Miehet suurin ryhmä työikäisissä yksinasuvissa

Maatiaisjärjellä laadittuja kommentteja yksin asumiseen Suomessa.

Oheinen tilasto on laadittu niistä henkilöistä, jotka asuvat yhden hengen talouksissa. Eli jos lapset asuvat vanhempiensa/yhden vanhempansa kanssa, kukaan heistä ei ole yksin asuva, ei lapsi eikä hänen vanhempansa. Kommuunissa asuvat lienevät yksin asuvia. Lesket katsotaan yksin asuviksi. Se tosiseikka, että miehet kuolevat noin kuusi vuotta naisia nuorempana, aiheuttaa yli 50-vuotiaiden naisleskien ilmiön Suomessa. Niinpä kaikkein kiinnostavinta ilmiötä, läpi elämänsä lapsettomien sinkkujen ilmiötä ei voida oheisista tiedoista tutkia.

Mitä näemme käyristä? Seuraavat numerot viittaavat kuvan numeroihin.
1. Tytöt kehittyvät poikia nopeammin aikuisiksi ja muuttavat pois kotoa poikia aikaisemmin. Myös inttiin meno estää kotoa pois muuttamista. Katsotaanko olo intissä yksin asumiseksi? En usko. Ei näy käyrissä.
2. Tytöt menevät poikia nuorempana parisuhteeseen ja kun kumppani on useimmiten itseä vanhempi, naissinkkujen määrä on 25-35 ikävuosien välillä miehiä pienempi.
3. Parisuhteeseen siirtyminen jatkuu 40 vuotiaaksi asti, mutta miesylijäämä näkyy, vaikka osa miehistä jää ns. peräkamarin pojiksi (Huom: ei yksinasuviksi!) etenkin maaseudulla.
4. Suurimmillaan yksinasumisen ero työikäisessä väestössä on noin 40 ikävuoden kohdalla, jolloin 20 % miehistä ja vain 10 % naisista on yksinasuvia. Naisilla lukuun eivät kuulu ne eronneet naiset, jotka vievät lapset mukanaan (eli melkein kaikki eronneet naiset). Ovat sinkkuja, mutta eivät yksin asuvia.
5. Naisten lukumäärä ohittaa miesten lukumäärän noin 55 vuotiaana johtuen miesten aikaisemmasta kuolleisuudesta. Niinpä yksinasuvien naisten lukumäärä alkaa kasvaa leskeyden takia. Ja myös siitä syystä, että yksihuoltajanaisten lapset muuttavat pois kotoa jättäen äidin yksinasuvaksi.
6. Eläkeikäisissä yksinasuvien naisten määrä kasvaa leskeyden johdosta niin, että koko tilastossa lopulta Suomessa onkin yksinasuvia naisia enemmän kuin miehiä, vaikka tilanne on päinvastainen työikäisessä väestön osassa, niin kuin graafista hyvin näkee.
6. Miesten käyrän laskeminen 60 ikävuoden jälkeen johtuu siitä, että yksinasuvien miesten elinikä on alempi kuin parisuhteessa eläneiden. Kun yksinasuvat miehet kuolevat nuorempina kuin parisuhteessa elävät miehet, käyrä alkaa laskea. Harva yksinasuvista miehistä on miesleski.

Yhteenveto: Työikäisessä väestössä noin kaksi kolmesta yksin asuvasta on miehiä.

Ongelmana naisille näkee poikalapsien suuremman syntyvyyden mm. WEF (World Economy Forum), joka tekee kuuluisan "tasa-arvotilastonsa" vuosittain. WEF syyttää asiantilaa epätasa-arvoksi naisille (tasa-arvoluku 0,95).

Minä en pidä kätilöitä enkä synnyttäviä naisia syyllisinä tästä asiasta vaan näen sen biologisena ilmiönä, mutta pidän sitä valitettavana luonnononnettomuutena miehille, jotka joutuvat elämään miesylijäämän vuoksi ilman parisuhdetta. Sodat ja munkkiluostarit eivät ole mielestäni oikea ratkaisu asialle. Yksin asumisen on todistettu olevan epätervettä, mikä näkyy graafin loppuosassa miesten käyrän laskuna 60 ikävuoden jälkeen.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu