Ei mikään mätäkuun juttu: Tilastokeskus valehtelee

Tilastokeskus valehtelee, olen kirjoittanut usein tänne. Nyt on paljastunut, että niin on tosiaan asian laita.

Miesten tasa-arvo ry lähetti tiedustelun räikeimmistä valheista Tilastokeskukseen, mutta vastausta ei ole vielä tullut.

Tilastokeskus on kuitenkin alkanut korjata virheitään vähin äänin.

Seuraavassa osoittamamme virheen 1 korjaus:

Tilastokeskus on väittänyt, että palkkatilastoissa kuvataan t_e_h_d_y_n työajan ansioita.

Tässä kolme näytettä:
________________________
1. Tilastokeskuksen julkaisu vuodelta 2007: Tasa-arvo työn takana, tekijät Hanna Sutela ja Anna-Maija Lehto. Lainaus Anna-Maija Lehdon artikkelista sivulta 61: "Palkkatilastojen ansiotasoindeksi on ehkä eniten käytetty kuvattaessa sukupuolten palkkaeroja. Ansiotasoindeksissä keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen säännöllisen t_e_h_d_y_n työajan ansioita."
________________________
2. (Hallituksen tasa-arvoseloteko, tasa-arvoministerinä Stefan Wallin)

VNS 7/2010 vp
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:8
Valtioneuvoston selonteko
NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA

Sivu 137:
Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännöllisen, t_e_h_d_y_n työajan ansioita. Tämä mittari ottaa huomioon kokoaikatyötä tekevien peruspalkan, säännölliset lisät, tulos- ja suoritusperusteiset palkanosat sekä tulospalkkiot. Sen sijaan se jättää tarkastelun ulkopuolelle ylityökorvaukset ja myös osa-aikatyöntekijät. Osa-aikaisten työntekijöiden ja ylitöiden ottaminen mukaan palkkaerotarkasteluun kasvattaa sukupuolten välistä palkkakuilua.

TASA-ARVOSELONTEKOA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ
25.3.2009–15.9.2010 Puheenjohtaja Helena Ranta, professori, Helsingin yliopisto
Jäsenet:
Tanja Auvinen, pääsihteeri, Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
Niklas Bruun, professori, Helsingin yliopisto
Helena Ewalds, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ritva Jakku-Sihvonen, johtaja, Opetushallitus
Arto Jokinen, tutkija, Tampereen yliopisto
Kevät Nousiainen, professori, Helsingin yliopisto
Jukka Lehtonen, tutkija, Helsingin yliopisto
Anna-Maija Lehto, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
Timo Makkonen, ylitarkastaja, Sisäasiaiministeriö
Antti Närhinen, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö
Riitta Säntti, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
________________________

3. Naiset ja miehet Suomessa 2014, ensimmäinen painos

Sivu 57, taulukko 4.1
Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännöllisen
t_e_h_d_y_n työajan ansioita. Keskiansiot lasketaan ansiotasoindeksin aineistosta. Laskennassa palkansaajaryhmien keskiansiot yhdistetään palkkatilastoon sisältyvien palkansaajien lukumäärillä painottaen.
Lähde: Ansiotasoindeksi, Tilastokeskus
________________________

Nyt Tilastokeskus on julkaissut toisen painoksen k.o. julkaisusta, jossa yllä oleva virhe on korjattu.

Naiset ja miehet Suomessa 2014, toinen painos

Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännöl-
lisen työajan ansioita. Keskiansiot lasketaan ansiotasoindeksin aineistosta. Laskennassa palkansaajaryh-
mien keskiansiot yhdistetään palkkatilastoon sisältyvien palkansaajien lukumäärillä painottaen.
Lähde: Ansiotasoindeksi, Tilastokeskus
__________________________________________________

Yksi virhe on siis korjattu, ne eivät kuvaa t_e_h_d_y_n työajan ansioita. Jos kuvaisivat, ne olisivat tasa-arvoisesti tehtyjä, sillä niin EU-parlamentin päätöslauselmassa 2008/2012(INI) tasa-arvoisesta palkkavertailusta vaaditaan. Tilastokeskuksen palkkatilastot eivät siis ole tasa-arvoisesti tehtyjä. Ne eivät voi olla tasa-arvotilastoja.

Mutta odottelen vastausta toiseen yhtä tärkeään kysymykseen:

Kysymys 2 Tilastokeskukselle: Onko ansiotasoindeksitilaston ja palkkarakennetilaston ansioissa mukana kokonaistyöaikaa tekevillä ylityökorvaukset säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta?

Nyt Tilastokeskus väittää, niin kuin yllä monesta eri otteesta voitte lukea, että kyseessä on ainoastaan säännöllisen työajan ansiot.

Kun minä sain yli 30 vuotta kiinteää kuukausipalkkaa, johon sisältyi myös korvaus säännöllisen työajan ylittäviltä ylityötunneilta, en itse tiennyt, mikä olisi ollut minun säännöllisen työajan palkkani. Miten Tilastokeskuksen ennustajaeukot pystyvät laskemaan sen? Palkkatiedoissa ilmoitetaan säännöllinen viikkotyöaika, joka siis on työpaikan "normaali viikon minimi velvoitetyöaika" työehtosopimuksesta saatuna. Tämän velvoitetyöajan lisäksi minun piti tarvittaessa tehdä ylityötä, josta ei maksettu erillistä korvausta.

Juho Antikainen sanoi blogissani 18.7.2014 22:52: "Palkkavertailut tehdään aikavakioidusti – muutenhan niillä voi tosiaan heittää vesilintua …"

Harvoin olen samaa mieltä Antikaisen kanssa. Mutta nyt olen: Tilastokeskuksen palkkatilastoilla voidaan heittää vesilintua ja niin olisi pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten.

Valtion hallinto ja STM eivät osaa käyttää hyväkseen asiantuntevia palkkatutkijoita, vaan ne käyttävät tutkijoita, jotka eivät ymmärrä palkkalaskennasta ja sen tuottamasta materiaalista yhtikäs mitään. Sen vuoksi virallisella palkkojen tasa-arvotutkimuksella Suomessa voi heittää vesilintua.

Joku voi todeta, että nuo nyt ovat pieniä virheitä. MUTTA, jos tilasto ei ole tasa-arvoisesti tehty, sillä voi heittää vesilintua. Ja tässä on kuitenkin kyseessä noin 20 % suuruinen virhe miesten ja naisten tasa-arvoisessa palkkavertailussa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu