Miksi yrittäjiä ei juuri tutkita henkilöryhminä?

Ensinnäkin, yrittäjyys on elinkeinoelämän ydin. Ilman yrittäjyyttä olisimme paimentolaisia/paimentolaisyrittäjiä. Yrittäjyyttä tutkitaan pääosin yritystoiminnan näkökulmasta, erittäin harvoin yrittäjiä henkilöinä.  Minä en ole yritys-/yrittäjätutkija, mutta jotain on mukaan tarttunut vaikka olen kerännyt materiaalia tarkoitukseeni vain palkansaajien työajoista ja palkoista.

Koska työaika- ja palkkatutkimukseni koskevat vain palkansaajia, eihän työaikalaki edes koske yrittäjiä, tiedän yrittäjistä vähän. Osa tiedoistani koskee työllisiä. Työlliset on käsite, jossa ovat mukana palkansaajat, maatalousyrittäjät ja muut yrittäjät. En ole kiinnostunut tutkimaan yrittäjiä, koska he eivät muodosta homogeenista joukkoa. Olen toiminut itsekin yrittäjänä, puolipakosta, mutta silti yrittäjyys ei kiinnosta tutkimusmielessä.

Seuraavassa muutama kommentti:

1. Minulla ei ole mitään naisyrittäjiä vastaan niin kuin ei ole mitään naispalkansaajiakaan vastaan. Pyrin tutkimuksissani totuuteen, jotta tasa-arvo voitaisiin toteuttaa.
2. Yrittäjien kirjo on monimuotoinen. Tilastokeskus jakaa yrittäjät maatalousyrittäjiin ja "muihin yrittäjiin".
3. On yrittäjiä, jotka palkkaavat perheenjäseniään ja ehkä palkansaajiakin. On yksinyrittäjiä ja toisaalta yrittäjiä, jotka palkkaavat "oikeita" palkansaajia. Palkansaajia voi olla yrittäjällä työssä nolla, yksi, monta tai jopa tuhansia.  On yrittäjiä, jotka ottavat paljon palkkatuloa ja yrittäjiä, jotka saavat heikointa palkkaa koko yrityksessä verotusta optimoidakseen. Yrittäjät eivät ole yhtä homogeninen ryhmä kuin palkansaajat ja heidän tutkimisensa ja vertaamisensa on sen vuoksi haastavaa.
4. Tilastokeskuksen mukaan miesyrittäjät saavat noin 30 % enemmän tuloja. Lähde ei kerro, ovatko ne pelkkiä palkkatuloja vai onko mukana yritystulot ja pääomatulot. Lähde ei kerro, ovatko maatalousyrittäjät mukana.
5. Ajankäyttötutkimus kertoo, että miesyrittäjät (ml maatalousyrittäjät) tekevät noin 28 % enemmän vuosityötunteja kuin naisyrittäjät. Riikka Kivimäen tutkimus kertoo, että miesyrittäjät (siis ilman maatalousyrittäjiä?) tekevät keskimäärin 58-tuntista työviikkoa, naisyrittäjien työviikon ollessa 48 tuntinen.
6. Miesyrittäjät saavat siis ehkäpä pari prosenttia parempaa palkkaa tekemästään työtunnista kuin naisyrittäjät. Voi olla toisinkin, sillä tiedot otantamateriaalista ovat puutteellisia.
7. Mies- ja naisyrittäjien profiili on erilainen. Miesyrittäjissä on paljon enempi muiden palkkaajia, naisyrittäjissä enemmän yksinyrittäjiä. Miesyrittäjien palkkalistoilla on keskimäärin enemmän työntekijöitä kuin naisyrittäjien.
8. Naisyrittäjistä suurempi osa on ns. pakkoyrittäjiä ammattien muutosten seurauksena. Kun 50 vuotta sitten parturit, kampaajat jne olivat taajamissa valtaosin liikkeissä töissä palkansaajina, he ovat nyt pääosin yksinyrittäjinä. Jos heillä ei ole omaa liiketilaa, heillä voi olla vuokrattuna "tuoli" muualla, missä he toimivat yrittäjinä.
9. Miehillä suunta on ollut jopa päinvastainen joissakin ammateissa. Ennen näki "lääkäri" -kyltin talon seinässä, missä lääkäri harjoitti ammattiaan puhtaana yksinyrittäjänä. Nyt hän on osaomistajana lääkärikeskuksessa ja saa sieltä palkka-, osinko- ja/tai osakkuustuloja. Samanlaista keskittymistä näkee esimerkiksi laki- ja tilintarkastusaloilla.
10. Tämä hallitustemme "luovan tuhon" politiikka koskee paljon enemmän yrityksiin kuin palkansaajiin. Yrittäjät luotottavat myös ammattiaan, palkansaajat vain omaisuuttaan. Konkurssissa yrittäjältä viedään omaisuus ja usein mahdollisuus harjoittaa ammattiaan, palkansaajalta vain omaisuus.

11. Kokoaikaisilla yrittäjillä ja palkansaajilla on suunnilleen sama ansiotaso vuodessa, välillä 30 000 – 40 000 euroa keskiarvona. Mutta arvaanpa, että yrittäjien haitari (varianssi) on leveämpi. Tutkimisen arvoinen juttu, tai ei? Jos tiedot yrittäjien vuosityötunneista pitävät palkkansa, he ansaitsevat vähemmän tehtyä työtuntia kohden kuin palkansaajat keskimäärin..

Luettuanne edellä olevan, ymmärrätte, miksi yrittäjiä ei ole tutkittu niin paljon kuin palkansaajia. Kun sanoo yrittäjät sitä tai yrittäjät tätä, se ei kerro juuri mitään, koska he ovat heterogeeninen joukko erilaisia yrittäjiä erilaisissa yritysmuodoissaan. Mitä informaatiota saadaan esimerkiksi verrattaessa erityyppistä yrittäjätoimintaa harjoittavia ihmisiä, kuten kirkkonummelaista A.H:iä kirkkonummelaiseen kotona työskentelevään kynsienhoitajaan? Toinen on miespuolinen, sekä maatalousyrittäjä että kymmeniä tuhansia palkansaajia työllistävä teollisuusyrittäjä, toinen naispuolinen yksinyrittäjä.

Jos lukijoilla on oleellista tietoa yrittäjistä, lisätkää tietoa tänne. Etenkin siitä, miten miehet ja naiset eroavat yrittäjinä ja onko yrittäjiä kohtaan nähtävissä sukupuolisortoa ja kenen taholta.

Ja lopuksi. Koska en ole tutkinut yrittäjiä, en ole merkinnyt kaikkia tietolähteitäni ylös. Uskoisin, että valtaosa yllä olevasta on Tilastokeskuksesta peräisin tai sitten ei.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu