Suomi on mieselättäjäyhteiskunta eläkkeissäkin

Suomi on mieselättäjäyhteiskunta, myös eläkkeiden vinkkelistä katsottuna. Suomen eläkejärjestelmä perustuu ansiotyön tekemiseen. Vaikka miehiä ja naisia on yhtä paljon palkansaajissa, naispalkansaajat tekevät vain noin 75 % miespalkansaajien tekemistä työtunneista. Siksi naisten eläkkeet ovat vastaavasti pienempiä kuin miesten, miehillä ja naisillahan on tunnetusti sama keskituntipalkka tehtyä säännöllisen työajan työtuntia kohden.

Suomen työeläkejärjestelmän periaate on riskitön riskivakuutus. Se on riskivakuutus, sillä niiden, jotka eivät ehdi nauttimaan eläkettä normaalisti, kuolinpesät eivät saa mitään korvausta maksetuista eläkevakuutusmaksuista. Se on toisaalta riskitön, sillä pidemmän elinajan asiakkailla ei ole korotettuja vakuutusmaksuja. Siksi pakollinen työeläkejärjestelmämme on osa valtiokoneiston ylläpitämää tulonsiirtoa miehiltä naisille ja duunareilta toimihenkilöille.

Vuonna 2012 miesten palkkasummasta miehet itse ja miesten työnantajat maksoivat työeläkemaksuja 11,1 miljardia euroa. Miehille maksettiin työeläkkeitä 10 miljardia. Naisten palkkasummasta maksettiin työeläkemaksuja 7,9 miljardia euroa, mutta naisille maksettiin työeläkkeitä 9 miljardia.

Tällä hetkellä miehet kuolevat keskimäärin 74-vuotiaina ja naiset 81-vuotiaina. Kun työeläke alkaa yleisesti 63-vuotiaana, niin miesten eläkkeelläoloaika on noin 11 vuotta ja naisten noin 18 vuotta. Jos sitä lyhennetään vaikkapa kaksi vuotta, lyhenee miesten eläkkeelläoloaika 18 % ja naisten 11 %, vaikka molemmilla eläkkeen ansaintavuodet kasvavat suunnilleen yhtä paljon.

Miestoimihenkilöt elävät noin neljä-viisi vuotta miesduunareita pidempään, naisten puolella ero on noin kolme vuotta. Tällä perusteella naistoimihenkilöt elävät noin 82-vuotiaiksi, naisduunarit noin 79-vuotiaiksi, miestoimihenkilöt noin 76-vuotiaiksi ja miesduunarit noin 71-vuotiaiksi.

Kaikki ryhmät maksavat saman prosentin palkastaan vakuutusmaksua, vaikka naistoimihenkilöiden eläkeaika on 19 vuotta, naisduunareiden 16 vuotta, miestoimihenkilöiden 13 vuotta ja miesduunareiden 8 vuotta.

Hyvin koulutetut naiset ovat älähtäneet siitä, että heidän eläke-etuutensa supistuvat hieman ja ritari Haglund on kiirehtinyt auttamaan heitä. Hyvin koulutetut naiset pitävät mieselättäjäyhteiskuntaa saavutettuna etuna, johon ei saa tulla muutoksia, vaikka esimerkiksi hyvin koulutettujen naisten eläkkeiden puolittaminen vasta toisi heidät samalle tasolle miesduunareiden kanssa.

Hävetkää hyvin koulutetut naiset!

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu