Miehen nettokeskituntiansio on 21,24 euroa ja naisen 21,98

Tasa-arvon päivänä ilmestyi Tilastokeskuksen kirja ”Naiset ja miehet Suomessa 2014”, vaikka se ei mikään tasa-arvokirja olekaan. (Löytyy verkosta pdf-julkaisuna)

Miksi se ei ole tasa-arvokirja?

1. Se on asenteellinen (naisia suosiva) jo nimeltäänkin. Tieteessä samanarvoiset kohteet asetetaan joko aakkos- tai numerojärjestykseen. EU-maat luetellaan aakkosjärjestyksessä tai väkiluvun/bruttokansantuotteen/pinta-alan jne mukaan  mukaan numerojärjestyksessä. Mutta kun kirjan nimi on ”naiset ja miehet”, siinä naiset on asetettu epätieteellisesti naisia suosien etusijalle.

2. Se sisältää tasa-arvon vastaisia tilastoja ilman, että asiasta on mainittu. Esimerkiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen ja Tilastokeskuksen pääjohtajan mukaan Tilastokeskuksen palkkatilastot eivät ole tasa-arvotilastoja, mutta tästä ei kirjassa ole mainintaa.

3. Siinä on virheitä, jotka suosivat naisia. Ansiotasoindeksitilastosta sanotaan, että se kuvaa tehdyn työajan ansioita, vaikka ansiotasoindeksikäsikirjassa sanotaan selvästi, että se kuvaa tehdyn ja ei-tehdyn työajan ansiota. Naisten ei-tehty palkallinen työaika on noin 5 % miehiä suurempi eikä tätä eroa huomioda ansiotasoindeksitilastosta tehdyissä ansioerolaskelmissa.

Niinpä kirjaa pitää lukea summittaisesti asioita laskien. Eiväthän Tilastokeskuksen tilastot ole keskenään vertailukelpoisia, mutta summittaiseen laskentaan niitä on pakko käyttää paremman puutteessa.

Laskin sieltä miehen ja naisen nettotuntipalkan. Mukana ovat siis palkansaajat ja yrittäjät ja heidän tekemänsä työtunnit ylitöineen. Tuloista on mukana ansiotulot ylitöineen, yritystulot, pääomatulot ja osingot. Tuloista on poistettu verot ja maksut, eli saadaan nettotulot.

Lopputulos on, että miesten nettotuntiansio on 21,24 euroa tunnissa ja naisten 21,98 euroa tunnissa. Jos tuosta poistettaisiin ylityöt, ero senkun kasvaisi. Ne ovat epätarkkoja, mutta riittävän lähellä oikeata tilannetta, jotta voidaan väittää, että Suomessa mies ja nainen saavat keskenään suunnilleen tasa-arvoista ansiota tekemästään työpanoksesta. Ainakaan naisia ei Suomessa sorreta työelämän raha-ansioita jaettaessa.

Näitä lukuja ette tule löytämään muualta. Muut julkaisua tulkitsevat tulevat kertomaan huuhaa-tietoa.

”Tosielämässä poliitikkojen päätöksiä ohjaavat …. pahimmassa tapauksessa pelkät uskomukset (huuhaa).” (Ote HS pääkirjoituksesta 16.3.2014)

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu