Miksi miehet ansaitsevat enemmän?

Kaikki blogiani lukevat tietävät tutkimustulokseni, joiden mukaan Suomessa miehillä ja naisilla on sama tuntipalkka tehtyä vuosityötuntia kohden ja ero ansioissa selittyy sillä, että miehet tekevät vuodessa noin 15-20 % enemmän työtä kuin naiset. Suomessa on ero ansiotasossa, mutta ei palkkatasossa miesten ja naisten välillä.

Seuraavaksi tutkimuskohteekseni olen valinnut tuon  prosenttiluvun 15-20 aukirepimisen.

Minulla on valistunut arvaus asiaan:

1. Naiset pitävät enemmän lomia (vuosilomat ja ylityövapaat), vaikutus 2 %-yksikköä

2. Päivittäinen tes-sopimuksen mukainen työaika on naisilla lyhyempi, 2-3 %-y

3. Oma ja perheenjäsenen sairausvapaa naiset 2 %-y enemmän

4. Perhevapaat naisilla 2-3 %-y enemmän

5. Miehillä palkkaan sisältyviä (esimiessopimukset) ja palkattomia ylitöitä 5-7 %-y

6. Miesten työpaikanvaihdon lomanmenetys ja matkatöiden ylityöt 1 %-y

7. Tuntiperustaisesti maksetut ylityöt miehillä suuremmat 1 %-y

Eli kokoaikatyötä tekevät miehet tekevät vuosityötunteja yhteensä 15 – 19 % naisia enemmän.

Se oli siis seuraava tutkimuskohteeni. Saa nähdä, miten oikeaan valistunut arvaukseni osuu?

________________________________________

Ennen sitä pohdiskelen, miksi miehet tekevät enemmän työtä kuin naiset, kohtaan 5 liittyen?

Löytyykö vastaus esimerkiksi miesten ja naisten arvoista ja asenteista työntekoa koskien? Tutkimuksesta ”Uskonto, arvot ja instituutiot”, ISBN 978-951-44-7037-0, Yhteiskuntatieteellisen seuran tiedearkiston julkaisuja 4, 2007, löydämme sivulta 31, taulukosta 3.2, arvojen vaihtelun ryhmien välillä.

Merkittävimmät erot miesten ja naisten välillä on suhtautumisessa rahaan (M38/N28) ja tunnustuksen saamiseen (M44/N33). Myös muita tilastollisesti merkittäviä eroja on. Esimerkiksi miesten arvoissa jännitys (M51/N45) ja naisten arvoissa lähimmäiset (N52/M44), turvallisuus (N53/M48), luovuus (N52/M45) ja ympäristö (N66/M59).

Näyttää siis arvotutkimuksen valossa olevan niin, että miehet panostavat työelämään naisia enemmän siksi, että saisivat rahaa ja ylenemisestä saatavaa arvostusta, eivätkä he kaihda likaisia, vaarallisia, raskaita ja yötöitä rahaa saadakseen. Naiset eivät panosta niin paljon työelämään, koska heillä on arvoissa miehiä tärkeämpinä turvallisuus, lähimmäiset, luovuus ja ympäristö.

Onko teillä muunlaista tutkimustietoa? Olenko osunut asian ytimeen vain yhden tutkimuksen perusteella? Tämä on kansainvälinen tutkimus, johon Suomessa ovat osallistuneet World Values Study Group, Kansaneläkelaitos, Kirkon tutkimuskeskus, Suomen Gallup ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Lainaamani luvut ovat Tampereen yliopiston tiedotusopin professorin Pertti Suhosen tutkimusosuudesta ”Suomalaisten eriytyvät ja muuttuvat arvot”.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu