Tilastokeskus jatkaa epäonnistunutta uutisointiaan

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 palkansaajamiesten tehty viikkotyöaika päätyössä kokoaikatyössä oli 38,6 tuntia viikossa ja naisten 36,2 tuntia. (Tilastokeskus: Tehty viikkotyöaika on työllisen tutkimusviikolla tekemien työtuntien määrä. Tehty viikkotyöaika kysytään erikseen pää- ja sivutyöstä. Siihen luetaan mukaan myös palkalliset ja palkattomat ylityötunnit. Toisaalta lomat, arkivapaat ja poissaolot muista syistä (esim. sairaus) lyhentävät tehtyä viikkotyöaikaa.)

http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_kat…

Entisenä tilintarkastajana teen pienen tarkistuslaskennan, ennen kuin voin hyväksyä tämän.
Palkansaajamiehet tekevät siis 38,6 x 52,14 eli 2012,6 tuntia vuodessa.
Palkansaajanaiset tekevät 36,2 x 52,14 eli 1887,5 tuntia vuodessa.
Erotus on 125 tuntia ja Suomessa kokoaikatyötä tekevät palkansaajat tekevät siis muka noin 1970 tuntia töitä vuodessa päätoimessaan.

Tuollaiset työtuntiluvut ovat aivan liian korkeita. EU-tilastojen mukaan suomalaiset työskentelevät noin 1740 tuntia vuodessa. Kun suomalaiset kokoaikaiset palkansaajat tekevät keskimäärin 42 viisipäiväistä työviikkoa vuodessa, he tekevät Tilastokeskuksen mukaan noina viikkoina 46,9 tuntia joka viikko. Kun keskimääräinen TES:n mukainen työaika viikossa on noin 38,5 tuntia, palkansaajat tekevät muka joka viikko ylitöitä 8,4 tuntia eli 353 tuntia vuodessa. Täysin mahdotonta!!!!

Mistä on kysymys? Tietenkin siitä, ettei Tilastokeskuksen tilastojen sisällöstä ota selvää Erkkikään. Keskimääräinen viikko ei olekaan sillä lailla keskimääräinen, että siitä voisi laskea vuosityötunteja. Mitä se sitten on, sitä ei Tilastokeskus kerro. Olen valittanut Eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että Valtion virasto, Tilastokeskus ei julkista tietojaan niin, että tavallinen ihminenkin voisi niitä ymmärtää, mutta tuloksetta.
____________________

Sitten toinen esimerkki: Samoilta nettisivuilta löydämme tiedon: ”Vuonna 2013 naispalkansaajien tehty vuosityöaika oli 228 tuntia lyhyempi kuin miesten. Naiset ovat useammin esimerkiksi osa-aikatyössä kuin miehet. Kaksi kolmasosaa osa-aikaisista palkansaajista on naisia. Naisilla myös perhevapaat lyhentävät tehtyä työaikaa enemmän kuin miehillä.” Ottakaa heti huomioon, että tässä ei puhuta siitä mitään, onko se poissaolo palkallista vai palkatonta. Eikä siitä puhuta mitään, että miesten työaikaa lyhentävät lomautukset naisia enemmän, sillä lomautetuista on noin 80 % miehiä. Miehillä on paljon enemmän palkatonta poissaoloa (palkattomat sairaspoissaolot ja lomautukset) kuin naisilla, mutta sitä Tilastokeskus ei halua kertoa, koska samalla paljastuisi, että tuo ero (228 tuntia) on itse asiassa suurempi, jos puhumme palkallisesta tehtyjen työtuntien erosta.

Tuntimäärä 228 tuntia on täysin turhaa tietoa, jota ei voi käyttää mihinkään. Lisäksi kannattaa olla varuillaan, kun Tilastokeskus puhuu palkansaajista. Käsitteelle on eri tilastoissa erilainen sisältö. Samoin käsitteelle osa-aikainen on Tilastokeskuksessa ainakin kolme erilaista määritelmää.

Paljonko tekivät ne kokoaikatyötä tekevät miehet enemmän vuosityötunteja kuin naiset, joita verrataan Tilastokeskuksen palkkatilastoissa keskenään, olisi se mielenkiintoinen tilasto, mutta joku taho estää sellaisen tilaston tekemisen Suomessa. Kaikki tarvittava data on kyllä olemassa valmiina Tilastokeskuksessa, mutta sitä ei luovuteta ulos ja jos luovutetaan, se maksaa tuhansia/kymmeniä tuhansia euroja.

Tätä asiaa käsitteli blogissaan Juho Antikainen. Mutta hän toistaa papukaijamaisesti ulkoa lukemansa ja yhdistelee tietoja väärin.  Kun hän sanoo näin: ”Kokoaikatyötä tekevät miehet tekivät vuonna 2013 keskimäärin 6 prosenttia enemmän palkkatyötä kuin palkansaajanaiset, keskimääräisen viikkotyötuntimäärän ollessa miehillä 38,6 tuntia ja naisilla 36,2 tuntia”, hän paljastaa, ettei hän ymmärrä lukemaansa. Tilastokeskuksen viikkotyötunneista ei voi laskea vuosityöaikoja, kuten yllä osoitin. Eivätkä nämä Työvoimatutkimuksen kokoaikaiset palkansaajamiehet ja naiset ole edes niitä, joita Tilastokeskus vertaa palkkatilastoissaan! Kaukana siitä.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu