Myytin 2 murto: "Naisten ja miesten työajoissa ei ole merkittävää eroa" osa 2

Miesten ja naisten työtuntien ero voidaan jakaa neljään ryhmään:
1. Ero säännöllisessä työajassa
2. Ero ylityötunneissa
3. Ero alle viikon palkallisissa poissaoloissa
4. Ero viikon tai pidemmissä palkallisissa poissaoloissa

1. Edellisessä kirjoituksessani kävimme läpi ssäännöllisen työajan eroa ja sehän oli noin 5 % miehillä pidempi

http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/159487-myytin-2-murto-naist…

2. Ylityötuntien eroa olen tutkinut tänä talvena ja esitän tulokset kesäkuussa Göteborgissa Pohjoismaisessa Työelämäkonferenssissa NWLC2014. Joten en voi kertoa tässä kuin lopputuloksen.

Miehet tekevät noin prosentin verran enemmän tuntiperustaisia palkallisia ylitöityötunteja kuin naiset.
Harmaita ylitöitä, eli niitä joita ei kirjata mihinkään ylös ja jotka eivät näy palkkatiedoissa, miehet tekevät 8-9 % enemmän kuin naiset.

3. Samasta aineistosta käy ilmi, että vaikka naiset pitävät miehiä enemmän ylitöitään vapaana, ovat keskimäärin pari päiväää vuodessa sairaampia kuin miehet, miesten pekkaspäivät kumoavat vastaavasti tämän ja vajaiden työviikkojen työtunnit ovat keskimäärin samat miehillä ja naisilla.

4. Sen sijaan naiset sairastavat kokonaisia viikkoja miehiä enemmän, samoin pitävät lomia ja palkallisia äitiyslomia. Äitiyslomien vaikutus on noin 0,7 % keskimäärin kokoaikaista naispalkansaajaryhmää kohden laskettuna. Kun otamme huomioon, että lomautetut eivät saa tulla töihin eikä heille makseta palkkaa, olen jättänyt heidät tarkastelusta pois. Tilastokeskuksen mukaan naisten työssäoloaste koko viikon poissaoloista laskettuna oli vuonna 2007 noin 82 % ja miesten noin 87 %. Tästä viiden prosenttiyksikön erosta siis alle prosentti selittyy äitiyslomilla ja muilla vanhempainvapailla.

Yhteenveto

Säännöllisen työajan ero on noin 5%, ero harmaissa ylitöissä noin 8-9 % ja ero työssäoloasteessa noin 5 %.

Yhteensä kokoaikatyötä tekevät palkansaajamiehet tekevät keskimäärin vuosityötunteja noin 18-19 % enemmän vuodessa kuin kokoaikatyötä tekevät palkansaajanaiset. Kun ne samat miehet saavat bruttokuukausipalkkaa noin 21 % enemmän kuin naiset ja otamme huomioon, että syrjimättömät palkanosat selittävät ansioiden erosta pari prosenttia, ei miesten ja naisten keskituntipalkoissa tehtyä työtuntia kohden ole eroa.

Samanarvoista työpanosta kohden laskettuna Suomessa ei ole palkkasyrjintää ainakaan naisia kohtaan. Samanarvoisena työpanoksena on tässä laskelmassa käytetty normaaliin aikaan tehty, normaali miehen ja naisen tunnin työ normaalissa taloustilanteessa, jossa BKT kasvaa vähintään 2,5 %/v.

Miesten ja naisten vuosityötunneissa on merkittävä ero, noin 18-19 %.

Huomenna perjantaina en tee kommenttien moderointia, sillä olen tohtorikoulutuskurssilla.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu