Yhtä mieltä Antikaisen kanssa, mutta ei ihan kaikessa

Antikainen, tuo kirjoittaja, joka ei tunne kestävyysvajetta omissa toimissaan, vaan tekee blogia blogin perään, kirjoitti eilen näin: ”merkille pantavasti miesten ja naisten välinen tehdyn työajan ero säännöllisessä kokoaikatyössä vaivaiset 5 prosenttia.”

Se on ihan totta. Säännöllisessä kokoaikatyössä miesten ja naisten työajan ero on noin 5 %. Mutta sehän ei kerro edes osatotuutta. Säännöllisessä työajassa ei oteta huomioon poissaoloja eikä niitä ylityötunteja, joista kerrotaan työaikalain 37 §:ssä.

Naisten palkalliset poissaolot ovat noin 5 % suuremmat kuin miesten.

Miesten ne näkymättömät ylityötunnit, joista on maininta Työaikalain 37 ja 39 §:issä, ovat noin 8-9 % korkeammat kuin naisten. Miehistä yli 50-tuntista työviikkoa tekee noin 15 % ja naisista noin 5 %.

Eli yhteensä miesten vuosityötunnit ovat noin 18-19 % korkemmat kuin naisten normaalissa taloustilanteessa.  Viime vuosina ne eivät ole olleet yhtä paljon, mutta sen vaikutuksista voitte kysyä vaikka valtiovarainministeriltä.

________________

Se, missä olen Antikaisen kanssa eri mieltä, on hänen 16.4 bloginsa, missä hän sanoi näin: ”Sairaanhoito, opetus- ja palvelualat ovat kokonaiskuormituksiltaan rasittavimpia aloja.” Hän vetosi Työolo- ja työhyvinvointitutkimuksiin.

MUTTA, noissa tutkimuksissa ei ole tutkittu kuormittavuutta. Niissä on naistutkimuksille tyypilliseen tapaan kysytty: ”Kuinka kuormittavaksi tunnette oman työnne?”

Ja tulos on, että naiset tuntevat omat työnsä kuormittavammiksi kuin miehet. Ei tuosta voi vetää mitään johtopäätöksiä työn todellisesta kuormittavuudesta ennen kuin on todistettu seuraavat lähtökohdat:

1. Miehet ja naiset eri aloilla ovat yhtä vahvoja sietämään kuormittavuutta.

2. Miehet ja naiset valittavat asioista samalla tavalla.

Se, mitä Antikainen ei huomannut, oli korrelaatio seuraavissa asioissa:

1. Minkä enemmän naisesimiehiä, sen kuormittavammiksi naiset kokivat työnsä.

2. Minkä lyhyempi vuosityöaika, sen kuormittavammaksi työ koetaan.

Mitäpä, jos tehtäisiin uusi tutkimusasetelma: Naisesimiehet korvattaisiin miesesimiehillä. Vuosityöajat nostettaisiin yleiselle tasolle. Naiset korvattaisiin näissä töissä miehillä. Mahtaisivatko nämä kuntasektorin alat olla vielä kuormittavuustuntemusten kärjessä?

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu