Feministin näkemys maanpuolustukseen – HS Sipilä

Tämän päivän Pravdasta saimme lukea feministisen näkemyksen maanpuolustuksesta.

Annamari Sipilä kertoi sen meille näin:

"Kertokaa te viisaammat: onko jossain vaiheessa tullut sosiaalisesti hyväksyttäväksi ilmoittaa,  että ei viitsisi puolustaa Suomea sodan aikana?" Ja jatkaa:

"Maanpuolustus ei ole valintakysymys. Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan siinä. Maanpuolustusvelvollisuudesta säädetään perustuslain 127. pykälässä, ja se koskee kaikkia suomalaisia ikään, sukupuoleen tai kuntoisuuteen katsomatta."

Sitten Annamari alkoi sättiä miehiä, jotka eivät halua enää osallistua maanpuolustukseen, koska katsovat sen olevan epätasa-arvoista ja siirtyvät siviilipalvelukseen suoritettuaan viikon mittaisen palveluksen. Tämä palveluspakko voi muuten olla jopa 40 vuorokautta, kun valtion rahatilanne sen sallii.

Annamari ei ole muiden feministien tavoin halunnut lukea lainsäädäntöä eteenpäin eli asevelvollisuuslakia, jossa vain miehet pakotetaan aseelliseen maanpuolustukseen. Kaikki Suomen kansalaiset eivät ole perustuslain mukaisessa tasa-arvoisessa asemassa, mitä tulee näihin velvollisuuksiin, sillä perustuslaissa on nimenomaan jo aikaisemmassa pykälässä sanottu näin:

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan SUKUPUOLEN, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Koska kukaan suomalainen kansanedustaja, ministeri tai presidentti ei ole kertonut kysyttäessä, mikä tämä perusteltu syy on, että VAIN MIEHIÄ KOSKEE ASEVELVOLLISUUSLAKI, kysyn nyt julkisesti Annamarilta, mikä se syy on, sillä vain sen syyn perustellusti kertomalla hänen kirjoituksensa Pravdan pääkirjoitussivulla muuttuu järkeväksi.

Annamarin feministinen näkemys maanpuolustuksesta on jatkumoa aikaisempiin feministien kirjoituksiin asiasta. "Ei uutta länsirintamalta", sanoisi sotakirjeenvaihtaja.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu