Eläkkeen vaikutus miehen ja naisen elinikäisiin tuloihin

Turun yliopiston oikeustieteen professori Kevät Nousiainen esitti joulukuussa 2014 samapalkkaisuusfoorumilla dian, missä EU-tuomioistuin vaatii tasa-arvoiseen palkkavertailuun laajaa palkkakäsitettä, jossa palkka käsittää mm. työhön liittyvän eläkkeen. Mitä tämä merkitsee?

 

Näin laski Reija Lilja

Luvut on lainattu STM:n verkkosivuilta artikkelista: Naisten ja miesten elinaikaisista tuloeroista, Reija Lilja, Palkansaajien tutkimuslaitos      http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/reija-lilja

Siinä artikkelissa tehtiin seuraavia oletuksia: Molemmat henkilömme aloittavat työuran 24-vuotiaina ja ovat keskeytymättä töissä 63-vuotiaiksi. Lasten hankinta jää siis naiseltamme väliin tällä ikävälillä. Artikkelissa ei huomioida, että miehemme pääsee työelämään asevelvollisuuslain vuoksi yli vuoden naista myöhemmin. Koko työuran ajan molemmilla ansiot nousevat vuosittain nimellisesti 3 prosenttia. Kahden prosentin vuosittainen inflaatiovauhti supistaa reaaliansioiden vuosittaisen nousun prosenttiin. Molemmat maksavat yhtä suurta eläkemaksuprosenttia tuloistaan, joten sitä ei tarvitse huomioida laskelmassa. Henkilömme jäävät eläkkeelle hetkellä, jolloin elinaikakerroin leikkaa eläkettä 10 prosenttia (lopputuloksen kannalta tällä oletuksella ei ole oleellista merkitystä). Työuran alussa arvioidun elinajan odotteen mukaan naisemme jättää maallisen taivalluksen täytettyään 83 vuotta, miehellemme näin kävisi 6 vuotta aikaisemmin, 77 vuoden ikäisenä. Oletetaan edelleen, että ansiotaso nousee nimellisesti 3 prosentin vuosivauhdilla, elinkustannukset 2 prosentin vuosivauhdilla ja eläkkeet nousevat taitetun indeksin mukaisesti.

Näillä oletuksilla esimerkkimme mies ja nainen saavat samasta työstä saman ansion ennen eläkeikää. Merkitsemme tuon ansion suuruutta kirjaimella a. Täten naisen ja miehen eläkekertymä, siihen mennessä kun mies kuolee 77 -vuotiaana, on 0,21216678*a. Mies saa työeläkettä ennen kuolemaansa noin 21,2 % työansioistaan. Naisen eläkekertymä miehen kuoleman jälkeen on 0,099754*a. Nainen saa työeläkettä ennen kuolemaansa noin 31,2 % työansioistaan. Nainen ansaitsee 8,23 % enemmän elinaikanaan kuin mitä mies (Liljan laskelman mukaan) samalla työpanoksella.

Tästä jatkaa Pauli Sumanen: Lasten saannin ja asevelvollisuuden vaikutus

Asevelvollisuus on palkatonta maanpuolustustyötä ja sen aiheuttamalta häiriöajalta työelämään     (1 vuosi 2 kk) jää myös eläke kertymättä. Mies tulee siis työelämään 14 kuukautta naisen jälkeen. Miehen ansiokertymä on 14 kuukautta naista pienempi (0,0291667*a), sillä molemmat jäävät eläkkeelle samassa iässä. Lisäksi miehen kuukausieläke on noin 2,5 % pienempi kuin naisen johtuen asevelvollisuuden aiheuttamasta lyhyemmästä työurasta. Rahassa se tekee 0,0053042*a.

Nainen on lapsen saannista johtuen pois työelämästä noin 3 kuukautta täydellä palkalla ja sen jälkeinen vanhempainvapaan KELA -korvaus on noin 70 – 80 % palkasta. Molemmat oikeuttavat eläkekertymään. Kokonaisuudessaan lasten saannin vaikutus naisen kokonaisansioihin ja eläkkeeseen on noin 0,00525*a. Naisen/miehen oma valinta on jäädä hoitovapaalle, joten emme ota sitä huomioon laskelmassa.

Kun nainen tekee samaa työtä samalla palkalla kuin mies, ja otamme Reija Liljan laskelmiin mukaan asevelvollisuuden ja lasten saannin, nainen saa elinaikanaan bruttoansiota noin 11 % miestä enemmän. Hyödystä noin 8 % -yksikköä aiheutuu eläkkeestä, josta nainen ja mies ovat maksaneet saman prosentin eläkemaksua. Ja haitta miesten asevelvollisuudesta miesten elinikäisiin ansioihin on yli 3 % -yksikköä.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu