Hesari haluaa viimeisen sanan

Kun Tilastokeskus oikaisi Hesarin pääkirjoituksen väitettä 19 % palkkaerosta, Hesari sen kun jatkaa vaan valitsemallaan linjalla.

Sunnuntaina 17.8.2014 oli Hesarin Työelämä-osiossa sivulla D2 Jaana Laitisen artikkeli: "Saatko tarpeeksi palkkaa?" Siinä hän sanoo näin: "Naisten ja miesten palkkaero on Tilastokeskuksen mukaan 18 prosenttia. Ero selittyy suurelta osin sillä, että naiset hakeutuvat yhä usein esimerkiksi hoitoalalle ja miehet tekniselle alalle. Kun luvusta karsitaan alan, aseman ja työtehtävien tuomat erot, niin kutsuttu selittämätön palkkaero on kuusi prosenttia."

Toimittaja erehtyy. Ei se ole selittämätöntä palkkaeroa, se on selitetty moneen kertaan. Eli selittämätön palkkaero ei ole kuusi prosenttia niin kauan kun kaikkia selittäviä taustamuuttujia ei oteta huomioon.

Yliaktuaari Pehkonen kirjoitti Hesarin pääkirjoituksen oikaisussa näin: "Tässä vertailussa ei huomioida koulutusta, ikää tai muita palkkaan vaikuttavia tekijöitä."

Tilastokeskuksen tutkija Mika Idman kertoi kuinka Tilastokeskus laskee "palkkaeron" Radio RaPu:n haastattelussa 10.3.2014.

Kerron sen tässä tekijänoikeuksillista syistä omin sanoin.
1. EU on määrännyt, että viralliset palkkatilastot EU:ssa tehdään palkkarakennetilastosta. Lokakuussa kerätään aineisto palkansaajista ja lasketaan niistä miesten ja naisten keskikuukausiansio.
2. Virallinen palkkaero on yksinkertaisesti näiden keskikuukausiansioiden erotus. Mitään selittäviä taustamuuttujia ei oteta huomioon.
3. Tilastokeskuksen tehtävä on tarjota nämä luvut, joista tutkijat voivat tehdä tutkimuksia. Tilastokeskus ei ota kantaa, mitä tekijöitä huomioidaan tasa-arvoista palkkaeroa laskettaessa.

Koska Tilastokeskus ei ota kantaa, miten tasa-arvoinen palkkaero lasketaan, kaikki Tilastokeskuksen työntekijöiden esittämät prosenttiluvut ovat näiden henkilöiden omia yksityisiä tulkintoja.

Huomaamme helposti, ettei se täytä EU-parlamentin päätöslauselman 2008/2012(INI) määritelmää, kuinka tasa-arvoinen palkkaerolaskelma tulee tehdä. Suurin virhe on, että eroa laskettaessa ei oteta huomioon tehtyjen vuosityötuntien eroa.

Toinen suuri virhe syntyy siinä, että laskelmassa on mukana ei-syrjiviä palkanosia, joita siinä ei ILO 100-sopimuksen mukaisesti saisi olla. Esimerkiksi kun miehet tekevät tuplasti enemmän yötyötunteja kuin naiset, laskelmasta pitäisi poistaa yötyölisät, sillä ne eivät ole syrjiviä palkanosia ILO 100-sopimuksen nojalla.

Ja se kuuden prosentin palkkaerokin on helposti selitettävissä, kun otetaan selittäviksi taustamuuttujiksi ei-syrjivät palkanosat ja tehdyt vuosityötunnit.

Esimerkiksi Tilastokeskuksen palkkaerotilastojen antamasta harhakuvasta voidaan ottaa lääkärien palkkavertailu. Naislääkärit saavat Tilastokeskuksen mukaan noin 84 % mieslääkärien palkoista. Tilastokeskuksen palkkavertailut eivät siis huomioi eroja tehdyissä vuosityötunneissa. Mieslääkärit tekevät kuitenkin viidenneksen enemmän työtunteja kuin naislääkärit, mikä näkyy heidän tulotasossaan, kirjoitti Ulla Järvi Suomen Lääkärilehdessä 45/2008.

Jos käytämme virallista bruttoansiovertailua huomioimatta tehtyjä vuosityötunteja, miesten ja naisten/mies- ja naislääkäreiden ansiotasoissa on kylläkin eroja. Mutta jos laskemme palkkatason tuntimääräisesti yhtä pitkää tehtyä työpanosta kohden, miesten ja naisten/mies- ja naislääkärien palkkatasoissa ei ole eroa. Miehet ja naiset saavat Suomessa keskenään suunnilleen oikeudenmukaista tuntipalkkaa tekemäänsä säännöllisen työajan vuosityötuntia kohden laskettuna, naiset toki hieman miehiä parempaa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu