Tasa-arvoskandaali – miesten verotus keventynyt enemmän vai onko?

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön teettämässä selvityksessä tutkittiin veropolitiikan vaikutuksia naisten ja miesten väliseen taloudelliseen tasa-arvoon. Ja aina, kun jossain esiintyy sana sukupuoli, se tarkoittaa, että tämä on naisten heiniä. Niin nytkin: "Ohjausryhmän jäseniksi on kutsuttu tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen ja ylitarkastaja Jenni Kellokumpu (1.3.2014 asti) sosiaali- ja terveysministeriöstä, finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä sekä johtava ekonomisti Kari Hämäläinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Tutkimus: Marja Riihelä ja Heikki Viitamäki: Veromuutosten vaikutukset sukupuolen mukaan vuosina 1993–2012 löytyy täältä:

http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t180.pdf

Tässä muutama poiminta:

Mitä suuremmat miehen tulot ovat, sitä todennäköisemmin hän elää parisuhteessa. Parisuhteessa elävien miesten tulot ovat keskimäärin 72 prosentilla korkeammat kuin heidän puolisollaan.

Suurituloisilla ansiotuloja kevyemmin verotetut pääomatulot ovat lisääntyneet huomattavasti 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun. Tästä ovat hyötyneet miehet naisia enemmän.

Naisilla tuloveroaste on ollut vajaat viisi prosenttiyksikköä alempi kuin miehillä. Tulojen nousun vaikutuksesta verotus on kiristynyt runsaat viisi prosenttiyksikköä. Näiden yhteisvaikutuksena vuonna 2012 keskimääräinen tuloveroaste oli simulointilaskelmissa 24,8 prosenttia, naisilla 22,2 prosenttia ja miehillä 26,9 prosenttia.

Veroasteet ansioista (likiarvoja kuvasta 4.6 sivulla 25)

Vuonna 1999 miehet 29,5 %, josta pääomaverojen osuus 2 %, naiset 25,5 % / 1,5 %

Vuonna 2012 miehet 25,5 %, josta pääomaverojen osuus 1,5 %, naiset 21,5 % /  1%

______________________________

Tästä Talouselämä lehti kirjoitti: "Miesten verotus keventynyt enemmän kuin naisten"

Onkohan?

Itse katselen asioita tästä näkökulmasta (luvut sivun 25 kuvasta): Miksi on valittu lähtövuosi 1993? Keskeltä syvintä lamaa. Tässä tarkastelen 2000-luvun muutoksia eli vuodesta 1999 alkaen. Antaako joku muu lähtövuosi erilaisia tuloksia? Tämä alkaa muistuttaa ilmastonmuutoskeskustelua, jossa lähtövuoden valinnalla on on huomattu olevan suuri merkitys johtopäätöksissä.

2000 – luvulla naisten ja miesten veroaste on laskenut molemmilla sukupuolilla 4 prosenttiyksikköä.

Naisten tuloveroaste on laskenut 15,7 % ja miesten 13,6 %. Likiarvolaskussa tämä merkitsee, että veroasteet ovat laskeneet suunnilleen saman verran.

Samoista luvuista voidaan laskea, että kun naisten tuloveroaste oli viime vuosituhannen lopussa (1999) noin 86,4 % miesten tuloveroasteesta, se oli  2012 vain 84,3 %. Miehet maksavat vuosien kuluessa suhteessa yhä enemmän veroja tuloistaan kuin naiset.

Vielä yksi laskutoimitus: Jos verotus kevenee tätä vauhtia, niin vuonna 2082 miehet maksavat kaikki tuloverot, sillä naisten verotus on silloin 0 % ja miesten 4 %.

Miehet ja naiset saavat keskimäärin samaa bruttotuntipalkkaa tekemästään työtunnista, mutta mies maksaa jokaisesta tunnin työpanoksestaan veroa 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin nainen. VATT-simulointilaskelmassa se oli vuonna 2012 4,7 prosenttiyksikköä. Tämä on naisille "saavutettu etu", jota yritetään säilyttää ja kasvattaa tulkitsemalla verotuksen muuttumistilastoja omaperäisesti.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu