Eräillä duunareilla on hyvät ansiot, entä palkka?

Valhe, emävalhe, Tilastokeskuksen tilasto

Ilta-Sanomat kirjoitti 19.4: ”Ammattikoulutuksen saaneen palkka voi olla yli tuhat euroa akateemisen palkkaa suurempi.” Oikeat palkkatutkijat arvaavat heti lauseen luettuaan, että siinä tarkoitetaan ansioita, ei palkkoja. Kyseessä ei ole palkkavertailu, jos siinä ei verrata ansiota samankokoista työpanosta kohden. Sama työpanos on tasavertaisessa palkkavertailussa yksi tehty vuosityötunti, sanoo EU. Tasa-arvoista palkkavertailua ei löydy Suomesta virallisen tahon tekemänä.

Katsotaanpa sitten ansiovertailuita.

Seuraavat ovat mediaaneja:
Duunarit
Sahatavaran, paperin ja kartongin prosessityöntekijät    3565
Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät        3524
Lihanleikkaajat, leipurit ja meijeristit        3200
Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat            3084
Työkoneen kuljettajat                    3047
Rakennusten viimeistelijät                2960

Akateemisten alojen peränpitäjiä
Lainopilliset asiantuntijat, sosiaaliala ja seurakunnat 2557
Biotieteiden asiantuntijat                2559
Kirjasto-, arkisto- ja museoala                2722
Taiteilijat                        2934
Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopet    2853

Lähde: Tilastokeskuksen Palkkarakennetilasto.

Sellaista tilastoa ei virallisesti EU:ssa ole olemassakaan. Kyseessä on EU:n harmonisoima tilasto ”Structure of Earnings Statistics”, SES, josta EU käyttää suomennosta ”Ansiorakennetilasto”. Mutta kun Suomessa ja Tilastokeskuksessa ei ymmärretä, kuinka tehdään tasa-arvoinen palkkavertailu, täällä käytetään palkkaa ja ansiota synonyymeinä eikä ymmärretä mitä eroa on palkkatasolla ja ansiotasolla.

Kun katselemme ylläolevia duunariammatteja, niissä tehdään mm. kolmivuorotyötä, yötyötä ja urakkatyötä sekä niissä saadaan tuottavuuteen perustuvia tuotantopalkkioita. Olosuhde- ja työaikalisät eivät kuulu oikein tehtyyn palkkavertailuun ILO 100-sopimuksen mukaan ja Rooman sopimuksen mukaan palkkavertailussa tulee ottaa huomioon työn tuottavuus (sama palkka samasta työpanoksesta).

Kun katselemme akateemisten alojen ammatteja, niissä valtaosin tehdään lyhyttä päivää ja pidetään pitkät vuosilomat. Esimerkiksi koulupäiviä on vuodessa 187-190 ja opettajien vuosityötunnit ovat keskimäärin alle 1500. Kuntasektorin vuosityöaika on yli 10 % lyhyempi kuin yksityisen sektorin. Miksi henkilöllä, joka tekee 1500 tuntia töitä, pitäisi olla samat ansiot kuin henkilöllä, joka tekee 1750 tuntia? Sitähän Ilta-Sanomat vihjaa. Muutenhan se sanoisi, että taulukon palkkoja ei tule verrata keskenään.

Miltähän mahtaakaan nayttää tasa-arvoisesti tehty palkkatasovertailu ylläolevissa ammateissa? Taitaisi luettelo kääntyä päälaelleen.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu