Nukketeatteri nimeltä Samapalkkaisuusohjelma jatkuu

Samapalkkaisuusnukketeatteri jatkuu. Kyseessä on nukketeatteri, jossa Samapalkkaisuusohjelmaan valitut henkilöt toimivat niin kuin feministiset tasa-arvojärjestöt haluavat. Nukketeatterissahan tahdottomat nuket sanovat, mitä kulissien takana heidän suuhunsa imitoidaan ja nuket sätkyvät katsojille niin kuin näkymättömät langat heitä ohjaavat.

Joku kysyy, miksi EK suostuu tähän pelleilyyn? Vastaus on: EK ei voi jäädä mistään kiinni, sillä jokaisella työpaikalla palkat maksetaan tasa-arvoisesti. Tasa-arvovaltuutettu puuttuu vuosittain muutamaan palkkatapaukseen, mutta ei ilmoita, kuinka paljon tapauksissa on miehiä tai naisia ja ovatko tapaukset yksityiseltä vai julkiselta sektorilta.

Jotta nukketeatteri olisi täydellisimmillään, sen vetäjäksi tulee valita Pentti Arajärvi. Hän on se toinen virkamies, joka on esittänyt julkisuudessa perättömän väitteen, että Samapalkkaisuusohjelman palkkavertailussa otetaan huomioon tehdyt työtunnit. Toinen on Samapalkkaisuusohjelman asiantuntija STM:n tasa-arvoyksiköstä, Outi Viitamaa-Tervonen.

Asian todenperäisyyttä on kysytty Tilastokeskukselta, joka väitti aikoinaan: "Ansiotasoindeksitilasto kuvaa säännöllisen tehdyn työajan ansiota". Tilastokeskus vastasi, että on totta, ettei säännöllinen työaika kuvaa tehtyä työaikaa ja poisti sanonnan julkaisusta "Naiset ja miehet Suomessa 2014". Tietysti virheellinen sanonta jäi paperikirjaan, mutta verkon pdf-versio korjattiin oikeaan muotoon.

Onko sillä mitään väliä, otetaanko tehdyt työtunnit huomioon vai ei?

Verohallinnon mukaan kaikki Suomen palkansaajanaiset (noin 1,4 miljoonaa) ansaitsevat verovuodessa noin 76-77 % kaikkien Suomen palkansaajamiesten (noin 1,4 miljoonaa) palkkatuloista. Tämän mukaan feministitutkijoiden mielestä naisten palkkakuilu on 23 %. Kun poistetaan ylityöt, harjoittelijat, kesälomatyöntekijät ym. tilapäistyövoima ja osa-aikaiset, ja vertailu tehdään kokoaikapalkansaajista, eroksi jää 17 %, mikä on Samapalkkaisuusohjelman mielestä virallinen Suomen naisten palkkakuilu.

MUTTA:

Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan kaikki Suomen palkansaajanaiset tekevät vuodessa noin 81-82 % miesten vuosityötunneista.

Kun vertaamme sitä Verohallinnon lukuun 76-77 %, palkkakuilu laskettuna tuntipalkoista näyttäisi olevan 5 %. Mutta virallisessa palkkavertailussa ei ole mukana ylityöansioita, vaikka verotiedoissa ne tietenkin ovat. Kun ylitöiden vaikutus on useita prosentteja, ei palkkaeroa käytännössä ole, kun se lasketaan tehtyä vuosityötuntia kohden, mikä on EU:n virallinen palkkaeron laskentakaava.

Näistä tosiasioista huolimatta nukketeatteri nimeltä "Samapalkkaisuusohjelma" jatkuu vuoden tauon jälkeen. Siinä teatterissa naisille vaaditaan lisää palkkaa vaikka he saavat jo nyt saman tuntipalkan tekemästään vuosityötunnista.

Tasa-arvopohdiskelua miesnäkökulmasta

Samapalkkaisuusohjelma jättää täysin huomioimatta asevelvollisten miesten ilmaisen maanpuolustustyön arvon, noin 3-4 % miehen elinikäisistä ansioista, miesten maksaman suuremman palkkaveron huolimatta samasta tuntipalkasta (noin 4-5 prsenttiyksikköä) ja naisten suuremmat eläkkeet samasta työpanoksesta. Työeläke on täysin riippuvainen palkasta ja sen sanotaan olevan osa palkkaa. Reija Lilja laskee STM:n sivulla, että se tuottaa naisille noin 8 % suuremmat elinikäiset tulot samapalkkaisiin miehiin verrattuna.

Naisen euro  tasa-arvoisesta elinikäisestä palkkatilille tulevasta miehen tuntipalkasta on jopa 115 senttiä.

Kansantalous toimii jo nyt nurinkurisesti palkka-asioissa. Miehen työpanos on vähemmän arvoista. Ei ihme, että julkisella sektorilla on kestävyysvaje. Se voidaan poistaa vain kun miehille saadaan lisää töitä ja heidän palkkatasonsa alkaa taas nousta. Miehethän maksavat vuoden kerätystä palkkaverosta noin 61 % ja naiset vain noin 39 %. Euron lisä miehen palkkaan tuottaa yhteiskunnalle verotulojen lisäyksenä paljon suuremman hyödyn kuin euron lisä naisen palkkaan.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu