin miesten töihin.”

Täällä kommenteissa esitetään, että jospa väitöskirjassa kyseiset väitteet todistetaan tosiksi. Ei, ei väittelijä todistele eikä väitä muidenkaan pystyvän asiaa todistamaan.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu