Murran myytin: "Naiset ovat pienituloisia"

Normal
0
21

MicrosoftInternetExplorer4

Myytti ”Vain naiset ovat pienituloisia”

Valtiofeministien 1980-luvulla luoman myytin naisen eurosta
mursin jo vuonna 2009 ilmestyneessä kirjassani ”Valhe, Emävalhe, Naisen
euro on 80 senttiä”, luettavissa netistä.

Nyt murran toisen valtiofeministien luoman myytin:
”Vain naiset ovat pienituloisia”. Palkkauksesta yleistetään:
”Miesvaltaiset alat ovat keskimäärin arvostetumpia ja ammatit paremmin
palkattuja (Matti Huhta).” Jokaisen tulopoliittisen kierroksen yhteydessä
kuulemme valituksen, että matalapalkkaisille naisille on saatava kohdennettu
naispalkkaerä. Annetaan ymmärtää, että vain naiset ovat pienituloisia. Miesten
pienituloisuuden johdosta kukaan ei ole vaatinut heille miespalkkaeriä.

Kun olen osoittanut aukottomasti, että naisen euro on sama
kuin miehen euro, olen pyytänyt osoittamaan, mitkä ovat ne naisten miehiä
parempipalkkaiset ammatit, jotka kompensoivat keskiarvon laskennassa nuo
väitetyt naisten huonompipalkkaiset ammatit. Muutenhan valtiofeministeillä on
eri keskiarvon laskentasääntö kuin minulla. Vastausta kysymykseeni ei ole
kukaan antanut.

Tämän vain naisten pienituloisuuden myytin murtamisessa
käytän samanlaista ilmaismateriaalin hyväksikäyttöä kuin aikaisemminkin. Nyt
minua auttaa Tilastokeskuksen kirja: Työ, talous ja tasa-arvo, toimittanut
Marjut Pietiläinen, Helsinki 2013, ISBN 978–952–244–457–8 (pdf). Se löytyy
netistä osoitteesta

http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf

Siellä on artikkeli: Tutkija Hannele Sauli, Tilastokeskus: Naisten
ja miesten tuloerot erilaisissa kotitalouksissa. Artikkelin tilastot ovat
Tilastokeskuksen Tulonjakotilaston tietokannasta 2011.

Siinä hän kertoo useassakin kohdassa pienituloisuudesta.
esimerkiksi näin: ”Yksinelävät miehet (450 000) ja naiset (600 000): Koko
vuoden kokoaikatyössä olleiden pienituloisuusasteet jäivät tätä matalammiksi:
miehillä se oli 4,6 ja naisilla 1,9.” Yksinhuoltajat (miehiä 17 000,
naisia 74 000): ”Jos työllisyys rajataan koko vuoden kokoaikaiseksi
työksi, naisten pienituloisuusaste putosi seitsemästä ja miesten kolmeen
prosenttiin.” Näissä kahdessa ryhmässä on pienituloisia miehiä yhteensä 21
200 ja naisia 16 600. Mukana ovat yrittäjät ja palkansaajat.

Pariskunnista sanotaan: ”Lapsettomat parit ovat
keskimäärin ja muuhun väestöön verrattuna hyvätuloisia.” Ja
”Molempien tehdessä kokoaikatyötä parit olivat hyvätuloisia, mutta 72
prosentissa talouksista vaimon tulot olivat pienemmät kuin puolison.” Pariskuntien pienituloisuus määritellään tässä yhteisistä tuloista kaikille tasan jaettuna. Koko perhe on köyhä tai koko perhe on hyvätuloinen. Mutta
niinhän KELAkin tarkastelee etuuksia laskiessaan yhteisen jääkaapin käyttöä.
Saman jääkaapin käyttäjistä köyhä ei saa etuuksia, jos joku muu kaapin
käyttäjä on riittävän varakas.

Maatiaisjärjellä tästä voidaan vetää seuraava johtopäätös:
Koska muista tilastoista tiedämme, että yksinyrittäjistä valtaosa on naisia
(parturit, kampaajat, kynsienhoitajat jne) ja yksinyrittäjien
pienituloisuusaste on noin 20 % verrattuna koko kansan 13 %:iin, niin
yrittäjien poistaminen aineistosta vähentää kokoaikaisten palkansaajanaisten
suhteellista osuutta pienituloisista. Pienituloisista kokoaikatyötä tekevistä
palkansaajatalouksista pääosa on miesten talouksia.

Myytti valtiofeministien iskulauseesta: ”Vain naiset
ovat pienituloisia” on kumottu. Suomessa on enemmän pienituloisia
palkansaajamiehiä kuin naisia.

Maatiaisjärjellä voin nimetäkin heistä pääosan:
”Tuntipalkkaiset miehet, jotka tekevät sellaista työtä, jossa ei voi tehdä
urakkatyötä.” Toki samanlaisia pienituloisia tuntipalkkaisia naisiakin on,
mutta vähän, sillä tuntipalkkaisista työntekijöistä vain noin viidennes on
naisia. Ja jos urakkatyön tekoa ei pidetä sukupuolisortona naisia kohtaan, pienipalkkaisten
miesten osuus saattaa jopa kaksinkertaistua, kun poistamme urakkalisät palkkavertailusta,
niin kuin Suomen ratifioima ILO 100 – sopimus vaatii.

Huomenna perjantaina en moderoi, olen tohtorikoulutuskurssilla.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu