Vihreiden tasa-arvolinjaukset ovat poliittista jargonia ilman totuuspohjaa

Ote vihreiden tasa-arvolinjaukset- paperista: "Töiden jakautumista naisten ja miesten aloiksi voidaan purkaa tehokkaan tasa-arvokasvatuksen avulla ja korjaamalla naisvaltaisten alojen palkkausta ja työehtoja vaatimustasoa vastaavaksi. Eri työtehtävien vaativuutta on arvioitava myös eri alojen kesken: mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaero ei selity työtuntien määrällä tai koulutustasolla. … Suomessa tulee laatia sitova ja konkreettinen tasa-arvoinen samapalkkaisuusohjelma."

www.vihreat.fi/files/liitto/Tasa_arvolinjaukset2014stilisoimaton.pdf

Näin tutkijana minulle herää seuraavia kysymyksiä:

1. Miten naisvaltaisten alojen palkkausta voidaan parantaa, ennen kuin on tehty tasa-arvoinen palkkaselvitys siitä, millä aloilla on korjattavaa. Tänään ei ole olemassa yhtään tasa-arvoisesti tehtyä palkkaselvitystä eri alojen palkkauksesta. Jos on, kertokaa, mistä sellaisen löytää.

2. Vihreät sanovat: "mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaero ei selity työtuntien määrällä.."  Kysyn samaa kuin edellä: Kuinka näin voidaan sanoa, kun Suomesta ei löydy yhtään tutkimusta joka osoittaisi, että naiset tekevät edes lähimain yhtä paljon työtunteja kuin miehet. Minun laskelmani osoittaa, että normaalissa taloustilanteessa kokoaikatyötä tekevät palkansaajamiehet tekevät noin 1900 tuntia ja naiset noin 1600 työtuntia vuodessa. Tämä yksin tekee palkkaerosta nollan, vaikka ansiotasossa onkin eroa. Kun tämä tutkimukseni on esitetty useammassa työelämän tutkijoiden konferenssissa, kukaan ei ole kyseenalaistanut sitä julkisesti. Nuo luvut ovat totta, kunnes joku osoittaa omalla laskelmallaan toiset luvut. Näin tämä totuuden määrittely menee tiedemaailmassa.

 

Huomio vihreät: Tutkimuksia esiin! Tai väitettänne työtunneista ja naisalojen alipalkkauksesta on pidettävä poliittisena jargonina ilman totuustaustaa.

Lopuksi olen samaa mieltä vihreiden kanssa: Suomessa tulee laatia sitova ja konkreettinen tasa-arvoinen samapalkkaisuusohjelma. Ja nimenomaan tasa-arvoinen. Nykyinen samapalkkaisuusohjelma on feministitutkijavetoinen ja tasa-arvoisen ohjelman irvikuva.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu