Tutkimus suuri- ja pienituloisuuden periytyvyydestä

Tutkijat Outi Sirniö, Pekka Martikainen ja Timo M. Kauppinen ovat tehneet tutkimuksen 1973-1976 syntyneistä sekä heidän vanhemmistaan ja tulleet siihen tulokseen, että suuri- ja pienituloisuus periytyvät.

http://epc2012.princeton.edu/papers/120285

He tutkivat verotettavia tuloja sekä yrittäjiltä että palkansaajilta. Tutkimuksessa ei eroteltu perillisiä ja jälkeläisiä toisistaan.

Näin maatiaisjärjellä ajateltuna tutkimuksessa ei tullut juurikaan mitään uutta esille. Yli kolmasosa suurituloisten lapsista päätyi suurituloisiksi ja pienituloisista päätyi suurituloisiksi reilut 10 %. Pienituloisiksi päätyi kolmannes pienituloisten jälkeläisistä ja hieman yli 5 % suurituloisten vanhempien jälkeläisistä. Suurituloisiksi tutkimuksessa lasketaan ylin viidennes ja pienituloisiksi alin viidennes tulonsaajista.

Ajatellaanpa tarkemmin: Omaisuusrikkaiden lapset saavat kotoaan niin paljon arvopapereita, kiinteistöjä, asunto-osakkeita yms. että heidän on helppo pysyä rikkaana, vaikka eivät palkkatöitä tekisikään.

Yrityksen omistajien jälkeläisistä ainakin pojilla on mahdollisuus jatkaa yrityksessä ja saada sieltä ne suuret tulot, joita on tutkittu. Ja hyvin menestyvillä suurtilallisilla tilanne on sama.

Suurituloisella omaisuus- ja palkkaeliitillä on vara kouluttaa vaikka ulkomailla keskilahjakkaatkin jälkeläisensä hyvin, jotta he saisivat hyvätuloisen viran tai työpaikan. Ylin viidennes alkaa nimittäin melko alhaiselta tulotasolta, kun otetaan omaisuustulot huomioon.

Ja se, että alimmasta tuloluokasta peräti yli 10 % pääsee ylimpään tuloluokkaan on kiinnostavaa tasa-arvon kannalta. Torpparin, rengin tai itsellisen lapsella ei ollut mitään mahdollisuuksia siihen sata vuotta sitten. Perhetaustan merkitys Suomessa on vähäisempää kuin Isossa Britaniassa ja Yhdysvalloissa. Tasa-arvo-ongelmat ovatkin jossakin muualla.

Tutkimuksen mukaan pojilla on suuremmat mahdollisuudet säilyttää suurituloisuus. Johtuisiko siitä, että ylimmän tuloluokan tyttöjä koulutetaan hyvin ja he päätyvät hyvin koulutettuun, mutta lyhyen  vuosityöajan ja keskiluokan palkoille (opettaja, sairaanhoitaja). Vai olisiko jo opettaja ylintä viidennestä? Ja pojat jatkavat yrityksen tai maatilan vetämistä. 

Oma koulutus selittää naisten tulotasoa paremmin kuin miesten. Mikä latteus! Yrittäjistä kaksi kolmasosaa on miehiä, siinä yksi syy. Yrittäjän ansio ei ole yrittäjän koulutuksesta riippuvaa, vaan yrityksen menestyksestä. Kun naisia koulutetaan enemmän, huono-osaisuus säilyy miehillä.

Alhaisen tuloluokan periytyvyysriskiä selitti etenkin tytöillä yksinhuoltajuus (äidin tai isän). Yksinhuoltajalla on työpäivän jälkeen hankalaa antaa läksyapua ja muita virikkeitä, joilla luokka nousisi. Ja yksinhuoltajien lapset taitavat olla niitä kadulla notkujia, joilla tulevaisuus on jo takanapäin.

Lukisin tutkimuksen kokonaankin, jos siinä olisi tutkittu omana ryhmänään palkansaajia ja ainoastaan heidän palkkatulojaan sekä palkkatulon ansaintaan tehtyä työpanosta vuosityötunteina. Siinä on eroa, onko henkilöllä hyvät ansiotulot vai hyvä palkka tehtyä työtuntia kohden. Korkeakoulutetuilla miehillä palkkataso ei nouse, vaikka ansiotaso nousisikin. Katso kuva: Ammattikorkea- tai yliopistokoulutetuilla miehillä palkka tehtyä työtuntia kohden laskee, mitä enemmän he tekevät töitä!

Nyt tutkimus jäi melko torsoksi, itsestäänselvyyksien listaukseksi.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu