EU:n hyväksymä totuus miesten ja naisten palkkaerosta

Naisten ja miesten ansiotaso verrattuna heidän palkkatasoonsa Suomessa

Oheisessa taulukossa on kahden työpaikan tiedot. Työpaikassa A työskentelee 5 naista ja 3 miestä. Työpaikassa B työskentelee 3 naista ja 5 miestä.

Molemmilla työpaikoilla naiset ansaitsevat 97 % miesten ansioista ja tekevät 97 % miesten työtunneista. Tuo 3 % ero tehdyissä työtunneissa aiheutuu naisten suuremmista sairaus- ja vanhempainvapaista. Tuo sama 3 % ero ansioissa ja tunneissa samalla työpaikalla samassa työssä pätee myös koko Suomen tasolla.

Uusien naistohtorien Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg samapalkkaisuuslaskelman mukaan naiset ovat 18 % palkkakuilussa, sillä he ansaitsevat noin 82 % miesten kuukausiansioista. Tätä samaa vertailutapaa käyttävät myös Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos ja miltei kaikki tutkijat Suomessa. Heidän laskelmassaan ei oteta huomioon, että miehet tekevät vuosityötunteja noin 20 % enemmän kuin naiset saadakseen nuo suuremmat ansiot.

http://www.hrpub.org/download/20151130/SA6-19605042.pdf

Jos laskemme palkkaeron taulukossa siten kuin se määritellään EU:n perussopimuksessa, YK:n ja ILO:n yhteisessä julkilausumassa sekä EU-parlamentin päätöslauselmassa 2008/2012(INI), saamme tulokseksi, että koska miehet ja naiset saavat samaa keskituntipalkkaa, mitään palkkaeroa ei taulukon miesten ja naisten välillä ole.

EU-parlamentin Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta kehitti ja valmisteli päätöslauselmaehdotukset 2008/2012(INI) ja 2011/2285(INI), jotka molemmat parlamentti hyväksyi. EU-parlamentin suomalaisedustajat äänestivät hyväksymisen puolesta. Näissä päätöslauselmissa suositellaan, että sukupuolten palkkaero lasketaan tuntipalkasta, jossa jakajana käytetään tehtyjä työtunteja eli kvantitatiivista tuottavuutta.

Teemme karkean tuntipalkkaerolaskelman, jossa on otettu huomioon kvantitatiivinen tuottavuus, eli se, että miehet tekevät noin 20 % enemmän vuosityötunteja kuin naiset: Verohallinnon tilastot kertovat, että naiset ovat saaneet palkkatuloina viime vuosina noin 76 – 78 % miesten verotettavista palkkatuloista. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus 1999 – 2000 kertoo, että naiset tekevät noin 79 – 80 % miesten tekemistä vuosityötunneista. Eri vuosien tilastot kertovat myös, että sekä ansioiden että työtuntien suhde muuttuu erittäin hitaasti. Kun poistamme luvuista ylityökorvaukset, joita miehet saavat yli kaksi kertaa naisia enemmän, tehdyillä työtunneilla korjattu keskituntipalkka on miehillä ja naisilla suunnilleen sama. Muita EU:n, YK:n ja ILO:n havaitsemia epäkohtia palkkaerolaskelmassa ei tässä ole huomioitu, ei myöskään naisten eläke-etuuksia (yli + 8 %) eikä asevelvollisuuden aiheuttamaa haittaa miesten elinikäisille ansioille (noin – 4 %).

Suomessa on 17 % ero ansiotasossa, mutta miesten ja naisten palkkatasossa ei ole mitään eroa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu