Naisen nettoeuro jo paljon yli 100 senttiä

Kun minulla on nyt neljä Tilastokeskuksen kirjaa ”Naiset ja miehet Suomessa” (vuosilta 2007, 2009, 2011 ja 2014), tein yhteenvedon työtuntien ja ansioiden kehityksestä. Vain viimeisessä kirjassa on verotulot ja työtunnit samalta vuodelta.

Vuosien 2006-2012 trendi on ollut se, että naisten nettoeuro on kivunnut jo paljon yli 100 senttiä. Eikä tässä ole huomioitu asevelvollisten tekemää maanpuolustustyötä, jonka vaikutus miesten tekemiin työtunteihin on noin 3 %. Tämä puute siksi, että asevelvolliset on häivytetty kaikista tilastoista, koska he ovat laitoshoidossa oleviin verrattava elättiryhmä, joita ei pidetä työlliseen työvoimaan kuuluvina.

Työtunnit: Ovat kirjoissa luvussa 3. Työllisten työtunnit on saatu Työvoimatilastosta. Mukana ovat kaikki koko- ja osa-aikaiset työlliset.  Ajankäyttötutkimus antaa miesten ja naisten työtunneiksi noin 4 % suuremman eron. Mittaustavasta johtuen Työvoimatutkimus aliarvioi miesten työtunnit ja yliarvioi naisten työtunnit.

Nettoansiot: Ovat kirjoissa luvussa viisi. Perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon  ”Veronalaiset tulot”. Sisältävät verotettavat ansio- ja pääomatulot yhteensä, joista vähennetty maksetut verot. Miesten veroaste vuonna 2012 oli 23,5 % ja naisten 18,9 %.

Oheinen graafi siis kuvaa: 1. Naisten kaikkien verotettavien nettoansioiden prosenttiosuutta miesten nettoansioista ja 2. Naisten tekemien vuosityötuntien prosenttiosuutta miesten vuosityötunneista.

Yhteenveto: Yhteiskunnan verotus perustuu sen jäsenten tekemän ansiotyöpanoksen verotukseen. Loput työpanoksen tekijä saa palkakseen. Yhdestä tekemästään ansiotyötunnista naisille maksetaan muutama prosentti enemmän nettopalkkaa kuin miehille.

Vuodet 2008-2010 olivat pieni poikkema trendissä, kun miehiltä loppuivat työt laman seurauksena. Puolet naisista toimii julkisen sektorin suojatuissa työpaikoissa ja julkisen sektorin huimat palkankorotukset ovat nostaneet naisen euron jo paljon yli sadan sentin vuonna 2012. Työttömyys- ja lomautusluvuista voidaan nähdä, ettei miesten työpanos ole vieläkään normaalin talouskasvun mukaista.

Mitään palkkasortoa naisia kohtaan ei Suomessa ole, kun laskemme nettoansion saman suuruista työpanosta kohden.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu