Ja nainen saa euron, mies saa euro kaksikymmentä senttiä, sanoi Kirsi Heikel

Palaan vanhaan asiaan.

http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/180574-kirsi-heikel-huijaa-…

YLE esitti ohjelmassaan väitteen, joka ei pidä paikkaansa. Miesten tasa-arvo ry, jonka jäsen on omien sanojensa mukaan mm. Juho Antikainen, vaati YLE:ltä korjausta.

YLE:lle esitettiin mm. seuraavaa:

_____________________

Kirjeitse lähetetty kysymys Tilastokeskukselle:     Kuvaavatko työtunnit ansiotasoindeksitilastossa ainoastaan tehdyn työajan ansiota? Onko todella niin, että ei-tehdyn työajan ansiot on poistettu vertailusta? Ei-tehtyä työaikaa ovat esimerkiksi lomat, sairaslomat, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, lyhytaikainen poissaolo lapsen sairauden johdosta ym palkallinen poissaolo töistä. EK:n mukaan ei-tehty palkallinen työaika on noin 20 % laskennallisesta palkallisesta säännöllisestä työajasta. Verkkosivujenne mukaan Palkkarakennetilastossa ansioihin kuuluu verkkosivujenne mukaan myös ei- tehdyltä työajalta maksettu palkka.

Tilastokeskuksen vastaus 26.6.2014 (TK Dnro 41-872-14): "Ansiotasoindeksi kuvaa palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Yllä oleva kuvaus julkaisussa ”Naiset ja miehet Suomessa” korjataan siten, että siinä ei ole viittausta tehtyyn työaikaan. Säännöllinen työaika määritellään palkanlaskennan yksikkötariffin mukaan. Kuukausipalkkaisilla palkansaajilla ansiotasoindeksissä mitataan kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan kuukausiansioiden kehitystä. Palkanjaksoon voi sisältyä myös palkallista vapaata. Tuntipalkkaisilla palkansaajilla lasketaan ensin ansiot tehtyä työtuntia kohden. Näin lasketut tuntiansiot muutetaan kuukausiansioiksi kertomalla ne kokoaikaisen palkansaajan kuukausittaisilla työtunneilla. Käytännössä siis myös tuntipalkkaisten osalta ansiotasoindeksin keskiansiotilastossa seurataan säännöllisen työajan ansioita."

Koska Suomessa ei ole muita virallisia palkkaerolaskelmia,  Tilastokeskuksen tilastoissa ei huomioida tehtyjä työtunteja.

_________________________

Kun YLE ei korjannut väitettään, Miesten tasa-arvo ry valitti asiasta Julkisen sanan neuvostoon.

JSN:n päätös: http://www.jsn.fi/paatokset/5752-yle-15/

On huomattava, ettei julkisuuteen ole laskettu päätöksen taustapapereita, eli Miesten tasa-arvo ry:n kantelua eikä YLE:N vastausta liitteineen. YLE:n vastauksen liitteet Miesten tasa-arvo ry sai vasta jälkikäteen erikseen pyytämällä. JSN ei päätöksessään tuo esille, että Tilastokeskus on kertonut kirjeessään Miesten tasa-arvo ry:lle, ettei tehtyjä työtunteja huomioida ansiotasoindeksitilastossa ja Tilastokeskus itse ei enää käytä ansiotasoindeksitilastosta kuvausta: " Ansiotasoindeksitilasto kuvaa säännöllisen tehdyn työajan ansiota" vaan on poistanut siitä sanan "tehdyn".

Julkisen sanan neuvoston päätös perustuu STM:n tasa-arvoyksikön Outi Viitamaa-Tervosen paperiin, jota ei ole päivätty. (Epäilen, että siksi, että se on tehty YLE:n lähetyksen jälkeen.)

Ja siinä paperissa JSN vetoaa tähän Outi Viitamaa-Tervosen kirjoittamaan lauseeseen: "Jotta erilaiset työtuntimäärät eivät vaikuttaisi, on katsottu selkeäksi tarkastella säännöllisen työajan ansioita."

Omassa selvityksessään Miesten tasa-arvo ry esitti perustelut, miksi tämä lause ei pidä paikkaansa. Miesten tasa-arvo ry on ollut kirjeyhteydessä Tilastokeskukseen ja Tilastokeskus on ilmoittanut, ettei se enää jatkossa väitä, että tehdyt työtunnit on huomioitu ansiotasoindeksitilastossa.

JSN on päätöksessään siis sitä mieltä, että vaikka STM  valehtelisikin asiassa, YLE voi vedota STM.n kantaan,  on se sitten valetta tai ei, koska STM on "viranomainen".

JSN uskoo, että YLE:llä on ollut STM:n paperi hallussaan ennen lähetystä, vaikka paperista puuttuu päiväys.

Suomessa on siis enää yksi taho, STM:n Outi Viitamaa-Tervonen, joka väittää, että Tilastokeskuksen ansiotasoindeksitilastossa huomioidaan tehdyt työtunnit. Tilastokeskus ei enää niin väitä. Mainittakoon, etttä Outi Viitamaa-Tervonen on myös Samapalkkaohjelman koordinaattori, jonka sanaan uskovat tänään eduskunnan asettama TANE (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta) sekä hallitus ja työmarkkinajärjestöt eli kolmikanta).

Outi Viitamaa-Tervonen sanoo itse YLE:n ohjelmassa näin:

http://areena.yle.fi/tv/1772118

Juontaja:" Erimielisyyttä on siis luvuista, että niiden tulkinnasta. kysytäänpä Samapalkkaisuusohjelman pomolta, olisiko hänen mielestään kohtuullista tutkia, onko vertailtujen miesten ja naisten tekemä työaika vuosittain sama?"
Outi:" Siihen en osaa ottaa kantaa. Tässä on pyritty vakiomaan se, että se on sama, sikäli kun olen tätä ymmärtänyt. Mutta kuten sanottu, niin niin en ole tilastotieteilijä enkä.."

Outi Viitamaa-Tervonen sanoi vielä 18.12.2012 että "on pyritty vakiomaan tehty työaika". Nyt hän on "valaistunut" ja väittää, että niin tehdään yksiselitteisesti.

Uskotteko enemmän Tilastokeskusta, joka sanoo, ettei tehtyjä työtunteja huomioida, vai STM:n tasa-arvoyksikön Outi Viitamaa-Tervosta (ja samalla Juho Antikaista, jonka sivulle minulla näyttää olevan ikuinen banni)).

 

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu