Verotiedot 2013 todistavat: Palkkaeroa ei ole

Ennakkotiedot vuoden 2013 verotuksesta ovat valmistuneet. Ne todistavat, ettei Suomessa ole sukupuolten välistä palkkaeroa.

Ansiotuloja naiset saivat 75,2 % miesten ansiotulosta vuoden 2013 verotuksessa. Keskimääräisen ansiotulon kasvu edellisestä vuodesta oli naisilla 5,6 % ja miehillä 4,4, %, eli naisilla viidennes miehiä enemmän.

Ansiotuloissa on mukana ylityöt, joista miehet saavat noin 2 % enemmän tuntiperustaisia korvauksia kuukaudessa. Ansiotuloissa on mukana työaika- ja olosuhdelisät sekä urakka- ja tulospalkkiot, jotka ovat henkilökohtaisen tuottavuuden lisiä. Tällaisia lisiä ei pidä ottaa mukaan tasa-arvoiseen palkkavertailuun, sanoo ILO 100 -sopimus vuodelta 1952, jonka Suomi ratifioi 1962 (Sama palkka samanarvoisesta työstä). Kun verottaja ei kerää tietoja tehdyistä työtunneista, otamme ne Tilastokeskuksen julkaisusta ”Naiset ja miehet Suomessa 2011”, taulukosta 3.2 sivulta 38. Julkaisu löytyy netistä osoitteesta
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_namisu_…

Ne ovat vuodelta 2010, mutta tuntitietojen keruu usealta vuosikymmeneltä osoittaa, ettei niiden suhde muutu, jos taloustilanne ei muutu. Ja vuosi 2010 oli yhtä huono kuin 2013, eli voimme pitää lukuja relevantteina. Sen mukaan naiset tekivät 80,6 % miesten työtunneista, mutta oikeampi luku on noin 79,1 %, sillä naisia on pari sataa tuhatta enemmän sellaisessa työsuhteessa, joissa maksetaan palkkaa myös ruokatunnilta. Sosiaali- ja terveysektoreilla kunnissa työskentelee noin 265 000 ihmista. Lisää näitä palkallisella työajalla syöjiä löytyy esimerkiksi Yliopistollisista sairaaloista sekä pankki- ja vakuutusalalta. Esimerkiksi 25 minuutin ruoka-aika merkitsee viikon työajasta yli viittä prosenttia ja jos palkallisella työajalla syöviä naisia on 200 000 enemmän kuin miehiä, se merkitsee noin 1,5 % työaikaeron supistumista.

Eli tuo ero 5,4 %-yksikköä laskennallisessa korjaamattomassa aineistossa selittyy siten, että palkallisen ruokatunnin osuus supistaa eroa 1,5 %-yksikköä, tuntiperustaisesti maksetut ylityökorvaukset supistavat 2 % ja syrjimättömät palkanlisät noin 2 %. Selittymätöntä palkkaeroa jää ainoastaan 0,1 %-yksikköä, sekin naisten hyväksi.

Sukupuolten välistä palkkaeroa ei ole, jos vertaamme sitä tuntiansiota, joka saadaan jakamalla miesten ja naisten syrjimätön ansio todella tehdyillä miesten ja naisten työtunneilla. Tähän Suomea velvoittaa EU-parlamentin päätöslauselma 2008/2012(INI), joka on täysin tuntematon Suomen hallitsevan luokan tasa-arvoihmisille.

PS
Muista osallistua tutkimukseen ylitöistä
http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162350-osallistu-tutkimukse…

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu