Valehtelija, emävalehtelija, Tilastokeskuksen tilaston väärintulkitsija

Yle julkaisi tietoja vuoden 2012 Palkkarakennetilastosta otsikolla: ”Onko miesleipurin pulla parempaa kuin naisleipurin?” , saavathan miespuoliset lihanleikkajat, leipurit, meijeristit ym kuussa noin 3440 euroa, kun heidän naispuoliset työtoverinsa saavat vain 2622 euroa.

http://yle.fi/uutiset/onko_miesleipurin_pulla_parempaa_kuin_naisen__kats…

Yrityksissä on naisilla suurempi palkkahaitari kuin miehillä!

Julkisuudessa on vaadittu palkkahaitarin kaventamista. Kansan Uutisista luin Ari Ojapellon kirjoituksen, jossa sanotaan näin: ”Tunnetuin tähänastisista rajoittamattoman voitontavoittelun vastustajista lienee filosofi Platon. Hänen mielestään kukaan ei saanut olla enempää kuin neljä kertaa rikkaampi kuin yhteiskunnan köyhin jäsen.”

Alin työntekijän palkka oli sekä miehillä että naisilla maa-, metsä- ja kalatalouden avustavilla työntekijöillä, miehet 1687 ja naiset 1620 euroa tunnissa. Ylimmät johtajien palkat olivat ryhmässä ”Toimitusjohtajat ja pääjohtajat”, miehillä noin 6730 ja naisilla noin 7532 euroa. Miehillä Platonin ihanne toimii, palkkaero on 3,99-kertainen, mutta naisilla ero on liian suuri, 4,65-kertainen. Eli naisjohtajilla on liian suuret palkat.

Lääkärit

Mieslääkärit ansaitsevat 13,8 % enemmän kuin naislääkärit, mutta toisaalta Lääkärilehdessä julkaistun Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan ero johtuu siitä, että mieslääkärit tekevät viidenneksen (20 %) enemmän työtunteja.

Miten asiat raksalla?

Ainakin rakennuksilla ja kaivoksissa, joissa vasemmisto pitää jöötä ay-liikkeessä, luulisi asiat olevan kunnossa. Ammattiryhmässä ”Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät” miehet ansaitsevat noin 2755 euroa ja naiset 2121 euroa kuussa, joten vanha suomalainen sanonta ”älkää tehkö niin kuin me teemme, tehkää niin kuin me vaadimme” pitää edelleen paikkansa. Luottamusmiehet eivät hoida kaivoksissa ja rakennuksilla tehtäviään, mikäli siis uskomme Tilastokeskuksen tuntipalkkatilastoa, joka on saatu Palkkarakennetilastosta 2012.

Mitä Palkkarakennetilaston tuntipalkat kertovat?

Materiaali on yhdeltä kuukaudelta, lokakuulta. Ensin lokakuun bruttoansiosta vähennetään tuntiperustaisesti maksetut ylityökorvaukset. Ne ovat miehillä noin 3 % ja naisilla noin 1,5 % palkkasummasta eli ei juuri mitään. Tätä lopputulosta Tilastokeskus kutsuu säännöllisen työajan ansioksi. Se on miehillä noin 20 % keskimäärin suurempi kuin naisilla. Tuntipalkaksi se muutetaan jakamalla kuukausiansio työehtosopimuksesta saadulla kuukauden säännöllisen työajan teoreettisella työtuntimäärällä, joka on välillä 150-170. Jos kuukausipalkkalainen saa ylitöistään palkkaa, tätä kerrointa käytetään ylityöpalkan laskennassa. Jos kuukausipalkkalainen on palkattomasti pois töistä, tätä käytetään poissaolopalkan laskua varten. Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston mukaan se kerroin on naisilla hieman korkeampi kuin miehillä, eli teoriassa naiset tekevät enemmän työtunteja kuukaudessa kuin miehet.

Palkkarakennetilaston tuntipalkka ei kerro palkkaa tehtyä työtuntia kohden, sillä Tilastokeskuksessa tehtyjä työtunteja tutkitaan ihan muilla osastoilla kuin palkkaosastolla. Palkkaosasto laskee teoreettisilla työtunneilla, jotka poikkeavat todellisista tehdyistä työtunneista noin 20 %. Siksi YLE:n julkaisema tilasto on epätieteellistä tavaraa, josta ei voida vetää mitään johtopäätöksiä tasa-arvoisesta palkkauksesta.

EU-parlamentin päätöslauselman 2008/2012(INI) mukaan tasa-arvoisessa palkkavertailussa tulee ottaa työpanos huomioon (tehtyinä vuosityötunteina), mutta tätä ehtoa ei täytä Palkkarakennetilasto sen paremmin kuin Ansiotasoindeksitilastokaan. Tilastokeskuksen tilastojen väärinlukijat eivät tätä ymmärrä, vaan he väittävät, että tehdyt työtunnit on huomioitu. Näin väittävät TANE, STM:n tasa-arvoyksikkö, Samapalkkaohjelma ja Antikainen.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu