Faktabaari löi hudin "naisen euro on 82 senttiä" – asiassa

Faktabaari käsitteli 17.4.2015 SDP:n väitettä: Naisen euro on 82 senttiä

http://faktabaari.fi/fakta/sdp-naisen-euro-on-82-senttia/

Faktabaarin lopputulos: Väite on 50/50. (Eli hutilyönti, ei osaa sanoa onko totta vai ei)

Perustelut:

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan naisen euro on 83 senttiä. Luku saadaan laskemalla keskiarvo kaikkien kokoaikaisesti työskentelevien palkansaajien bruttopalkoista.

Ansiotasoindeksi ei sisällä ylityötä.

Valtiolla naiset ansaitsevat miesten ansioista 86,1 prosenttia, kunnissa 85,7 ja yksityisellä 84 prosenttia.

Keskiansiomittari on kehitetty tarkastelemaan palkkaeroja niin, että työpanos on vakioitu. Mittari toimii erityisesti silloin, kun halutaan kuvata naisten ja miesten ansioiden muutosta.

Tilastokeskus on julkaissut raportin "Naiset ja miehet Suomessa 2014".

Lähteet: Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi, Sosiaali- ja terveysministeriö
_____________________________

Faktabaari ei siis osaa sanoa, onko SDP:n vaalipäällikön Tytti Tuppuraisen kertomus siitä, että naisen euro on 82 senttiä, totta vai ei.

Asiantuntijoina on käytetty Tilastokeskusta ja STM:ää. Tosin kaikki järkevät tutkijat tietävät että kummassakaan ei ymmärretä, miten tasa-arvoinen palkkaero lasketaan.

Faktabaarin virheet:

Virhe 1 perustelussa: Väite: "Ansiotasoindeksi ei sisällä ylityötä." on väärä. Tilastokeskus kyllä puhuu "säännöllisen työajan ansiosta" mutta se ei tiedä, mistä se puhuu. Tilastokeskuksen palkkamateriaali sisältää piiloylityön osuuden seuraavilta ryhmiltä, yhteensä noin 200 000 palkansaajaa:
   – Johtajat ja ylimmät virkamiehet, yleensä kaikki, joita Työaikalaki ei koske.
   – Opettajat ja muut palkansaajaryhmät, joille säännöllistä työaikaa ei ole määritelty työsopimuksessa
   – Esimiehet, joilla ylityökorvaus sisältyy kiinteään kuukausipalkkaan
Ansiotasoindeksiin sisältyy ylityöpalkkaa noin 10-20 % vuosipalkkasummasta, eli merkittävä määrä. Ansiotasoindeksi ei kuvaa säännöllisen työajan ansiota vaan kokonaistyöajan ansiota, josta on vähennetty tuntiperustaisesti maksetut ylityökorvaukset.

Virhe 2 perustelussa: "Keskiansiomittari on kehitetty tarkastelemaan palkkaeroja niin, että työpanos on vakioitu".

Työpanosta on yritetty vakioida tuntipalkkalaisilla, joiden osuus on noin 15 % palkka-aineistosta. Kuukausipalkkaisten osuus on noin 85 % ja heillä työpanosta on vakioitu vain poistamalla tuntiperustaisesti maksetut ylityötunnit. Palkka sisältää tehtyjen työtuntien palkan, ei-tehdyn työajan palkan sekä palkkaan on lisätty palkatonta työaikaa vastaava palkka, jos poissaolo osuu säännöllisen työajan kohdalle. Tämä asia on kerrottu selkeästi Tilastokeskuksen julkaisemassa Ansiotasoindeksikäsikirjassa ja tietojenkeruuohjeessa.
Tilastokeskus kyllä sekoilee itsekin asiassa: Raportin "Naiset ja miehet Suomessa 2014" paperipainoksessa ja ensimmäisessä PDF-versiossa väitetään, että ansiotasoindeksi kuvaa "säännöllisen tehdyn työajan ansiota". Kun Miesten tasa-arvo ry huomautti asiasta Tilastokeskukselle, tämä tunnusti, että siinä on mukana myös ei-tehdyn työajan palkka ja nyt raportista on julkaistu PDF-painos 2, jossa sanotaan "ansiotasoindeksi kuvaa säännöllisen työajan ansioita". Kuten yllä virhe 1 osoittaa, sekään sanonta ei pidä paikkaansa.

On tämä vaan vaikea asia. Faktabaari on osa kansainvälistä Global Fact Checking-yhteisöä, mutta ainakin Suomessa siihen kuuluvilla tarkastajilla on faktat hukassa. Eipä heillä taida olla niin paljon älliä päässä, että pystyisivät päättelemään kuinka paljon STM ja Tilastokeskus huijaavat tasa-arvoisen palkkaerolaskelman tekemisessä.

Minulle tästä on sellainen ilo, että nyt on todistettu, että Faktabaarin asiantuntijatkaan eivät pysty päättelemään, onko "naisen euro 82 senttiä" totta vai ei.

Olen kylvänyt epäilyn siemenen asiantuntijoiden sydämiin.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu