Miksi feministit turvautuvat valehtelemiseen?

Palkkatasa-arvo on jo saavutettu.

Vuonna 2013 työlliset miehet tekivät 2 203 024 000 tuntia ja naiset 1 760 649 000 tuntia (Tilastokeskus Työvoimatutkimus, Taulukot, Työvoimatutkimuksen aikasarjataulukot, 065). Vuonna 2013 työlliset miehet saivat työtuloja (palkka-, elinkeino- ja maataloustulot yhteensä) 48 078 437 000 euroa ja naiset 36 387 129 000 euroa (Tilastokeskus: Veronalaiset tulot, Taulukot, Veronalaiset tulot 2013, 4). Työllisten miesten keskituntipalkka oli 21,82 euroa ja naisten 20,67  eli naiset saivat  94,72 % miesten työtuloista.

Näissä luvuissa on mukana yrittäjät, osa-aikatyöntekijät, tulot ylitöistä ja palkka sivutoimesta. Ylityölisät ovat noissa luvuissa mukana korotettuina tuntipalkkoina, mutta työtunnit vain yksinkertaisina tunteina.

Jos on tasa-arvon mukaista, että ylitöistä maksetaan korotettua palkkaa ja että esimerkiksi yötyöstä maksetaan yötyölisää, ei tuossa 5 % erossa ole mitään tasa-arvon vastaista.

Jos näistä työllisten luvuista siirrytään kokoaikaisten palkansaajien päätoimen ansioon, tulee tehdä seuraavat korjaukset:
1. Poistaa yrittäjät. Miesyrittäjien tulotaso on 30 % korkeampi kuin naisyrittäjien. Yrittäjistä on miehiä kaksi kolmasosaa. Poistetaan enemmmän hyvätuloisia miehiä.
2. Poistaa osa-aikaiset. Osa-aikaisten keskituntipalkka on noin 90 % kokoaikaisten keskituntipalkasta ja naisia on osa-aikaisista kaksi kolmasosaa. Poistetaan enemmän huonotuloisia naisia.
3. Pitää poistaa sivutoimien palkkojen vaikutus. Miehet tekevät enemmän sivutoimista työtä (kuten lääkärit ym asiantuntijat, hallintoneuvostojen jäsenet ym luottamustoimet) ja heidän palkkansa on naisia parempi sivutoimesta sillä naisten sivutoimet ovat isolta osin alemmin palkattua työtä kuten siivousta, tarjoilua jne.

Kaksi esimerkkiä epätasa-arvoisesta palkkavertailusta ja suoranaisesta valehtelusta:
Esimerkki 1: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Julkishallinnollinen organisaatio, https://fi-fi.facebook.com/tasaarvo , 25. helmikuuta kello 6:05 on tällainen väite: "Kannattaa muistaa, että palkkaeroissa on otettu huomioon miesten ja naisten erilaiset työtunnit."
Esimerkki 2: Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Eduskunnassa TANE:n kokouksessa 25.2.2015 kello 14.15: "Vertailukelpoisia tuloksia voidaan saada vain tarkastelemalla työpanoksen määrän huomioivaa säännöllisen työajan palkkaa. Jotta tehdyn työn määrä ei vaikuttaisi, on katsottu hyväksi tarkastella säännöllisen työajan ansioita."

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi on palkkarakennetilaston lisäksi se toinen virallinen palkkatilasto, jossa kuukausipalkkaisten erilaisia työaikoja ei huomioida. Se käy päivänselvästi ilmi ansiotasoindeksitilaston käsikirjasta, joka on luettavissa verkossa Tilastokeskuksen sivuilla. Silti se on feministitutkijoiden mukaan tasa-arvoinen palkkavertailu, koska he valehtelevat, että siinä on otettu miesten ja naisten erilaiset työtunnit huomioon.

Ystävällinen muistutus feministeille: Jos ette lopeta epätasa-arvoisen palkkavertailun levittämistä ja sen sisällöstä valehtelua, teidän muutkin tasa-arvovaatimuksenne joutuvat outoon valoon. Valehtelulla ei pärjää pitkässä juoksussa.

______________________________

Tätä vastinetta olen käyttänyt ja tulen käyttämään kaikissa löytämissäni blogikirjoituksissa, joissa naisen euron väitetään olevan 80 senttiä ja pidetään sitä tasa-arvon vastaisena. Kun nuo luvut ovat yleisistä tietokannoista, niitä saa lainata kuka tahansa, niin kuin koko tätä kirjoitustakin.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu