Tasa-arvovaje eläkkeissä, 6 miljardia

Tasa-arvovaje työeläkkeissä

Vuoden 2015 työeläkerahavirroista on tehty selvitys. Tämän artikkelin tietosisältö löytyy Eläketurvakeskuksen ja verottajan sivustoilta.

Pääasiallinen tieto on, että vuonna 2015 miehet saivat palkkatuloja noin 47 miljardia euroa ja naiset noin 36 miljardia euroa. Naiset saivat noin 77 % miesten palkkasummasta. Naiset tekevät noin 79 % miesten vuosityötuntisummasta Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan, joten kun otamme huomioon ylityöt, miehet ja naiset saavat suunnilleen samaa tuntipalkkaa Suomessa. Miehethän tekevät ylitöitä moninkertaisesti naisiin verrattuna. Miehiä ja naisia on palkkatilastoissa suunnilleen sama määrä ja miesten ja naisten palkkataso on sama, kun laskemme sen tehtyä vuosityötuntia kohden, joka on EU:n virallinen palkkaeromääritelmä.

Miehet itse ja heidän työnantajansa maksoivat TyEL-maksuja 12 miljardia ja miehet saivat työeläkkeitä 13 miljardia.
Naiset itse ja heidän työnantajansa maksoivat TyEL-maksuja  9 miljardia ja naiset saivat työeläkkeitä 12 miljardia.

Kuten huomaatte, puuttuu 4 miljardia. Se otettiin miesten aikaisemmin maksamista TyEL-maksujen rahastojen tuotoista. Miesten TyEL-maksujen ylijäämä on rahastoitu. Koskaan ei naisten TyEL-maksuista ole jäänyt ylijäämää, joten kaikki TyEL-rahastot on kerätty miesten työeläkemaksuista. Vuonna 2015 käytettiin rahaston korkotuotoista vähän (1mrd) miesten ja paljon (3 mrd) naisten maksualijäämän peittämiseen.

Miesten ylijäämä TyEL-rahavirroissa vuonna 2015 oli 3 miljardia ja naisten alijäämä 3 miljardia. Suomi on eläkkeissäkin mieselättäjäyhteiskunta. Miehet häviävät elinikäisessä palkkavertailussa noin 8 % naisille. Tämän on laskenut Palkansaajien tutkimuslaitoksen Reija Lilja. Tutkimus löytyy STM:n verkkosivuilta osoitteessa:
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/reija-lilja

Jos lisäämme tuohon Liljan tutkimukseen sen tiedon (joka siitä puuttuu), että lain velvoittama asevelvollisuus vähentää miehen elinikäisiä tuloja noin 4 %, niin eläkkeen kokonaisvaikutus palkkaerossa on lähes 10 % naisten hyväksi. Tätähän ei tietysti oteta huomioon missään "all female panel"-vertailuissa.

Tässä on se suuri tasa-arvovaje (miehet 10 % häviäjiä tasa-arvoisessa palkkaerovertailussa eläkejärjestelmämme vuoksi), johon viittasin otsikossa.

Vaikka naisjärjestöt vaativat jo 1980-luvulla kaikkiin ihmisiä koskeviin tilastoihin erittelyn sukupuolittain, TyEL-tilastoista tämä puuttuu. Kun sisäistätte yllä olevan, ymmärrätte, miksi. Tiedot eivät ole poliittisesti korrekteja ja luuletteko, että feministiset naisjärjestöt haluavat asiaan puututtavan.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu