Demarinuoret vaativat Suomeen samapalkkaisuusnormia

http://demarinuoret.fi/demarinuoret-suomeen-samapalkkaisuusnormi-islanni…

Lainaus jutusta: "Samapalkkaisuusnormissa pureuduttaisiin niihin palkkaeroihin, joita ei voida selittää työajalla, koulutuksella, työkokemuksella tai kompetenssilla.” Islanti ei ole EUssa, mutta Suomi on. EU-parlamentti on päätöslauselmassaan 2008/2012(INI) määritellyt, kuinka tehdään tasa-arvoinen palkkaerolaskelma.
Eli tuohon listaan on lisättävä ainakin päätöslauselman kohdasta G: Tuottavuus.
Henkilölle, joka on tuottavampi saa maksaa enemmän palkkaa. Pelkkä työajan, koulutuksen, työkokemuksen ja kompetenssin huomioiminen antaa ymmärtää, että pelkkä läsnäolo työpaikalla riittää samapalkkaisuusperiaatteeksi, mutta monet työnantajat yksityisellä sektorilla ovat toista mieltä. He maksavat parempaa palkkaa mieluummin niille, jotka ne työt todellisuudessa tekevät.
Kun laskemme Suomessa keskituntipalkan miehille ja naisille tehtyä työtuntia kohden, se on suunnilleen sama. Mitään tasa-arvo-ongelmaa ei palkoissa ole. Mutta jos otamme laskeussa huomioon sen epätasa-arvoisen seikan, että miehet tekevät maanpuolustustyötä nollatuntipalkalla, naiset saavatkin parempaa keskituntipalkkaa.

Demarinuori Joona Räsänen sanoo: "Käynnissä olevasta samapalkkaisuusohjelmasta huolimatta sukupuolten väliset keskimääräiset palkkaerot ovat Suomessa noin 20 prosenttia."

Nyt hän kyllä astuu omaan miinaan. Hän vaatii, että samapalkkaisuusnormissa otetaan huomioon työaika, koulutus, työkokemus ja kompetenssi. Sitten hän sekoittaa ansiotason ja palkkatason keskenään ja puhuu läpiä päähänsä. Ei meillä mitään palkkaeroja ole, kun ne lasketaan tasa-arvoisesti.

Suomessa miesten ansiotaso on noin 17 % korkeampi kuin naisten, mutta jos otamme Joonan mainitsemat seikat huomioon, miehilla ja naisilla on sama palkkataso. Katso kuva. Siinä ei ole otettu huomioon kuin vuosityötunnit.

 

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu