Eläkerahastomme on sosialisoitu julkisyhteisön velan peittämiseksi

Tilastokeskus kertoo:

Bruttokansantuote oli viime vuonna 214 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alijäämä oli kahdeksatta vuotta peräkkäin alijäämäinen. Viime vuonna alijäämä oli yli 4 miljardia euroa, mikä oli lähes 2 miljardia edellisvuotta vähemmän. Viime vuoden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 1,9 prosenttia. __________________________________

Tilastokeskus ei kerro:

Kun liityimme EU:iin, Suomi anoi ja sai poikkeusluvan laskea työeläkerahastot julkisyhteisöksi. Eli yllä olevissa luvuissa työeläkerahastojen tuotot lasketaan julkisyhteisöjen tuotoiksi.

TELA ilmoittaa, että työeläkerahastot tuottivat viime vuonna ennätysmäisen paljon, 6 %. Tuotto oli 10,7 miljardia.

Tilastokeskuksen yllä oleva laskelma otaksuu, että työeläkerahastot on sosialisoitu, eivätkä ole niin muodoin mitenkään palkansaajien rahaa eikä niiden tuotto kuulu palkansaajille, vaan julkisyhteisöille (valtio, kunnat jne). Ja siksi valtiovalta pitää mustasukkaisesti huolta, ettei eläkerahastoja aleta purkaa. Ilman eläkerahastojaen tuottoa velkahämäys tulisi esille.

___________________________________

Oikea laskelma julkisyhteisöjen omasta alijäämästä ilman työeläkerahastoja:

Julkisyhteisöjen oma alijäämä oli vuonna 2016 noin 15 miljardia euroa. Viime vuoden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 7 %.

Se ylittää yli kaksinkertaisesti EU:n asettaman rajan, 3 %. Muut Euroopan korkeimmat alijäämät ovat luokkaa 4-5 % (ilman Kreikkaa). Eli Suomi liittyy Kreikka-sarjaan julkistalouden alijäämässä.

Ei uskoisi, kun kuuntelee YLE:n kunnallisvaaliohjelmia. Eikä kunnallisvaaleissa edes pitäisi käsitellä julkistalouden velkaantumista. Eikö kunnan olisi parempi nostaa veroäyriä, jos tulot eivät riitä menoihin, kuin että matkitaan valtiota velanotossa ja lisätään julkisyhteisöjen velkaa?

Poliitikoilla pitäisi olla selkärankaa sanoa: "Velkaa ei ole tarkoitus lyhentää, vaan kasvattaa koko minun elinaikani. Tähän perustuvat minun vaalilupaukseni".

 

 

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu