Puutteellinen raportti sairauspoissaoloista STM:ltä

Toissa päivänä STM julkaisi suvaamattoman raportin: Menetetyn työpanoksen kustannus
Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto, toimintapolitiikkayksikkö, strateginen suunnitteluryhmä
ylitarkastaja Mikko Rissanen ja kauppatieteiden maisteri Elina Kaseva

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=53630&name=DLFE-3…

Raportista käy ilmi, että pitkäaikaisia 9 päivää ylittäneitä sairauspoissaolopäiviä oli palkansaajilla vuonna 2012 11,4 miljoonaa päivää ja lyhyitä (alle 10 päivää kestäneitä) 8,8 miljoonaa.

Seuraavia asioita ei oltu tutkittu:

Moite 1: STM:n tasa-arvoyksikkö saa moitteet siitä, ettei se ole valvonut virkatoveriensa työtä. Jo 1980-luvulla Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE esitti vaatimuksen, että kaikessa virallisessa tilastoinnissa tulee olla luvut miehistä ja naisista erikseen. Eipä ole tässä raportissa. Mitä peitellään? Miksi vaaditaan muita suvaamaan, mutta itse ei tehdä?

Moite 2: Raportista ei käy ilmi, kuka maksaa sairauskustannukset. Olisi luullut, että olisi eritelty, paljonko maksaa työnantaja, paljonko maksaa KELA ja paljonko maksavat miehet ja naiset omasta pussistaan näistä lasketuista miljardeista.

Moite 3. Raportista ei käy ilmi, kuinka paljon sairauspoissaolopäivistä oli pidetty ilman, että poissaolija oli sairas. Aamupostin Pohjois-Uudellamaalla tehdyssä tutkimuksessa 2011 kävi ilmi, että noin 5 % palkansaajista pitää sairaslomaa kerran kuussa tai useamminkin, vaikka ei ole sairas. (Eli yli 12 päivää vuodessa!). Lopuista melkoinen osa piti sairaspäivän, vaikka ei ollut sairas, harvemmin kuin kerran kuussa. Kun meillä on kaksi miljoonaa palkansaajaa, tästä tulee karkeasti 1,5-2 miljoonaa sairaspäivää eli noin kaikista 10 % sairaspäivistä. Aamupostissa ei ollut sukupuolijakaumaa.

http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/92469-viisi-uutista-sairasp…

Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan siellä saatiin tätäkin suurempia lukuja: Australiassa tehdyn kyselyn perusteella 39 prosenttia 18–24-vuotiaista ja 43 prosenttia 25–34-vuotiaista on jäänyt pois töistä sairauteen vedoten, mutta terveenä viimeisen vuoden aikana.

http://phys.org/news/2014-12-younger-workers-fake-sickie-national.html

Lopuksi itse laskettu tulos:

THL:n tutkimus: Satu Kapiainen & Janne Eskelinen: "Miesten ja naisten terveysmenot ikäryhmittäin 2011" kertoo, että naisten terveysmenot olivat vuonna 2011 10,3 Mrd euroa (3752 euroa per asukas) ja miesten 7,8 Mrd euroa (2938 euroa per asukas).

Jos jaamme samassa suhteessa myös menetetyn työpanoksen kustannukset (sairauspoissaolot + presenteismi), aiheuttivat naiset menoja 3,81 miljardia euroa ja miehet 2,99 miljardia euroa.

Miksi kukaan palkkaa hyvän naisen, jos melko hyvä mieskin on tarjolla?

 

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu