Arhinmäen miesten ongelmaraportin omituisuuksia

Kyllä ensimmäinen ongelma on se, ettei siinä ole miesten tasa-arvoa ajavien henkilöiden enemmistö ollut laatimassa raporttia. Heissä olisi ollut asiantuntemusta ja munaa puuttua vallitseviin epäkohtiin. Nythän raportista haisee valtifeministinen lemu.

Arvostelen vain Työelämä-osiota, koska se on ominta alaani.

Esimerkkejä sivulta 18, Työelämä-osiosta:

1. ote: ”Työelämässä toteutuu samantyyppinen miesten polarisaatio kuin yhteiskunnassa muutenkin: miehet ovat yliedustettuina sekä ylimmissä johtoportaissa että työttömissä ja työkyvyttömissä.” Totta, mutta mihin unohtui virkkeestä työelämän huonopalkkaiset miehet? Heitähän on enemmän kuin huonopalkkaisia naisia Tilastokeskuksen julkaisun mukaan. Lisää täällä:

http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/159556-murran-myytin-naiset…

2. ote: ”Naiset ovat olleet innokkaampia hankkimaan aiemmin miehille tyypillisiä koulutuksia ja ammatteja. Miehet ovat harvemmin suuntautuneet perinteisille naisaloille. Tähän on varmaankin monia eri syitä, esimerkiksi asenteet ja palkkaus: miesvaltaiset alat ovat keskimäärin arvostetumpia ja ammatit paremmin palkattuja.” Ensinnäkin kun katselemme ammattien arvostustutkimuksia (niitähän on useita), niin naisten ammatit ovat paljon arvostetumpia kuin miesten. Toiseksi mistä löytyy se tutkimus, joka osoittaa, että miesten ammatit ovat paremmin palkattuja? Se, että miehillä on parempi ansiotaso, ei todista mitään, sillä tunnin suuruista työpanosta kohden miehillä ja naisilla on sama palkkataso.

3. ote: ”Naisten alojen matalia palkkoja on useimmiten pidetty syynä siihen, että miehet eivät halua kyseisille aloille.” Tuo on valtiofeminististä ”useimmiten pidetty” – valetta. Jos valtiofeminististä tuntuu joltakin, ei sitä nyt pitäisi ilman todistusaineistoa veronmaksajien rahoilla tehtyyn raporttiin kirjoittaa. Miksi miehet haluaisivat sairaanhoitajiksi, kun sille alalle on vaikeampipäästä pääsykokeista kuin esimerkiksi tekniseen korkeakouluun? Sairaanhoitaja joutuu kuntasektorin ahdasmieliseen lihamyllyyn, diplomi-inssit voivat valita sentään tulevaisuutensa itse kykyjensä ja halujensa mukaan, jos vain töitä löytyy.

4. ote: ” Liite 8.1 Palkat
Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan SÄÄNNÖLLISEN TEHDYN työajan ansioita.”

Tässä blogissa olen moneen kertaan osoittanut, etteivät ne ole tehdyn työajan palkkoja, vaan tehdyn ja ei-tehdyn työajan palkkoja. Naisten ei-tehdyn työajan palkat ovat yli 5 % suuremmat kuin miesten, sillä naisilla on pidemmät vuosilomat ja he ovat enemmän poissa sairauden ja synnytyksen vuoksi. Ne eivät myöskään ole säännöllisen työajan palkkoja, sillä säännöllistä työaikaa ei ole se esimiestyö, jota tehdään säännöllisen työajan ulkopuolella, ja josta saadaan korvaus kiinteän kuukausipalkan osana. Tällaisia kokonaistyöajan sopimuksia on Suomessa satoja tuhansia. Niissä kuukausiansio ei ole sama kuin säännöllisen työajan palkka.

Palkkataso ei ole sama asia kuin ansiotaso. Mutta jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia.

5. ote: ”Liite 8.2.

Työtulot naiset 31 251, miehet 40 779. Eläkkeet naiset 11 118, miehet 11 421. TEL- ja KELAmaksussa on sama pidätysprosentti miehillä ja naisilla ja puute katetaan verovaroista, joita miehiltä pidätetään suuremmalla prosentilla, joten eläkemaksuista miehet maksavat noin 57 %, mutta heille maksetaan eläkkeistä vain 50,7 %. Tässä on noin kuuden prosentin tulonsiirto miehiltä naisille. Pari miljardia vuodessa, mistä raportissa ei ole halaistua sanaa.

Kun miehillä ja naisilla on Suomessa sama tuntipalkka tehtyä työtuntia kohden, työelämän yksi suurimmista ongelmista on se, että miesten selkänahasta revitään noin 15-20 % enemmän työtunteja vuodessa, jotta siitä voidaan periä veroja ja muita maksuja, jotka kohdistetaan enemmän naisille kuin miehille. Miesten selkänahasta revitään lisäksi noin 20 000 ilmaista miestyövuotta maanpuolustustyöhön. Lisäksi miesten työt ovat naisten töihin verrattuna vaarallisia, fyysisesti raskaita, likaisia, ulkotöitä, yötöitä sekä suoriteperustaisia tai urakkatöitä. Raportti vaikenee tästäkin työelämän sukupuolittuneesta ongelmasta.

Onneksi siellä raportin allekirjoittaneissa ei ole montakaan oikeaksi mieheksi laskettavaa, joiden tarvitsisi hävetä allekirjoitustaan. Loput eivät osaa hävetä, sillä valtaosa allekirjoittajista on ”hyödyllisiä hölmöjä” valtiofeministeille, jotka  taluttavat heitä narussa kuin pässiä konsanaan.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu