Tilastokeskus viilaa linssiin

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd.) sanoo tasa-arvoistumisen pysähtyneen Suomessa.

Filatovin mukaan uusi Tilastokeskuksen selvitys osoittaa,
että palkkojen osalta kehitys on pysähdyksissä.

– Emme saa
hyväksyä tilannetta, jossa nainen saa  s a m a s ta  t y ö s t ä  viidenneksen
vähemmän palkkaa kuin mies, j o s k u s  j o p a  4 0  p r o s e n t t i a  v ä h e m m ä n, kuten
tilastokeskuksen tiedot kertovat, Filatov sanoi tiistaina lähettämässään
tiedotteessa.

(Minäkään en hyväksy sitä, että jompi kumpi sukupuoli saa samasta työstä eri palkkaa. Tilastokeskuksen palkkatilastot eivät kyllä kerro saman työn tekemisestä mitään, niin kauan kuin tehdyn työn määrää ei niissä huomioida.)

___________________________________

Tilastokeskuksen tutkimus ei ole ilmestynyt, jotkut ovat vaan tasa-arvoisempia kuin toiset ja saavat lukea ja kommentoida asiaa, ennenkuin me muut edes näemme tutkimusta. Olen siis huhupuheiden varassa.

YLE-sivujen mukaan ”Puolet palkkaerosta selittyy sillä, että naiset ja miehet toimivat eri
töissä, mutta toinen puoli jää selittämättä, sitä ei pystytä
selvittämään naisten ja miesten taustaominaisuuksien eroilla. Viime
vuosien uusia selittäjiä ovat palkanlisät ja tulospalkkiot sekä
koulutuksen merkityksen väheneminen.”

Tilastokeskus on jämähtänyt 1930-luvulle, jolloin kaikki tekivät töitä 7-16 ja pitivät tunnin ruokatunnin. Ja jos miehet saavat enemmän tulospalkkioita, onko siinä sukupuolista palkkasortoa? Jospa miehet ovat tuloksellisempia kuin naiset? Tilastokeskuksen laskemaa palkkaeroa selittää myös se, että miehet tekevät enemmän yötyötä ja saavat siten enemmän yötyölisiä! Filatov vaatii päivätyötä tekeville naisille yötyölisää, vai miten hänen aivoituksensa luetaan?

Jo 1968 Elina Haavio-Mannila kertoo tutkimuksessaan ”Suomalainen nainen ja mies” sivulla 69 ”Tässä ei ole selvitetty sitä, tekevätkö miehet ja naiset yhtä paljon työtä näiden erisuuruisten palkintojen saavuttamiseksi. Eräät tiedot esimerkiksi lääkärien (Haavio-Mannila 1964) ja hammaslääkärien (Kääriä 1965/1966) työstä osoittavat, että naisten pienemmät tulot liittyvät siihen, että he tekevät päivittäin vähemmän työtä kuin miehet.

Vuonna 1999 kokoaikatyötä tekevät miehet tekivät noin 1915 tuntia vuodessa ja naiset noin 1622 tuntia. Miehet 19 % enemmän.

Euroopan komissio sanoo julkaisussaan ”Tacling the gender pay gap, 2013” näin: ”Sukupuolten
ansioeron torjuminen. EU:ssa
ero sukupuolten ansioissa tarkoittaa virallisesti ”korjaamatonta
ansioeroa”, koska se ei ota huomioon kaikkia tekijöitä, joilla
on vaikutus ansioiden väliseen eroon, kuten eroavaisuudet
koulutuksessa, työkokemuksessa, t e h d y i s s ä  t y ö t u n n e i s s a, työn
lajissa jne.”

Tilastokeskus viilaa Suomen kansaa linssiin niin kauan kuin se ei ota huomioon sitä, että jotkut työnantajat välittävät myös siitä, kuka ne työt oikeasti tekee. Ei 150 tuntia kuussa työtä tekevälle tarvitse maksaa samaa palkkaa kuin 178 tuntia kuussa tekevälle maksetaan. Ainakin minä olen tätä mieltä.

Jos pistätte kommentteja eroista miesten ja naisten tuottavuudessa, pistäkää myös tutkimuslähde esille. Minä olen löytänyt toistaiseksi vain kaksi tutkimusta. 1. Mieslääkärit tekevät viidenneksen työtunteja naisia enemmän ja käsittelevät samassa aikayksikössä enemmän potilaita kuin naislääkärit. 2. Miestutkijat Suomessa julkaisevat enemmän tieteellisiä artikkeleita kuin naistutkijat.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu