Verovarojemme tuhlausta koko STM:n kustantama raportti

Kävin 9.12.2013  STM:n Samapalkka-seminaarissa nimeltä: ”Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa -hankkeen loppuraportti”. Vain valtiofeministi voi keksiä yhtä epämääräisen hankkeen nimen?

Löytänette sen netistä hakusanalla STM raportteja ja muistiota 2013:31. Järjestysnumerosta voitte päätellä, että veroeuronne menevät moniin tällaisiin epätasa-arvoisesti tehtyihin nollahutkimuksiin.

Tilaisuuden anti oli seuraava: Kaupan alalla selittämätön palkkaero miesten ja naisten välillä oli noin 4 % ja majoitus, ravintola- ja vapaa-ajan aloilla noin 2 %, kun selittävinä tekijöinä käytettiin palkansaajan ikää, koulutusastetta, työsuhteen kestoa, paikkakuntakalleusluokkaa, työnantajayrityksen kokoa ja naisvaltaisuutta.

Miksiköhän selittävinä tekijöinä ei käytetty kaikkia tasa-arvoiseen palkkatutkimukseen kuuluvia? Kun tutkimus aloitettiin vuoden 2012 syksyllä, olisi maatiaisjärjen mukaan pitänyt ottaa huomioon myös tehdyt työtunnit, onhan EU-parlamentin päätöslauselma tasa-arvoisesta palkkavertailusta jo vuodelta 2008 (2008/2012(INI)). Jos STM:n tasa-arvoyksikkö seuraisi aikaansa (saattaahan tietysti seurata, mutta suodattaa sieltä vain itselleen sopivat kohdat) se olisi huomannut myös YK:n ja ILO:n kommentit palkkaeroihin: Miksi sukupuolten ansioissa on eroa?

(YK ja ILO vastaavat): Yksilöiden ja organisaatioiden erityispiirteet:
– Koulutustaso ja opiskelun aihealue
– Työkokemus ja esimiesasema
– Työtuntien lukumäärä
– organisaation koko ja sektorin aktiivisuus

Jos kaikki ylläolevat, maatiaisjärjellä ihan järkevät taustatekijät otetaan huomioon, ne ovatkin miehet, jotka ovat palkkakuopassa yksityisen sektorin palvelualoilla. Ja silloinkin vielä tasa-arvoisesta vertailusta puuttuvat esimerkiksi eläkkkeet, jotka ovat erottamaton osa palkkaa.

Lisäksi tilaisuudessa kiinnittyi huomio ”hutkijoiden” (Reija Lilja ja Eija Savaja) terminologiaan. He käyttivät termiä ”reaalinen tuntipalkka”.

Jos luulette, että sillä on tekemistä reaalimaailman kanssa, erehdytte. ”Reaalinen tuntipalkka” tarkoittaa tässä hutkimuksessa teoreettista tuntipalkkaa, joka saadaan tuntipalkkaisilla TES:sin tuntipalkasta ja kuukausipalkkaisilla jakamalla kuukausipalkka TES-tuntipalkkakertoimella (150-170). Sitä käytetään silloin, kun kuukausipalkkainen tekee ylitöitä ja hänelle määritellään ylityökorvaus tai silloin kun hän on poissa palkattomasti. Hutkijoiden ”reaalinen tuntipalkka” ei ota huomioon palkallista poissaoloa eikä kiinteään kuukausipalkkaan kuuluvia ylityökorvauksia tai palkattomia ylityötunteja. ”Reaalinen tuntipalkka” ei kuvaa tehdyn työtunnin kustannusta työnantajalle. Julkisella sektorilla palkkakustannuksilla ei liene mitään merkitystä, ihmisethän ovat joka tapauksessa palkkalistoilla tekivät töitä tai eivät.

Reaalinen tuntipalkka on aikuisen oikeasti: Vuosityöansiot jaettuna vuoden aikana todellisilla, tehdyillä vuosityötunneilla. Näin ainakin minulle yksityisen sektorin tuotekustannuslaskennassa on opetettu. Mutta julkisella sektorilla ja valtiofeministeillä on ihan oma terminologiansa moneen asiaan.

Hesari kuittasi tämän nollatutkimuksen 10.12.2013 muutamalla mitään sanomattomalla rivillä. Sekin oli paperin tuhlausta.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu